Proč navštívit Pobaltí

Před rokem 1989 byl Sovětský svaz oblíbeným místem rekreace mnoha Čechů. Od té doby se cíle našich dovolených změnily. Se vstupem naší republiky a pobaltských států se změnily podmínky Čechů pro cestování do Estonska, Lotyšska a Litvy.

Pobaltí

Země bývalého Sovětského Svazu jsou českými turisty neprávem opomíjeny. Svůj podíl na tom mají byrokratické překážky při vstupu do mnohých z nich ve formě víza, pozvání nebo vaucheru. Pobaltské země jsou však podobně jako Česká republika členy Evropské Unie a proto cestování do těchto států je bez jakýchkoliv omezení. Tyto státy jsou také signatáři Schengenské úmluvy o zrušení hraničních kontrol.

Estonsko

Estonsko je nejsevernější pobaltskou zemí. Její obyvatelé jsou podobně jako Finové ugrofinského původu. Stát má nejblíže ze všech tří baltských států ke skandinávské kultuře a tradicím. Jeho ekonomika po rozpadu SSSR prošla rychlým vývojem a dnes je nejvyspělejší post sovětskou republikou. Najdeme ji na východním břehu Baltského moře. To ji odděluje od Švédska. Finský záliv zase tvoří hranici mezi Estonskem a Finskem. Tento stát sousedí na jihu s Lotyšskem a na východě s Ruskou federací. Se svou rozlohou 45 000 km² je nejmenší v Pobaltí. Na jejím teritoriu žije 1 330 000 lidí. Většinu 78 % tvoří Estonci. Z etnických menšin najdeme v Estonsku Rusy, Ukrajince a Bělorusy. Dříve početné švédské obyvatelstvo zemi po ruské anexi opustilo. Dodnes však najdeme švédské názvy vesnic na západním pobřeží a ostrovech v Baltském moři.

Praktické informace o  Estonsku

Úředním jazykem je estonština. Ta je podobná finština a pro většinu Evropanů je těžko srozumitelná. Turista však nemusí zoufat. Starší generace se povinně učila rusky a dodnes ji ovládá a mladí lidé umí anglicky. Oficiálním platidlem se od 1. ledna 2011 stalo euro, které nahradilo estonskou korunu. Cenové relace jsou zhruba o čtvrtinu vyšší než v České republice.

Vstup do země

Pro vstup do Estonska můžeme využít mezinárodní letiště Lennarta Meriho v Tallinnu. Země má dobré autobusové spojení do Lotyšska a dále do střední Evropy a železniční spojení s Ruskem. Českým občanům ke vstupu do země postačí občanský průkaz.

Tallinn

Hlavním městem Estonska je Tallinn. Ten je zároveň kulturním a ekonomickým centrem země. Žije v něm okolo 400 000 obyvatel, z čehož je třetina Rusů. Město se nachází na břehu Baltského moře naproti finským Helsinkám. Od nich jej dělí pouze 70 km. Na území města se nachází jezero Ülemiste. Největší turistickou atrakcí je Staré Město – Vanalinn. Jeho součástí je hradní vrch Toompea, který byl dříve samostatným městem. Dodnes tu narazíme na zbytky opevnění ze 13. století.  Jádrem Toompey je Väike linnus. Tato budova konventu s hradním zámkem je dnes sídlem estonského parlamentu. Na ni navazuje Suur linnus – hradní čtvrť tvořená cennými církevními a správními objekty. Tady lze vidět budovu bývalé katedrální školy, mariánskou gildu a budovu rytířstva. Ve Starém Městě si většina budov zachovala svůj původní ráz. Najdeme tu například kostely svatého Mikuláše, svatého Ducha a svatého Olafa.

Další estonské zajímavosti

Kromě Tallinnu lze turistům doporučit návštěvu Haapsalu. Toto město leží na západě země. Je známe svým biskupským gotickým hradem z 13. století. Jižně od Haapsalu rovněž u moře je letní centrum země Pärnu. Ve zdejších bahenních lázních se léčí hlavně kloubní potíže, poruchy míchy, nervové soustavy a gynekologická onemocnění. Turisté zde uvidí zbytky městského opevnění, Červenou věž a Tallinnskou bránu. Ve vilové čtvrti se nachází secesní vila Ammende z počátku 20. století. Za návštěvu také stojí estonské baltské ostrovy především největší z nich Saaremaa. V jeho správním středisku Kuressaare najdeme biskupský hrad z 13. století. Ten je obklopen rozsáhlým parkem. Podobně jako Pärnu je i Kuressaare lázeňským střediskem.

Lotyšsko

Lotyšsko je prostřední pobaltskou zemí. Na severu hraničí s Estonskem, na východě s Ruskem a Běloruskem a na jihu s Litvou. Na západě jeho přirozenou hranici tvoří Baltské moře. Jeho území měří 64 500 km². Počet jeho obyvatel je 2 200 000, z čehož je zhruba 60 % Lotyšů. Nejpočetnější menšinu i tady tvoří Rusové. Zemi tvoří čtyři historické země – Kurzeme, Vidzeme, Latgale a Zemgale. Hlavní město je Rīga, která je zároveň největším městem v Pobaltí.

Praktické informace o  Lotyšsku

Oficiální řečí je lotyšština, která patří spolu s litevštinou k baltské skupině indoevropských jazyků. I tady se dorozumíme rusky nebo anglicky. Platit tady budeme laty a santīmy. Kurz lotyšské měny je fixován na euro v poměru 1 euro – 0,7 latu. Mince obíhají v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 santímů a 1 a 2 laty. Bankovky pak mají nominály 5, 10, 20, 50, 100 a 500 latů. Vyměnit můžeme bez větších problémů všechny hlavní světové měny a taktéž českou korunu. K tomu nám slouží jak banky, tak četné pouliční směnárny.

Vstup do země

Mezinárodní letecké dopravě slouží letiště v Rīze. Ta má také dobré autobusové spojení na jih včetně naší republiky. Lotyšsko můžeme navštívit pouze s občanským průkazem.

Rīga

Hlavní město Rīga se rozkládá v Rižském zálivu u ústí řeky Daugavy do Baltského moře. Na jejím území žije 900 000 obyvatel. Staré město – Vecrīga leží na pravém břehu Daugavy. Mezi jeho zajímavosti patří především katedrála, která je největším pobaltským kostelem. Tu najdeme na hlavním rižském náměstí Doma laukums. Na Rižském hradě najdeme několik muzeí s expozicemi historie, umění a literatury. Je to také sídlo lotyšského prezidenta. K dalším zajímavým církevním stavbám ve městě patří kostel svatého Jana, svatého Jakuba a svatého Petra.

Další atraktivní místa

25 km západně od Rīgy se nachází největší lotyšské lázně Jūrmala. Ty kdysi byly oblíbeny ruskou šlechtou. Vzniklo spojením 16 vesnic. K dalším zajímavým místům, patří oblast toku řeky Gauji. Tu se nachází stejnojmenný přírodní park. Gauja protéká kolem několika zajímavých zámků, z nichž nejzajímavější je v Siguldě.

Litva

Litva je nejjižnější a největší zemí v Pobaltí. Na severu sousedí s Lotyšskem, na východě a jihu s Běloruskem a na jihozápadě s Polskem a bývalým východním Pruskem (Kaliningradská oblast), které je dnes součástí Ruské federace. Žije tady 3 400 000 lidí, což činí z Litvy nejlidnatější zemi ze všech tří popisovaných. Většinu obyvatel tvoří Litevci. Nejvýznamnější minoritou tu jsou Poláci. Její hlavní město je Vilnius.

Praktické informace o Litvě

Hovoří se tady litevsky, jazykem podobným lotyšštině. Místní obyvatelstvo ovládá také ruštinu, polštinu a angličtinu. Oficiálním platidlem jsou tady lity dělící se na centy. Mince mají Litevci v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1, 2 a 5 litů a bankovky 10, 20, 50, 100, 200 a 500 litů. S výměnou peněz ani zde nejsou problémy a podobně jako v sousedním Lotyšsku je i česká měna akceptovaná.

Vilnius

hlavním městě Vilniusu najdeme hrad, katedrálu a staré město s mnoha kostely. Vstupem do něj je Ostrá brána.

Jiné zajímavosti

K dalším turisticky atraktivním místům patří přímořská Palanga nebo dřívější hlavní město Kaunas. Za zmínku stojí také zámek v Trakai nedaleko od hlavního města.

Proč právě do Pobaltí?

Pobaltí rozhodně překvapí svými památkami a krásnou přírodou mnohé turisty. Vzdálenost mezi ním a Českou republikou není velká a proto věřím, že i čeští cestovatelé si do Estonska, Lotyšska a na Litvu brzy také najdou cestu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14708 (rodina-finance.cz#23371)


Přidat komentář