Krasové jeskyně v ČR

Podlehněte neopakovatelnému kouzlu krasové oblasti a jeskyň. Vydejte se s námi na pozoruhodná místa, mezi která rozhodně patří Moravský kras, Macocha, Punkevní jeskyně, Koněpruská jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Jeskyně Na Špičáku.

Význam krasu

Kras představuje geologický soubor osobitých útvarů, jevů, které vznikají činností povrchové i podzemní vody v krajině, jejíž podklad tvoří nejrůznější rozpustné horniny (sádrovec, halit, dolomit, vápenec). Voda, která se vsakuje z povrchu do podzemí, postupně rozšiřuje původní puklinové systémy a vytváří tak pozoruhodné jeskynní komplexy. Krasové oblasti jsou protkány četnými geologickými útvary, které se rozdělují podle svého vzniku na primární a sekundární.

Primární krasové jevy

Tyto jevy vznikají při přímém působení erozní činnosti vody, jako jsou krasová jezírka, krasové kapsy, úvala, slepé údolí, závrty, jeskyně aj.

Sekundární krasové jevy

Tyto jevy vznikají opakovaným vysrážením rozpuštěného vápence z vodního prostředí, jejich opětovným návratem do pevného skupenství. Nejznámější sekundární krasové jevy, které můžete spatřit, jsou krápníky.

Charakteristika jeskyně

Jeskyně, které můžeme obdivovat, představují často rozsáhlé systémy chodeb, které se táhnou kolikráte i několik kilometrů a sahají až několik set metrů pod povrch. Pokud se zřítí jeskynní strop, vzniká nový krasový útvar, tzv. propast. U nás v České republice například nejznámější propast Macocha v Moravském krasu. Může nastat i druhý případ, kdy se zřícená část nepropojí se zemským povrchem, a vznikne tak veliká klenutá prostora neboli dóm.

Jeskynní fauna

V jeskyních se často vyskytují netopýří a drobní savci. Zcela individuálně se zde objevují různí živočichové jako obojživelníci, pavouci, hmyz aj.

Český kras

Český kras je největší krasovou oblastí v Čechách, která je kolem 30 km dlouhý, až 8 km široký.

Moravský kras

Nejvýznamnější krasovou oblastí na Moravě je bezesporu Moravský kras. Délka Moravského krasu činí 25 km, šíře až 5 km. Propast Macocha je od roku 1914 nedílnou součástí prohlídky veřejnosti přístupných Punkevních jeskyní. Návštěvníci si mohou propast prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků, horního, který je ve výšce 138 m, dolního, který je ve výšce 90 m nade dnem. Propast vznikla s největší pravděpodobností prolomením zesláblé klenby obrovského podzemního dómu, protékaného ponornou říčkou Punkvou. První písemná zmínka o sestupu člověka do Macochy pochází z roku 1723.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Jedná se velmi rozsáhlý komplex domů, chodeb, podzemních propastí vytvořený ve dvou patrech, ležící na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup. Tato jeskyně je významným nalezištěm koster jeskynní fauny (lvi, medvědi, hyeny). Můžete volit mezi dlouhou a krátkou prohlídkovou trasou. Vchod do jejich první části je nazvaný podle nedaleké obce Sloup. Dlouhá trasa skýtá 1760 m. Doba prohlídky je kolem 100 minut. Krátká trasa skýtá 890 m. Doba prohlídky je kolem 60 minut.

Otevírací doba Sloupsko-šošůvské jeskyně

 • Březen: úterý až neděle v 10,00, v 12,00 v 13,00 hod.
 • Květen, červen, červenec, srpen: pondělí až neděle od 8,20 do 16,00 hod.
 • Listopad: úterý až neděle v 10,00, v 12,00 v 13,00 hod.

Vstupné do Sloupsko-šošůvské jeskyně

 • Dlouhá trasa: dospělí: 120 Kč, senioři: 80 Kč, děti, studenti, ZTP: 60 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • Krátká trasa: dospělí: 90 Kč, senioři: 70 Kč, děti, studenti, ZTP: 50 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • Použití fotoaparátu: 30 Kč, použití videokamery: 100 Kč.

Punkevní jeskyně

Jeskyně leží v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustého žlebu. Suchá část jeskyně byla veřejnosti přístupná již v roce 1909. Punkevní jeskyně patří mezi nejnavštěvovanější jeskynní systém v Česku, který ročně vidí na 200 000 turistů.** ** Stálá teplota se v jeskyni pohybuje kolem 7 až 8°C. Celá trasa zahrnuje 1250 m. Délka prohlídky trvá zhruba 60 minut. Trasa se zkrácenou vodní plavbou zahrnuje 1550 m. Délka prohlídky trvá zhruba 70 minut. Trasa bez vodní plavby zahrnuje 1100 m. Délka prohlídky trvá zhruba 55 minut.

Otevírací doba do Punkevní jeskyně

 • Leden, únor, březen: úterý až neděle od 8,40 do 14,00 hod.
 • Duben, květen, červen, červenec, srpen, září: pondělí od 10,00 do 16,00 hod.
 • Duben, květen, červen, červenec, srpen, září: úterý až neděle od 8,20 do 16,00 hod.
 • Říjen, listopad, prosinec: úterý až pátek od 8,40 do 14,00 hod.
 • Říjen: sobota a neděle od 8,20 do 15,40 hod.
 • Listopad, prosinec: sobota a neděle od 8,40 do 14,00 hod.

Vstupné do Pustevní jeskyně

 • Plná trasa: dospělí: 160 Kč, senioři: 130 Kč, děti, studenti, ZTP: 80 Kč.
 • Trasa se zkrácenou vodní plavbou: dospělí: 140 Kč, senioři: 100 Kč, děti, studenti, ZTP: 70 Kč.
 • Trasa bez vodní plavby: dospělí: 90 Kč, senioři: 70 Kč, děti, studenti, ZTP: 50 Kč.
 • Použití fotoaparátu: 30 Kč, použití videokamery: 100 Kč.

Na vodní plavbě však platí zákaz fotografování.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Tyto jeskyně patří mezi jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Byly objeveny v roce 1947 při těžbě dolomitu. V 50. letech se zahájily průzkumné práce. Veřejnosti byly jeskyně zpřístupněny v roce 1969.

Rozhodně právem se Bozkovské dolomitové jeskyně řadí mezi nejzajímavější místa regionu pro turisty. Můžete se těšit na podzemní křišťálová jezírka s modrozelenou, průzračnou vodou, jimiž kraluje Jezerní dóm, největší podzemní jezero v Čechách. Kromě toho budete moci obdivovat bohatou krápníkovou výzdobu jeskyně.

Celková délka návštěvního okruhu je kolem 350 m, kdy uvidíte všechna atraktivní místa jeskyně. Prohlídková trasa trvá kolem 45 minut. Díky průvodkyni se dozvíte spoustu zajímavých informací. Průměrná teplota v jeskyních se pohybuje kolem 7,3°C.

Otevírací doba Bozkovských dolomitových jeskyní

 • Jeskyně jsou otevřeny celoročně.
 • Leden, únor, březen, listopad, prosinec: úterý až pátek od 8,00 do 15,00 hod.
 • Duben, květen, červen, září, říjen: úterý až neděle od 8,00 do 16,00 hod.
 • Červenec, srpen: úterý až neděle od 9,00 do 17,00 hod.

Vstupné do Bozkovských dolomitových jeskyní

 • Dospělí: 80 Kč, děti: 40 Kč, senioři: 60 Kč. V případě, že budete chtít v jeskyních fotografovat, počítejte s tím, že za fotoaparát se platí.

Koněpruské jeskyně

Tyto jeskyně leží ve středních Čechách 7 km jižně od Berouna v chráněném území Český kras. Jeskyně byly objeveny v roce 1950. Pro veřejnost byly jeskyně zpřístupněny roku 1959. Vznikly v devonských vápencích starých až 400 miliónů let. Jejich celková délka přesahuje 2 km. Pro veřejnost je zpřístupněna prohlídková trasa o délce 620 m. Prohlídková trasa trvá kolem 1 hodiny.

Otevírací doba Koněpruských jeskyň

 • Duben, květen, červen, září: pondělí až neděle od 8,00 do 16,00 hod.
 • Červenec, srpen: pondělí až neděle od 8,00 do 17,00 hod.
 • Říjen: pondělí až neděle od 8,30 do 15,00 hod.
 • Listopad: pondělí až pátek v 9,00, v 11,00 a v 13,00 hod.

Vstupné do Koněpruských jeskyň

 • Dospělí: 120 Kč, děti: 60 Kč, senioři: 80 Kč, individuální vstupné: 900 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • Použití fotoaparátu: 30 Kč, použití videokamery: 100 Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14615 (rodina-finance.cz#20550)


Přidat komentář