Kam v Kroměříži - výlet do města Kroměříž

Hanácké Athény, takovou přezdívku má jedno z nejpěknějších míst naší vlasti, historická Kroměříž. Rodiště slavného malíře a rytce Maxe Švabinského, prezidenta Ludvíka Svobody nebo písničkáře, básníka a grafika Karla Kryla.

Kam v Kroměříži – výlet do města Kroměříž

Na řece Moravě ve Zlínském kraji, najdeme město přibližně s 30 000 obyvateli. Olomoucký biskum Brun ze Schauenburka roku 1260 založil město, zmínka o vsi Kroměříž však pochází již z roku 1110. Kroměříž přečkala morové rány i nájezdy švédských vojsk za třicetileté války. Dnešní Kroměříž je chloubou naší země, tři památky jsou zapsány na listinu světového kulturního dědictví UNESCO a roku 1997 dokonce bylo město vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem ČR.

Památky Kroměříže

 • Arcibiskupský zámek – na seznam Světového kulturního apřírodního dědictví UNESCO byl zapsán v roce 1998. Tato raně barokní knížecí residence olomouckých biskupů, dodnes reprezentuje jejich společenský, politický a kulturní význam. Zámek ukrývá i bohaté sbírky obrazů, knih či hudby, které mají kořeny v osvícené činnosti sběratelů několika století.
 • Květná zahradaneboli Libosad – na 16 ha byla vystavěna v letech 1665 až 75 italská zahrada s cestami s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a postav historie a bájí, s centrálním rondelem Rotunda v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Celý park je udržován v původní historické a slohové autenticitě. Vstup vede přes dvůr v empírovém slohu, budovou se dvěma skleníky z roku 1840 až 45.

 • Podzámecká zahrada – obě zde zmíněné zahrady jsou na seznamu Světového kulturního apřírodního dědictví UNESCO. Podzámecká má rozlohu asi 47 hektarů a lze ji rozdělit do pěti oddělení - První se nachází na ploše mezi severní stranou zámku a břehem Morav, nejstarší část zahrady                                                            - druhé a třetí oddělení tvoří Maxmiliánův přírodní park                                            

 • čtvrté Maxův dvůr a štěpnice
 • páté malé barokní giardinetto pod Colloredovou galerií
  V zahradě najdete kolem 250 různých druhů dřevin, které bohužel nejsou nijak značeny.

Další Kroměřížské památky

Kostel Panny Marie – stavba z 13. st. v historickém jádru Kroměříže na Riegrově náměstí.

Kostel Sv. Mořice - Kapitulní kostel z 13. století

Jánský kostel - Chrám z roku 1768 a v původní podobě se prakticky dochoval dodnes.

Biskupská mincovna - Jediná dochovaná mincovna na území Moravy

Barokní hřbitov ve Střílkách je jedinečnou a významnou památkou svého druhu z období baroka ve střední Evropě. Nachází se v obci Střílky asi 20 km od Kroměříže

Kultura v Kroměříži

Dům kultury nabízí návštěvníkům

 • divadelní představení profesionálních i amatérských scén, pouliční divadlo
 • divadelní předplatné – jarní a podzimní sezonu, koncerty populárních umělců a skupin
 • zábavné pořady, taneční podvečery pro střední a starší generaci
  módní přehlídky a výstavy
  nedělní divadelní představení pro děti, zábavné pořady pro děti
  koncerty vážné hudby a letní promenádní koncerty
 • pořádá také ….........Kroměřížské hudební léto
 • soutěže, přehlídky – ARSfilm amatérů, Krajská soutěž amatérských filmů, Fonorallye a Vidorallye, Taneční festival, Seniorforum
 • Den dětí města Kroměříže
 • Den tance
 • Provozuje nekuřáckou restauraci Scéna
 • Kuřáckou kavárnu Scéna

Divadlo - Klub Starý pivovar

Kino - Kino Nadsklepí

Kluby - Klub mladých Jaspis, Klub I4U, Art Centrum

Disco Club -Music Club Slady, Restaurace, herna a Disco club Oskol

Muzeum Kroměřížska - Stálé expozice

Expozice Příroda a člověk

Památník Maxe Švabinského

Rymice - lidové stavby

Zámek Chropyně

Historie ukrytá pod dlažbou města
Větrný mlýn ve Velkých Těšanech

Kroměřížská sportoviště

Sportovní areál Bajda - V areálu nejdete nejen koupaliště a 50 m bazén s 8 drahami, dětský bazén se skluzavkou, travnaté odpočinkové plochy a občerstvení, ale také možnost si zahrát

Nohejbalové

Badminton

Petanque

Stolní tenis

Plážový volejbal

Sportcentrum Paráda - Areál se nachází v krytém parkovišti za Domem kultury v Kroměříži, v blízkosti centra města

 • Badminton
 • Bowling
 • Squash
 • GOLF simulátor a in-door odpaliště
 • Spinning®
 • Life studio
 • Ricochet
 • Stolní tenis
 • Pohybové aktivity
 • H.E.A.T. program®
 • Relaxační lehátko Bodywave
 • Parkování
 • FITBOX®
 • JUMPING
 • Vibrační plošiny

Plavecký bazén Kroměříž – zde najdete velký bazén 25 m, malý bazén pro výuku plavání dětí s rodiči, seniory, zdrav. postiženými občany, dále

 • Solárium

 • Kosmetika

 • Perličková koupel

 • Masáže

 • Sauna

 • Fitcentrum

 • Aqua - aerobic

Další Kroměřížské památky

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14671 (rodina-finance.cz#21434)


Přidat komentář