Historie - Karlova Studánka

Již v 18. století byla první zmínka o tom, že se na území dnešní Karlovy Studánky nachází voda s léčivými účinky. Lázně Karlova Studánka byly založeny v roce 1870, a to Maxmiliánem II., synem Marie Terezie.

Odkud se vzal název Karlova Studánka

Název dostaly lázně v roce 1803, a to po vnukovi Marie Terezie, Karlu Ludvíkovi. Jako první evropský válečník porazil Napoleona u Aspern v roce 1809.

Historie lázní Karlova Studánka

Lázně založil nejmladší syn Marie Terezie, a to Maxmilián II., František, v roce 1780. Pod lékařským dohledem je lázeňská léčba řízena od roku 1785.

Maxmilián II. – František - byl 16. nejmladším potomkem císařských rodičů Marie Terezie a Františka I. - Štěpána Lotrinského. Maxmiliánova výchova vyústila v dráhu duchovní. V císařské rodině určovala dětem Marie Terezie cílenou výchovu. V srpnu roku 1780 byl Maxmilián zvolen koadjutorem kolínského arcibiskupa, kdy jeho úřad byl spojen s postavením kurfiřta - volitele císaře Svaté Říše římské národa německého. Nástup do kurfiřství v Kolíně nad Rýnem a také v Münsteru byl přijat s holdem tamní kapituly, a to dne 5.srpna 1784 při Maxmiliánově uvedení do úřadu kolínského arcibiskupa.

Čím byl výjimečný Maxmilián II. pro lázně Karlova Studánka

Pro Karlovu Studánku je nejmladší 16. potomek Marie Terezie: Maxmilián důležitý především tím, že dal ve svém úřadě svolení ke zkoumání tamějších léčivých přírodních pramenů. Z toho důvodu byl první léčivý pramen z roku 1780 pojmenován Maxmilián.

Pro Lázně Karlovu Studánku byl nejmladší syn Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského - Maxmilián stěžejně přínosný a důležitý ve svých aktivitách, a to když uměl odhadnout sílu potenciálu léčivého úspěchu výjimečně kouzelného zalesněného lázeňského místa, schovaného v údolí jiskřivé horské řeky Bílé Opavy, pramenící pod nejvyšší horou Moravy Pradědem.

Historie pramenů Karlovy Studánky v kostce

Původní vývěry přírodních minerálních vod byly zachytávány v místech rašelinišť v Karlově Studánce, kdy povrchová rašelina těchto míst tlumí volné odvětrávání oxidu uhličitého, čímž se zintenzivňuje nasycování minerální vody oxidem uhličitým. Jako první byl objeven pramen Maxmilián -  roku 1780, následně v roku 1802 pramen Karlův, v roce 1812 Antonínův pramen, roku 1862 Vilémův pramen, r. 1928 Bezejmenný pramen, roku 1929 Trubačův - Trubkový pramen, v roce 1931 Norbertův pramen. Uvedené prameny byly přírodními povrchovými vývěry, které v historii byly zachycovány i využívány, a to až do roku 1966 z kopaných studní, z hloubek 10 až 20 m.

Prameny Karlovy Studánky – historie, názvy

První tři prameny studánky nesou Habsburská jména, kdy první pramen byl objeven roku 1780, pojmenován po Maxmiliánu II. – Františkovi, kolinském arcibiskupovi a nejmladším synovi Marie Terezie. Tento pramen se jmenuje Maxmilián. Druhý pramen byl objeven roku 1803 a byl pojmenován po vojevůdci Karlovi, synovi císaře Leopolda II a také vnukovi Marie Terezie, jenž v roce 1809 porazil Napoleona u Aspern a u Esslingen. Pramen se jmenuje Karel. Třetí pramen byl objeven v roce 1812, pojmenován po Antonínovi Viktorovi, synovi císaře Leopolda II. Pramen nese jméno Antonín. Další pramen byl objeven roku 1862, kdy svoje jméno má po Vilémovi Františku Karlovi, nejmladším synovi císařovi bratra vojevůdce Karla, pravnukovi Marie Terezie. Pramen nese název Wilhelm. Další prameny byly objeveny až v době existence Československé republiky, další pojmenování nemá tedy nic společného s Habsburskými panovníky. Dokonce byla snaha přejmenovat i již objevené prameny, což ovšem nevyšlo.

Další objevené prameny – rok 1928: pramen Bezejmenný; rok 1929: pramen Trubkový; rok 1931: pramen Norbert.

Hlubinné geologické vrty

V 50. a 60. letech 20. století byly uskutečněny hlubinné geologické vrty, a to až 150 metrů hluboké. Vznikly tak zdroje S1 a S2, které však byly postupem času destruovány a musely být nahrazeny. Čímž vznikl vrt S2A: Petr a S7:  Vladimír.

Léčebné účinky pramenů Karlovy Studánky

Minerální voda čerpaná z pramene Petr a Vladimír – jedná se o slabě mineralizovanou kyselku hydrogenuhličitano-vápenatou se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité. Její teplota je 8,2 °C a pochází z hloubky 127 m.

Léčivé koupele - minerální voda se napouští do speciálních van, kde je poté ohřívána párou, a to na 34 až 35 °C. Prudce uvolněný oxid uhličitý způsobuje roztažení cév kůže a podkoží.

Lázně Karlova Studánka nabízí své jedinečné přírodní léčivé zdroje: minerální uhličitou vodu, přírodní léčivý oxid uhličitý, ale také přírodní rašelinu čo ojedinělé léčivé klima na horách s tou nejlepší možnou čistotou vzduchu, které zdejší obyvatelé již po 3 století umí aplikovat těm, kdo za zdravím i regenerací do lázní v Jeseníkách, založených Maxmiliánem II. - Františkem, pravidelně přijíždějí.

Kde se nachází lázně Karlova Studánka

Lázně Karlovy Studánky se nachází uprostřed krásné jesenické přírody.

Čím jsou jedinečné lázně Karlova Studánka

Nejen tradice, ale i klimatická měření o Karlově Studánce dokládají, že je zde ten nejčistší vzduch ve střední Evropě. Jak by ne, když leží v panenské přírodě na východní straně nejvyšší hory Jeseníků Pradědu, v údolí horské říčky Bílé Opavy. Horská bystřina, čeřící se ve vodopádech i okolní široké komplexy lesů, naplňují čistý vzduch tamější přírody kyslíkem a navíc zápornými ionty.

K přírodním léčivým zdrojům patří minerální voda i přírodní oxid uhličitý získávaný z hloubky 127 m. Přírodní minerální voda má vysoký obsah kyseliny uhličité a metakřemičité. Slouží k přípravě uhličitých koupelí i rašelinových zábalů, dále k inhalaci a k pití.

Pro koho jsou vhodné lázně Karlova Studánka

Karlova Studánka je tím nejideálnějším místem pro léčbu pacientů:

 • s onemocněním dýchacích cest,
 • s chronickými záněty hrdla, dutin, hlasivek, nosu, průdušek, plic,
 • s průduškovým astmatem,
 • s nemocí onkologických,
 • s vysokým krevním tlakem,
 • s onemocněním cév,
 • s pohybovými nemocemi - kloubními a páteřními potížemi.

Co nabízí lázně Karlova Studánka

V lázních se můžete těšit na:

 • solnou jeskyni,
 • Vacu Well,
 • vibrosaunu,
 • bazén se slanou vodou o teplotě do 34°C,
 • řadu vodoléčebných metodik skrytých ve stěnách i dnu bazénu,
 • finskou saunu,
 • tepidarium,
 • zajímavé netradiční ochlazovací metodiky.

Lázeňské domy lázní Karlova Studánka

Z nejstarších staveb se do současnosti skoro nic nedochovalo. K nim patřily například malé dřevěné lázeňské kabiny, budova jídelny (salón) a Inspekční dům (v místě dnešního Obecního úřadu) stavěné v dobách, kdy velmistrem řádu byl nejmladší 16. potomek Marie Terezie, syn Maxmilián II. František.

Hlavní lázeňská budova: Lázeňský hotel (v současnosti nese název lázeňský dům Libuše), je stavěn pod patronací P. Dr. Norberta Kleina (velmistrem 1923 - 1933), a to v době hospodářské krize v letech 1928 až 1931.

 • Hinnewiederhaus – postaven v roce 1834, přestavěn v roce 1894.
 • Hostinský dům – postaven v roce 1824, nadstaven roku 1834, rekonstrukce proběhla roku 2000.
 • Knížecí dům – postaven v letech 1832 až 1833, roku 1995 proběhla jeho modernizace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14682 (rodina-finance.cz#21930)


Přidat komentář