Handsfree - typy, výběr

Používat mobilní telefon při řízení auta je zakázáno, a to nejen v ČR, ale také ve Slovinsku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Dánsku, Maďarsku aj. Řídíme se tím však skutečně všichni? Pořiďte si handsfree, díky kterému neohrozíte život Váš i jiných řidičů.

Typy handsfree

 • Automobilové handsfree
 • Motocyklové handsfree
 • Osobní handsfree

Parametry, podle kterých vybírat handsfree

 • Typ určení handsfree
 • Přenos zvuku
 • Doba hovoru
 • Vlastnosti
 • Funkce
 • Výrobce
 • Cena

Typ určení handsfree

Záleží na Vás, zda budete chtít handsfree využívat pouze v automobilu, či také v domácnosti, kanceláři, při pochůzkách venku. Dále, zda budete chtít handsfree připojovat k telefonu konektorem, či využívat bezdrátově. Handsfree můžete používat pro samotné hovory, nebo také pro poslech hudby z telefonu.

Automobilové handsfree

 • Handsfree do cigaretové CL zásuvky - jednoduše zasunete do zdířky, spustíte, spárujete s Vaším telefonem, to při prvním připojování, a handsfree je připraveno k uskutečnění hovoru.

 • napájení přímo ze zapalovače

 • není nutnost dobíjení

 • velmi rychle připravené k použití

 • vzdálenost od Vás, což se negativně projeví na kvalitě samotného hovoru

 • Handsfree na sluneční clonu - jedná se o malou krabičku, kterou jednoduše připevníte pomocí dodávaného klipu. Kromě standardních funkcí, nabízí některé handsfree i spojení s více telefony současně, dále hlasové přijetí hovoru, předčítání SMS, ale i možnost handsfree s displejem.

 • oboustranně dobrá kvalita přenosu

 • vestavěný akumulátor zajišťuje povětšinou pohotovostní dobu řádově ve stovkách hodin

 • není nutnost častého dobíjení

 • Instalační bluetooth handsfree - jedná se o handsfree sady, které jsou určené pro pevnou instalaci do Vašeho auta. Handsfree sada umožňuje telefonovat ve vozidle bez držení telefonu a také při použití externí antény zlepšuje příjem signálu. Sady vyžadují odbornou instalaci a jsou nepřenosné. Tyto handsfree disponují řídící jednotkou, která se napojí na autorádio, či audio systém v autě, kdy mikrofon je vyveden blízko k Vašim ústům, a to nejčastěji kolem sluneční clony. V dosahu je umístěn ovládací panel, který často disponuje integrovaným displejem. Při otočení klíčku, se sada sama spustí a spojí se s telefonem. Samotný hovor je poté slyšet z reproduktorů vozu, kdy i Váš hlas je snímán kvalitním reproduktorem. Tyto handsfree mohou nabídnout funkce, jako například práci s SMS zprávami, načtení telefonního seznamu, přehrávání MP3 hudby z telefonu aj. Některé bluetoothové hands free sady umožňují zároveň připojení vhodného držáku a tím použití sady s možností nabíjení telefonu. Sada povětšinou obsahuje řídící jednotku, mikrofon, reproduktor a ovládací tlačítko pro příjem a ukončení hovoru, popř. displej.


 • vysoký komfort hovoru

 • vysoký komfort obsluhy

 • ovládání hlasitosti

 • při příchodu hovoru Vám oznámí, kdo právě volá

 • automatická synchronizace telefonního seznamu

 • možnost užití klíčových slov pro hlasové přijetí či ukončení hovoru

 • zobrazení volaného i příchozí číslo, či jméno na displeji

 • automatické ztišení rádia při příchozím hovoru

 • možnost párování s několika telefony

 • vyžadují zásah do interiéru auta při instalaci

 • vyšší cena

Motocyklové handsfree

Motocyklové handsfree je přizpůsobeno pro montáž v motocyklové helmě. Můžete si vybrat ze dvou typů, a to pro otevřené i uzavřené helmy. Mikrofon i reproduktor jsou ukryty uvnitř helmy a samotné ovládání je na vnější straně helmy. Tyto handsfree nabízí také funkci interimu, a to mezi Vámi a spolujezdcem nebo motocykly, a to až do vzdálenosti 500 m.

 • voděodolné

 • přizpůsobené pro obsluhu v rukavicích

Osobní handsfree

Připojují se ke každému telefonu za pomoci konektoru. Povětšinou jsou v podobě kablíku, na kterém je mikrofon s tlačítkem a jedno, či dvě sluchátka. Princip spočívá v tom, že tlačítkem na mikrofonu přijímáte nebo ukončujete hovor, nebo aktivujete opakované či hlasové vytáčení. V podstatě se jedná o nejlevnější a zároveň nejrozšířenější typ handsfree.

 • Osobní handsfree s jedním sluchátkem - primárně slouží pro uskutečňování hovorů, ovšem přehrávání hudby je také v některých případech možné, ovšem vzhledem jen k jednomu sluchátku, ne zrovna vhodné a pro Vás příjemné.

 • nízká cena

 • připojitelnou ke všem typům telefonů

 • přítomnost kablíku

 • Oproti tomu handsfree sady se dvěma sluchátky - plní stejnou funkci, jako sady s jedním sluchátkem, ovšem jsou navíc určeny i pro poslouchání hudby. Příchozí hovor je ve sluchátkách signalizován a přehrávání hudby je dočasně, po dobu hovoru přerušeno. Tlačítko u mikrofonu může být také navíc doplněno tlačítky pro posun skladeb a ovládání hlasitosti. Některé sady bývají v místě u mikrofonu rozpojitelné a sluchátka lze nahradit jakýmikoliv jinými. Tyto sady bývají často již součástí balení telefonu.

 • možnost rozpojení

 • nahrazení sluchátek vlastními

 • Osobní bluetooth hands free - jedná se o tzv. headsety, tj. sluchátko do jednoho ucha se zabudovaným mikrofonem a bezdrátová stereo sluchátka. Headsety patří mezi nejrozšířenější, jsou kompatibilní téměř se všemi telefony a jsou nejvíce zastoupeny na trhu. Bezdrátová stereo sluchátka jsou určena především pro poslech hudby, handsfree je zde pouze okrajovou funkcí. Při výběru headsetu je důležité se zaměřit na výdrž, tj. pohotovostní dobu i dobu hovoru, a to na jedno nabití; dále na ergonomii uchycení a celkovou hmotnost a neposlední řadě na kvalitu přenášeného hovoru.

 • nízká cena

 • bezdrátové provedení

 • nemusí vyhovovat na uchu

 • nutnost starání se o dobíjení

Přenos zvuku

 • Bluetooth - bezdrátové, mobilní telefon musí ovšem technologii bluetooth podporovat.
 • Kabelový - zvuk je veden kabelem. Je zapotřebí vybrat sluchátka přímo k Vašemu telefonu, a to z důvodu, že každý telefon má jiný konektor.

Doba hovoru

Jedná se o přibližný čas konkrétního výrobce handsfree, jak dlouho Vám přístroj vydrží při hovoru na jedno nabití.

 • Méně než 6,5 hodin
 • Od 6,5 hodin do 8 hodin
 • Od 8 hodin do 11 hodin
 • Od 11 hodin do 16 hodin
 • Od 16 hodin více

Cena handsfree

 • Méně než 100 Kč
 • Od 100 do 300 Kč
 • Od 300 do 500 Kč
 • Od 500 do 1200 Kč
 • Od 1200 Kč výše

Slovníček k handsfree

 • Bluetooth - jedná se o bezdrátovou komunikační technologii, která slouží k bezdrátovému propojení mezi dvěma, či více elektronickými zařízeními.
 • Doba hovoru - udává maximální délku hovoru, který uskutečníte na jedno nabití.
 • Headset - náhlavní souprava sluchátka a mikrofonu.
 • Full duplex - obousměrná komunikace.
 • Kvalita přenášeného hovoru - kvalita uslyšení protistrany a naopak, jak protistrana slyší Vás. Kvalitu odchozího hovoru ovlivňují parametry, například: filtry okolního hluku a šumu.
 • Pohotovostní doba - udává hodnotu, jak dlouho vydrží přístroj v zapnutém stavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14673 (rodina-finance.cz#21458)


Přidat komentář