7 divů světa - Pyramidy a Gíze

Pyramidy v minulosti sloužily jako hrobky, které ochraňovaly mumifikované těla faraónů. Egypťané věřili, že duch mrtvého žije i po smrti. Nesmělo však dojít k rozpadu těla, jinak by i duch zanikl a faraón by neměl naději na věčný život.

Egyptské pyramidy jsou jedním ze sedmi divů starověkého světa. Tyto pyramidy obdivovali již staří Řekové, kteří za tímto účelem jezdili do Egypta. Známý Herodotos dokonce o pyramidách pojednával ve svém cestopisu.

Pyramidy v minulosti sloužily jako hrobky, které ochraňovaly mumifikované těla faraónů. Údajně jim měly také pomáhat při odchodu na druhý svět. Egypťané věřili, že duch mrtvého žije i po smrti. Nesmělo však dojít k rozpadu těla, jinak by i duch zanikl a faraón by neměl naději na věčný život.

Než vznikly pyramidy…

Už okolo r. 3000 př. n. l. vládcové začali uvažovat nad myšlenkou zbudování nějaké stavby v souvislosti s odchodem na onen svět. Zdálo se jim nedůstojné, že by měli být zahrabáni v zemi, stejně tak jako ostatní prostí lidé. Současně potřebovali i nějakou ochranu před krádeží darů. Vůbec první hrobkou byly** tzv. mastaby**, které byly charakteristické pro první a druhou dynastii a přetrvávaly ještě ve 3. dynastii. Byly to jednoduché čtverhranné budovy postavené z bahna.

Také faraón Necerichet (Džoser) pro sebe nechal začít stavět mastabu. Džoser však nebyl s hotovým dílem spokojený a začal uvažovat nad něčím velkolepějším. Své plány sdělil vrchnímu architektovi a budování stavby poblíž Sakkáry mohlo začít. Zpočátku šlo hodně o experimentování, jelikož s tak velkolepou stavbou dosud nikdo ještě neměl zkušenosti. Než dostala pyramida svou konečnou podobu, byla ještě několikrát přestavována. Hrobka se nachází hluboko pod úrovní země, má výšku 62,5 metrů a rozměry její základny činí 109 x 121 m.

Celá plocha v okolí Sakkáry se stala dlouhou dobu místem pro stavbu pyramid. Celkem je zde 13 pyramid a zahrnují 3. – 13. dynastii.

První egyptská pyramida byla tedy pro krále Džosera s stavila se v letech 2650 – 2500 př. n. l.

Velká pyramida – Chufuova pyramida

Velká pyramida v Gíze je vůbec nejstarší ze všech sedmi divů světa. Byla vybudována kolem 2560 př. n. l.

Pyramida stojí v Gíze, na okraji Libyjské pouště, asi 20 km na jihozápad od Egyptského hlavního města Káhiry. Pyramida vznikla pro faraóna Cheopse (Chufua), který vládl v období 2589 – 2566 př. n. l. Vedle Velké pyramidy stojí ještě další dvě pyramidy, které byly vybudovány ve stejném století. První z nich vznikla pro Cheopsova syna Chefréna (Rachefa) a druhá pro jeho nástupce Menkaura (Mykerina). Původně byly na pyramidách také desky z bílého vápence.

Podle předpokladů měl tvar pyramidy ztvárňovat prapůvodní pahorek, z něhož dle egyptské mytologie vznikla Země. Tvar pyramidy představuje i shora dopadající paprsky slunce.

Velká pyramida – stavba

Chufuova pyramida je nejproslulejší, nejznámější a největší z pyramid. Je to vůbec největší hrobka, která kdy byla ve starověkém Egyptě postavena. Překlad hieroglyfů znamená něco ve smyslu „Chufu je na obzoru“.

Pro stavbu Velké pyramidy se použil stavební materiál z blízkých lomů v Gíze. Zmíněné desky z bílého vápence pocházely z Tury, která je vzdálená asi 14 km. Královská komora je vystavěna z růžové žuly a dovážela se až z Asuánu (cca 700 km proti proudu Nilu).

Pyramida má 147 metrů a její základna je dlouhá 230m. Pyramida se údajně stavila 14 – 20 let a pracovalo na ní několik tisíc dělníků. V minulosti byl rozšířen názor, že na stavbě pracovali otroci. Podle archeologických poznatků se ale přišlo na to, že to byli dobře živení dělníci, kteří měli zajištěnou i lékařskou péči.

Co se týká vlastní stavby pyramidy, existuje teorie ramp (nakloněných rovin), nebo teorie zvedacích strojů, přičemž teorie ramp je považována za pravděpodobnější.

Předpokládá se tedy, že nejprve se navršila rampa ze suti a hlíny a po té se pak přesouvaly kameny – ty byly buď podložené kulatinou, nebo položeny na saních tažených lidmi či zvířaty. V této teorii existují jisté otazníky, ovšem i tak je to nejvěrohodnější postup.

Vnitřní prostor Velké pyramidy

Vevnitř Velké pyramidy jsou tři komory. První komora se nachází asi 27 metrů pod úrovní země a nebyla dokončena. Druhá komora je nazývána královninou komorou, avšak důkazy, že na tomto místě měla být pohřbena královna, neexistují. Pravděpodobně se jednalo o místnost, do níž se pokládala socha zemřelého. Cheopsovo tělo se nacházelo v králově komoře přímo uprostřed pyramidy. Nad komorou je několik menších prostor, díky kterým je tlak na komoru rovnoměrně rozložen. V králově komoře jsou i dvě úzké šachty, kterými měl faraónův duch vystoupat k nebi.

Nekropoli střeží sfinga s lidskou hlavou a lvím tělem

Místo pro výstavbu pyramid a jejich postavení určovali kněží, protože bylo nutné, aby byly pyramidy v souladu s postavením hvězd.

Velká pyramida představuje ústřední bod celého komplexu nekropole v Gíze. Několik pohřebišť a chrámů mělo sloužit pro příslušníky královského dvora. Pohřebištěm tří Cheopsových žen jsou menší pyramidy vedle Velké pyramidy.

Celá nekropole je střežena Velkou sfingou vytesanou z vápence. Sfinga má lidskou hlavu (20m) a lví tělo (73 m). Dle odborníků byla sfinga vytesána dle faraóna Chefréna.

Velká pyramida byla dlouho nejvyšší stavbou na světě

Velká pyramida se po dobu 3800 let pyšnila tím, že je nejvyšší stavbou na světě. Ve 14. století jí však zdolala věž katedrály v Lincolnu, ovšem ta se později zřítila. V dnešní době už samozřejmě existují mnohonásobně vyšší stavby, ale na několik tisíc let před naším letopočtem to byl opravdu uctihodný výkon!

Původně byla pyramida vysoká 146 metrů, ale její současná výška činí 139 metrů, a to kvůli zásahům a erozi.

Rachefova pyramida

Pyramida je druhou největší v Gíze, je vysoká 143 metrů. Doslovný název zní: „Velký je Rachev“. Rachefova pyramida se zdá dokonce vyšší než Chufuova, ale vše je dáno vyšší polohou strmějším sklonem stěn.

Menkaureova pyramida

Je nejmenší ze tří pyramid, výška činí 66 metrů. Přesné jméno pyramidy se překládá jako „Božský je Menkaure“.

Přehled důležitých událostí v datech

  • Kolem 2650 př. n. l. – v Sakkáře je vybudována první pyramida
  • Kolem 2620 př. n. l. – na svět přišel faraón Cheops (Chufu)
  • Kolem 2580 př. n. l. – začala se budovat Velká pyramida
  • Kolem 2566 př. n. l. – faraón Cheops zemřel
  • Kolem 1550 př. n. l. – do tohoto období se datuje výstavba poslední známé královské pyramidy

Kolem 1300 n.l. – v důsledku zemětřesení bylo porušeno vnější opláštění pyramid

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14678 (rodina-finance.cz#21713)


Přidat komentář