Vypínače - výběr, zapojení

Pryč je doba, kdy jsme se museli spokojit s klasickými vypínači v domácnosti. V současnosti jsou k dostání designérské kousky, vyznačující se elegancí, dokonalým stylem, barevnou geometrií. I když se jedná o malý doplněk v interiéru, není zanedbatelný.

Rozdělení vypínačů

 • Spínače
 • Přepínače
 • Tlačítka

Vypínače slouží především pro spínání osvětlení, ale využijete je i pro ovládání jiných elektrických zařízení.

Podle jakých parametrů vybírat vypínače do interiéru

Při rozhodování, jaký si vyberete vypínače, je třeba především pamatovat na konkrétní zapojení jednoho či více vypínačů a spínaného spotřebiče, ale také k výkonové zátěži, kterou bude daný vypínač ovládat. Dále si vybírejte vypínač podle:

 • účelu - spotřebič, žaluzie, markýza aj.
 • místnosti - schodiště, chodba, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, jídelna, kuchyně, koupelna, toaleta
 • materiálu - krycího rámečku, montážního rámečku, dekorativního rámečku
 • kontrolky - orientační, signalizační
 • barvy
 • tvaru - čtverec, obdelník, zaoblený, ovál, kruh
 • celkového designu

Možnosti zapojení vypínačů

 • Řazení 1 - spínání jednoho světelného okruhu, a to pomocí jednopólového spínače. Toto zapojení představuje nejběžnější a nejpoužívanější styl, kdy svítidlo s jedním nebo více světelnými zdroji je napojené na jediný okruh z jednoho bodu v místnosti.
 • Řazení 5 - spínání dvouokruhového svítidla, za pomocí sériového přepínače. Zapojení využijete pro: obývací pokoje, ložnice aj.
 • Řazení 6 - spínání jediného svítidla ze dvou různých míst, a to pomocí střídavého přepínače. Zapojení využijete: pro schodiště, delší chodby, dále pro spínání i vypínání jednoho světelného okruhu, a to nezávisle ze dvou míst.
 • Řazení 6 + 6 - spínání dvou světelných okruhů, a to ze tří míst pomocí dvou střídavých přepínačů a jednoho dvojitého střídavého přepínače. Zapojení využijete: pro schodiště s mezipatrem.
 • Řazení 7 - spínání jednoho světelného okruhu nezávisle ze tří míst, a to pomocí dvou střídavých přepínačů a jednoho křížového přepínače. Zapojení využijete: u dlouhých chodeb, schodišť se třemi dveřmi, tedy tam, kde je potřebné ovládat osvětlení i z třetího místa.

Výkonová zátěž

Spínaný výkon se udává ve wattech (W), nebo voltampérech (VA). Standardně jsou vypínače konstruovány pro jmenovitý proud 10 ampér (A). Spínaný výkon se vypočítá: P = U*I. U je napětí, které je v normální elektrické síti 230 voltů (V); I je jmenovitý proud. Výkon je tedy roven 2 300 wattů. Tento výkon platí pouze pro odporové zátěže, například žárovek. Spínáte-li spotřebiče s výraznou kapacitní nebo indukční složkou (zářivky, motory), tento spínaný výkon se velmi výrazně snižuje. Výkon jednotlivých spotřebičů zjistíte odečtením na štítku, či potisku, který by měl být umístěn na každém elektrickém spotřebiči. V případě, že budete spínat jedním vypínačem více, než jeden spotřebič, je potřeba tyto jednotlivé výkony sečíst.

Materiály krycího rámečku

Vysoce odolné ohnivzdorné termoplasty - povrch odolný proti běžným čisticím prostředkům i ultrafialovému záření.

Materiály montážních rámečků

Zamak - jedná se o slitinu zinku a hliníku, který se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti korozi, a to i ve velmi agresivním prostředí, jako například páry čpavku aj.

Materiály dekorativního rámečku

Plast

Sklo

Dřevo

Hliník

Porcelán

Mramor

Typy kontrolek u vypínačů

 • Signalizační kontrolka - svým svitem signalizuje, že daný spínaný spotřebič je zapnutý. Tato kontrolka se používá především u spotřebičů, které jsou umístěné v jiných místnostech, než je konkrétní vypínač, a není tedy na první pohled jasné, že jsou zapnuté, nebo tam, kde chcete z bezpečnostních důvodů výrazně upozornit na to, že je daný spotřebič právě pod napětím.
 • Orientační kontrolka - je charakteristická tím, že svítí v době, kdy je svítidlo vypnuté. Slouží k jednoduchému a rychlému nalezení vypínače ve tmě.

Složení vypínačů

Vypínače se obvykle skládají z níže uvedených částí:

 • Montážní rámeček
 • Mechanismus
 • Krycí rámeček
 • Dekorativní rámeček

Složení univerzálního montážního rámečku

 • Systém západek
 • Vstupy pro vodítka západkového systému krycího rámečku
 • Montážní body pro přišroubování do zapuštěné krabice
 • Montážní body pro přišroubování do zdi pomocí hmoždinek
 • Umístění doplňkových upevňovacích rozpěrek

Funkce vypínačů

 • Přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So
 • Přepínač střídavý, řazení 6
 • Přepínač křížový, řazení 7
 • Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a,b)
 • Ovladač tlačítkový, řazení 1/0
 • Ovladač tlačítkový se symbolem zvonku, řazení 1/0
 • Ovladač tlačítkový se symbolem světla, řazení 1/0
 • Ovladač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So
 • Ovladač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So
 • Spínač jednopólový ovladače žaluzií, řazení 2x1
 • Spínač jednopólový, řazení 1
 • Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So
 • Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss
 • Přepínač sériový, řazení 5
 • Přepínač střídavý, řazení 6
 • Přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 7So
 • Stmívač otočný
 • Stmívač tlačítkový

Typy vypínačů

Ovladače tlačítkové

Ovladače s orientační kontrolkou mají interně zapojené neonové světlo. Kontrolku můžete jednoduše vyměnit. Ovladače využijete například pro domovní zvonky i jiná zvuková zařízení, přídavná ovládání stmívačů, detektorů pohybu, časovačů, také jako dálkové spínače.

Jednopólové spínače s kontrolkami

Tyto spínače mají interně zapojené neonové světlo. Kontrolku můžete jednoduše vyměnit. Dodávají se ve dvou řadách, a to jako spínač - pro přímou aktivaci motorku a jako tlačítko - pro aktivaci motorků pomocí automatického systému ovládání.

Přepínače střídavé

Umožní ovládání spotřebičů, a to ze dvou různých bodů, například obývacího pokoje, ložnice aj.

Spínače pro ovládání žaluzií

Spínače i tlačítka jsou mechanicky blokována, a to za účelem zabránění současnému spuštění v obou směrech. Mechanismy pro ovládání žaluzií, aktivuje motorkem poháněné žaluzie, rolety, markýzy aj. Můžete si vybrat mezi spínačem, který je určený pro přímou aktivaci motorku, a to bez automatického ovládání, nebo mezi tlačítkem, který je určený pro aktivaci motorků pomocí automatického systému ovládání.

Spínače pro hotelové karty

Jsou určené především pro hotelové pokoje, ale také řídící obvody pro osvětlení, domácí spotřebiče, elektronické přístroje aj.

Přepínače střídavé dvojité

Umožňují ovládat dva různé spotřebiče z jednoho bodu, například kuchyně, jídelny, koupelny apod.

Křížové přepínače

Umožňují v kombinaci se střídavými přepínači ovládat tři i více různých bodů, například mohou být dva střídavé přepínače a jeden nebo více křížových přepínačů, pro ovládání osvětlení, ložnice, jídelny apod.

Střídavé a křížové přepínače s kontrolkou

Tyto přepínače mají interně zapojené neonové světlo. Kontrolku můžete jednoduše vyměnit. Můžete si vybrat mezi modrou orientační kontrolkou, která je určená pro označení polohy spínače ve tmě, jako jsou chodby, schodiště, komory apod. V tomto případě je kontrolka rozsvícena, je-li zařízení připojeno, ale vypnuto, při zapnutí se kontrolka zhasne. Nebo si můžete zvolit oranžovou signalizační kontrolku, která je určená pro označení stavu vypnutí/zapnutí spínače, kdy při rozsvícené kontrolce je spínač zapnutý.

Stmívače otočné, tlačítkové

Využijete pro regulaci zářivkových lamp, svítidel s elektronickým předřadníkem, dále jako regulátor omezující elektrický proud tekoucí spotřebičem. Stmívače také využijete jako regulaci žárovkových

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14412 (rodina-finance.cz#21339)


Přidat komentář