Vybudování okrasného jezírka

Okrasné jezírko může mít mnoho podob. Dá se vytvořit nejen na zahradě, ale i na terase, střeše či ve větší lodžii. Při jeho plánování je nutné vycházet z rozlohy pozemku, který máte k dispozici, i ze stylu, v němž je Vaše zahrada nebo terasa založena.

Existuje mnoho důvodů pro založení jezírka v zahradě. Voda má magické kouzlo. Rovná vodní plocha uklidňuje a bublání potůčku pociťujeme jako příjemnou zvukovou kulisu. Jezírka, která mají spíše přírodní vzhled, poskytují mnoho zážitků i relaxaci. K účinku vody přispívají i živočichové a rostlinstvo. Jejich detailní pozorování nám umožní vhodně rozestavěná odpočívadla, můstky i úprava okrajů jezírka.

Volba místa pro okrasné jezírko

 • O stanovišti a velikosti budoucího jezírka není dobré rozhodovat v zimě. V létě, kdy jsou stromy a keře olistěné, je jasně patrné rozdělení světla stínu a jsou také jasnější velikostní poměry. Rozhodování je tedy mnohem realističtější.
 • K tvorbě s vodou jsou nejvhodnější oblíbená a často využívaná místa v zahradě, například v blízkosti domu, při vstupu do domu nebo při odpočívadle.
 • Vodní nádrž potřebuje přímé sluneční záření denně po dobu nejméně pěti až šesti hodin. Ideální je otevřená poloha, zastíněná jen v určité části dne.
 • Nevhodná jsou stanoviště přímo pod stromy, tam vodní nádrž silně znečišťují spadané listy.
 • Problematické může být i plně slunečné místo. Především u nádrží s rybami. Za vedra se ohřívá voda, snižuje se v ní obsah kyslíku a silně se rozmnožují řasy.

Vhodný tvar a velikost jezírka

Vhodný tvar záleží na stylu zahrady. Přirozeně působící okrouhlé tvary jsou vhodné do větších zahrad v podobě parků. V malých zahradách nebo blízkosti domu se dobře uplatňují geometrické a hlavně pravoúhlé tvary. To samé platí i u terasy. Jestliže její tvar není nijak zvlněn a použitá krytina je architektonicky střídmá a jednoduchá, bude tím správným řešením nádrž jednoduchého tvaru, jejíž okraje mohou být z kovu nebo dlaždic. Většinou se požaduje přirozený, s okolím splývající tvar, avšak časem se oceňuje kontrast mezi přímými okraji a rozmanitými tvary rostlin.

Aby se osázení jezírka dobře uplatnilo, měla by být jen jedna třetina vodní plochy pokryta čisticími rostlinami.

Zajímavou variantou může být takzvané koupací jezírko. Jedná se o větší vodní plochu, která slouží nejen k okrase, ale zároveň i ke koupání. Jezírko se skládá z hlubší části k plavání, která je bez rostlin a z mělčí části s rostlinami náročnými na živiny - ty přirozenou cestou zbavují vodu zákalu a znečištění Vše je přirozené a spolu s námi ve vodě plavou i ryby a jiní živočichové.

Správná hloubka jezírka

Nádrž pouze s rostlinami může být maximálně 40-60 cm hluboká, nemusí být hlubší, ale v některých částech musí být mnohem mělčí.

Jestliže však mají být v nádrži ryby a mají přežít zimu, musí být nádrž v některých místech nejméně 80 cm, lépe 120 cm hluboká. Tato hloubka je žádoucí i u nádrží na plném slunci, aby se zabránilo silnému zahřívání vody.

Vysazování rostlin do jezírek

 • Rostliny jsou s vodou neodmyslitelně spjaty. Ať už máme nádrž plastovou nebo zděnou, vždy je potřeba pro rostliny vytvořit potřebné podmínky.
 • Vysazovat bychom je měli vždy během vegetačního období a to ve chvíli, kdy se čerstvá voda po napuštění jezírka zbavila chloru a ustálila se.
 • K vysazování používáme pouze substrát určený přímo pro vodní rostliny. Nakoupené sazenice nikdy nenecháváme v jejich původních obalech. Sázejí se buď přímo do dna či břehů, nebo speciálních děrovaných květináčů.
 • Plastové bazénové formy mají přímo vyhloubené kapsy, které stačí substrátem jen naplnit. U jezírek z plastové fólie se kapsy budují přivařením dalšího kusu fólie.
 • Voda za krátký čas přiláká spoustu drobných živočichů - žab, čolků, drobný hmyz, ale také ptáky, kteří se do něj budou chodit koupat a pít.

Rozdělení rostlin do jezírek

Vodní rostliny vhodné do jezírka

Typickým představitelem této skupiny jsou lekníny (Nymphaea). Najdeme mezi nimi druhy pro hluboký rybník i ty, kterým stačí třicet centimetrů vody. Nesmí se ale sázet do vody mělčí, zhoršuje se nejen růst, ale i kvetení. Lekníny mají na jezírko velmi příznivý vliv. Svými listy zakryjí vodní hladinu, tím vytvoří stín, který brání enormnímu bujení řas. V teplých letních dnech regulují přehřívání vody, a zlepšují tak podmínky pro ryby.

Leknínu podobný stulík (Nuphar) je pěstitelsky méně náročný.

Plovoucí rostliny vhodné do jezírka

Jejich listy a stonky plavou volně na hladině nebo pod ní, květy jsou na hladině. Mezi nejznámější patří vodní hyacint (Eichornia) a babelka (Pistia). Nevýhodou obou druhů je jejich malá odolnost vůči mrazu.

Ponořené rostliny vhodné do jezírka

Kořeny, stonky a listy jsou pod vodou, květy jsou na hladině nebo pod vodou. Velmi známý je růžkatec (Ceratophyllum), který je opravdu nenáročný, stačí několik kousků vhodit do vody a zanedlouho se krásně rozroste sám. Podobné vlastnosti má i vodní mor (Elodea).

Pobřežní rostliny vhodné do jezírka

Kořeny mají ponořené, listy a květy jsou nad vodou. Tvoří hranici a plynulý přechod mezi vodou a okolím nádrže. Jejich hlavní účel je dekorační. Patří sem velké množství rostlinných druhů, například puškvorec (Acorus), který je nenáročný a roste rychle. Je ovšem poměrně expanzivní, proto mu musíme vymezit dostatečný prostor. Blatouch (Caltha) je trvalka dobře známá i z podmáčených a zaplavovaných luk nebo příkopů. Pěkný je kultivar Plena s plnými květy. Krásná je také houtunia (Houttuynia), a to zejména kultivar Variegata, který má velmi dekorativní, pestře zbarvené listy. Kosatec (Iris) by neměl chybět v žádném jezírku, vedle estetické funkce má i velký význam ekologický. Jeho kořeny fungují jako biologický filtr, a pomáhají tak udržovat vodu nádherně čistou, bez zákalu a patogenů. Šáchor (Cyperus) jeho orientální stonky se dají dobře využít i pro nejrůznější bytové aranžmá a dekorace. Velmi dekorativní jsou i nezralé palice orobince (Typha), zejména kultivar Minima. Také orobinec potřebuje dostatek místa pro růst. Za zmínku stojí ještě přeslička (Equisetum) a ostřice (Carex).

Bahenní rostliny vhodné do jezírka

Kořeny rostou ve vlhké půdě a listy s květy jsou nad povrchem. Tyto rostliny vyžadují vlhkou půdu bohatou na humus, trvalé zaplavení ale nesnášejí. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří funkie (Hosta). Má dekorativní listy v mnoha barevných variacích a nádherně kvete. Krásné květenství má i čechrava (Astilbe). Květy jsou bílé, růžové, červené až fialové. Skutečnou ozdobou je kejklířka (Mimulus), zejména kultivar Whitecroft Scarlet, který má zářivě červené květy. Velmi nenáročné a rychle rostoucí je rdesno (Polygonum bistorta) se svými růžovými květními klasy.

Stavba jezírka odborníkem & svépomocí

Složitější kompozice, jako jsou kaskády, vodotrysky nebo celá vodní zahrádka, bude lepší svěřit odborné firmě. Jednoduché jezírko však není problém vyrobit svépomocí, protože je na trhu k dispozici celá řada šikovných komponentů a materiálů.

Doplňky okrasných jezírek

 • Jezírková fólie - s pomocí těchto speciálních fólií si můžete vytvořit jezírko, jaké si představujete. Fólie s ochranou proti UV záření musí být mrazuvzdorná, nesmí obsahovat škodlivé látky pro rostliny, ryby a jiné vodní organismy. Při hloubení a tvarování nesmíme zapomenout na důležitost jednotlivých zón, které přísluší určitým druhům rostlin. Po vykopání jámy je dobré vysypat ji pískem, následně pak přijde vrstva ochranné textilie, jež zabraňuje proražení fólie ostrými předměty. Nádrž je dobré doplnit filtrovacím zařízením. Týden po napuštění můžeme začít vysazovat rostliny, buď přímo, nebo do speciálních košů. ** **
 • Hotové plastové formy - výhodou je snadnější manipulace než s fólií, lépe se ukládají na místo. Také nebezpečí proražení je mnohem menší. Nedostatkem mohou být určitá omezení při volbě vhodného tvaru. Většinou jsou vyrobeny z polyetylenu zesíleného skleným vláknem. ** **

Použití betonu pro stavbu jezírka

V současné době se od něj poněkud ustupuje, protože hrozí popraskání betonu a prosakování vody.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14382 (rodina-finance.cz#20993)


Přidat komentář