Vlastní bydlení - rady a návody jak nenaletět

Nároky na vlastní bydlení jsou různé, zpravidla záleží na životním stylu kždého jedince. Někdo dává přednost vlastnímu domku se zahradou před bydlením v bytě, jiný naopak. Každé rozhodnutí s sebou však nese řadu problémů a úskalí.

Byt nebo dům? Co si mohu dovolit

Ve většině lidských podvědomí panuje myšlenka, že koupě bytu je levnější záležitostí než koupě rodinného domu. Opak je však pravdou, jelikož na našem trhu existují natolik exkluzivní byty, které několikanásobně převýší cenu rodinného domu. V tomto případě není třeba řešit finanční otázku, ale řešit bychom měli spíše otázku dispoziční či otázku našeho životního stylu, našich standardů a návyků.

Při zvažování pořízení domu nebo bytu

se řiďme množstvím našeho volného času, potřeb rodinných příslušníků a našeho zaběhnutého životního stylu. Plusy a mínusy nebo klady a zápory má jak dům, tak i byt, tudíž hledisko životního stylu je při výběru našeho budoucího obydlí tím nejdůležitějším kritériem.

Jednou významnou společností, která Vám pomůže zrealizovat Vaše bydlení je:

Cena nemovitostí - ceny za novostavbu a starší dům

K dalším velmi podstatným náležitostem, které ovlivní naši volbu patří cena nemovitosti. Jak již bylo řečeno výše, ne vždy platí pravidlo, že cena za rodinný domek bude vyšší než cena za prostorný byt v novostavbě. Cenu navyšuje především umístění nenovosti, levněji pořídíme rodinný, starší domek na vesnici než menší typ bytu v městském centru. Zde však musíme zvážit otázku, zda bydlení na venkově je pro nás z hlediska dostupnosti do zaměstnání či do školy tou nejideálnější volbou.

Co přináší bydlení v rodinném domě?

Pokud celé dětství a mládí vyrůstáme v rodinném domě se zahrádkou, ve které je umístěný bazén a příjemné posezení, určitě se nebudeme chtít přestěhovat do bytu. Pokud nás tíží finanční situace, pořiďme si starší domek, který budeme dle aktuálního stavu účtu, postupně rekonstruovat.

Pořízení rodinného domu

však vyžaduje, oproti bydlení v bytě, velké množství času, které budeme muset investovat nejen do oprav, ale i údržby, která je zapotřebí i u novostavby.  V rodinném domku si také sami můžeme určit nejen čím budeme topit, ale také čím budeme ohřívat vodu nebo z jakých zdrojů ji budeme čerpat.

Bydlení v rodinném domě upřednostňují především mladé páry

kteří se snaží založit rodiny, rodiny s dětmi nebo lidé ve středním věku s méně náročným a časově vytěžujícím zaměstnáním. Rodinný domek je také ideální volbou pro milovníky či majitele domácích mazlíčků, zejména pak koček a psů. Daleko šťastnější je pes, který může celý den trávit venku na zahradě, než pes zavřený od rána do večera v prostorách bytu.

Přednosti bydlení v rodinném domě

K největším přednostem bydlení v rodinném domě patří soukromí a anonymita, jelikož nejbližší sousedé bydlí přes hradbu a zahradu, nikoliv za zdí obývacího pokoje.

Výhody bydlení v rodinném domě

Výhodou bydlení v rodinném domě je také svobodná možnost rekonstrukce, oprav či rozšíření domu nástavbou, přístavbou či půdní vestavbou. Tyto úpravy samozřejmě v bytech provést nelze, a tak pokud nám je prostor malý, nezbývá nám nic jiného, než se přestěhovat.

Kdo a proč bydlí v bytech?

Pohodlné a komfortní bydlení v bytě vyhledávají především pracovně zaneprázdnění lidé, kteří nemají čas věnovat se údržbářským pracím. Jejich životním posláním je kariéra, jsou to lidé, kteří většinu volného času tráví v práci a zábavu hledají mimi prostory domu.

  • Do skupiny, hledající bydlení v bytech, patří především svobodní lidé, bezdětné páry, senioři nebo kariéristé.

Bydlení v bytech přináší velmi významnou přednost

kterou je bezstarostnost. V tomto případě odpadají požadavky na údržbu exteriéru, tedy nejen zahrady, ale také fasády domu, sklepních či půdních prostor nebo střechy. Odpadají také obavy a starosti spojené s údržbou a čištěním okapů, údržbou a natírání plotu nebo každodenní zatápění v kamnech na tuhá paliva.

Stavba rodinného domu - návody a doporučení

Stavba rodinného domu vyžaduje velmi náročnou a důkladnou přípravu, která zahrnuje několik etap, bez nichž by nebylo možno stavbu zrealizovat.

Tento článek tedy bude pojednávat o tom, co bychom měli vědět před samotnou stavbou rodinného domu, na co se zaměřit, co nezanedbat a čeho bychom se měli vyvarovat.

Výběr pozemku

K tomu, abychom mohli postavit dům, potřebujeme stavební pozemek, na kterém bude finální dílo postaveno. V dnešní době je na tuzemském trhu široká nabídka stavebních pozemků, které již zpravidla disponují kompletními inženýrskými sítěmi. Při výběru bychom měli zohlednit místo, ve kterém se stavební pozemek nachází.

K důležitým podmínkám pro užívání pozemku

patří jeho dostupnost neboli vlastnické vztahy příjezdových komunikací. Zpravidla bývá pozemek přístupný z obecní komunikace, ale v některých případech se může stát, že přístup k námi vybranému pozemku bude prostřednictvím soukromé cesty. Pokud by komunikace vedla přes soukromý pozemek, může se stát, že zahájení stavby bude muset být odloženo, a to i o několik let.

K důležitým aspektům při rozhodování

by měla patřit celková dostupnost do centra města, lokalita, vybavení daného objektu či poloha.

Koupě pozemku - architektonický plán

V době koupi pozemku je třeba disponovat architektonickým plánem domu, který musí být odsouhlasen komisí územního plánování. Tento úkon je nutné provést z urbanistického hlediska, jelikož ne každý návrh domu může být postaven kdekoliv.

Projekt rodinného domu

V dnešní době si projekt rodinného domu můžeme vybrat z katalogu, jehož nabídka představuje široký sortiment architektonických návrhů. Návrhy, obsažené v katalozích stavebních společností jsou zpravidla pouze orientační, tudíž je lze individuálně pozměnit dle vlastních představ.

Pokud si necháváme návrh domu vypracovat dle svých úplných představ, je vhodné k rozhodování přizvat autorizovaného architekta, který má v této oblasti bohaté zkušenosti a dovede v lecčems pomoci.

Dům a průkaz energetické náročnosti

Každá novostavba, tedy i projekt rodinného domu, musí disponovat průkazem energetické náročnosti, ve kterém jsou zaznamenány údaje o vytápění, spotřebě energie na ohřev vody, na chlazení, větrání, osvětlení. Dále jsou sledovány údaje týkající se pohonu podpůrných systémů, ke kterým patří motory, ventilátory nebo čerpadla.

Rodinný dům a výběr velikosti

Při výběru typu rodinného domu je zapotřebí zohlednit jeho velikost, kterou bychom měli maximálně využít k velikosti stavebního pozemku. Velikost domu by měla být přiměřená k celkovému počtu rodinných příslušníků, z hlediska ekonomického šetření by měla být zastavěná plocha stoprocentně obytně využita.

Tvar domu a tepelné ztráty - kompatibilita

Tvar domu by měl z hlediska tepelných ztrát disponovat kompatibilitou, což v tomto případě představuje nejmenší poměr plochy obvodových stěn k užitečnému objemu. Laicky řečeno je pro úsporu tepelné energie výhodnější postavit jednoposchoďový dům ve tvaru krychle.

Projekt rodinného domu musí být schválen správním řízením, které provádí příslušný stavební úřad, kde podáváme návrh na vydání územního rozhodnutí a dokumentaci.

Dokumentace k územnímu řízení je velice podrobná, vedle samotného projektu stavby zahrnuje i její technické parametry, návrhy na zapojení inženýrských sítí či zpevnění ploch.

Dokumentace se dále předkládá na odboru územního plánování města, k čemuž patří hasiči, hygiena, odbory životního prostředí a dopravy, elektrárna, plynárna, vodovody a kanalizace.

Pokud je vše v pořádku, získáme povolení k vlastní stavbě domu a realizace stavby může začít.

Dotace na dům a stavbu

Ministerstvo životního prostředí nabízí možnost získání dotace na novostavby, které budou vybudovány v pasivním energetickém standardu. Dotace se poskytují na nízkoenergetické domy a některé typy dřevostaveb. K získání dotace je však nutno splňovat určité podmínky, ke kterým patří např. správné umístění stavby, kompaktní tvar stavby, celkový podíl oken apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14328 (rodina-finance.cz#20183)


Přidat komentář