Světlovod - pěkné bydlení

Světlovod dokáže změnit tmavou místnost v příjemný prostor, prosvětlit místa vzdálená od oken. A tak nejenže získáme díky světlovodu světlou místnost, kde není třeba ve dne svítit a prospějeme svému zraku, ale ještě také ušetříme za elektřinu.

Princip světlovodu

Zjednodušeně řečeno je světlovod zdokonalený střešní světlík, který přivádí světlo ze střechy na místo určení, které není bezprostředně pod střechou. Světlovody často pomohou vyřešit světelné podmínky v chodbách a na schodech, které vedou středem dispozice domu. Světlovod přivádí světlo do vašeho obydlí i v případě špatného počasí, neboť využívá světlo difuzní, ale také to, které se odráží od střechy. Intenzitu světla lze regulovat pomocí ručního nebo elektrického stmívače. Lze říci, že světlovod může nahradit výkon elektrického osvětlení v domech od 0,1 kW až po 5 kW.  Světlovod se skládá ze tří hlavních částí, kterými jsou kopule, tubus a difuzér*** ** ***

Kopule světlovodu

Kopule - může být skleněná, akrylátová nebo jí může být jen ploché sklo, je střešním vstupem pro světlo shora do tubusu a zaručuje účinný sběr rozptýlených světelných paprsků při nepříznivých světelných podmínkách. Tento způsob vstupu světla je mnohem intenzivnější než boční. Dnešní kvalitní kopule mají takový tvar, aby dokázaly násobit sluneční paprsky a směrovat je co nejvíce do systému. Oproti plochému sklu přivádí kopule více světla a má samočisticí funkci. Nevystupuje nad úroveň střešní roviny a zvenku vypadá jako střešní okno. Skleněné kopule jsou vyrobené ze sodno- draselného skla, které má vynikající optické vlastnosti, je netečné vůči chemikáliím, vykazuje mimořádnou trvanlivost a odol

nost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Akrylátové kopule jsou vyrobené z kvalitních tvrzených plastů, které se již mohou srovnávat se sklem. Nevýhodou plochého skla je nižší účinnost, nutná údržba a nefunkčnost, pokud napadne sníh.

Tubus světlovodu

Tubus je v podstatě roura s vysoce odrazným vnitřním povrchem, kterým proudí světelné paprsky až do interiéru. Kvalita jeho vnitřní zrcadlové plochy, má zásadní vliv na kvalitu tubusu. Povrch plochy je tvořen silně reflexivní vrstvou a musí být dokonale hladký. Odrazivost kvalitních tubusů může dosáhnout více než 98% a mají velmi nízký rozklad paprsku při násobných odrazech v celé délce světlovodu. Tubus dokáže přivést světlo až na vzdálenost 50 m od střešní kopule. Je důležité, aby s narůstající délkou světlovodu docházelo k co nejmenším ztrátám, na metr délky to u kvalitního světlovodu bývají 2-3%. Pomocí nastavitelných kolen lze měnit vedení světlovodu až do 45°. Specifickým způsobem přenosu světla jsou flexibilní tubusy vyrobeny z polyesterové folie s metalizovaným povrchem. Díky ohebnému "rukávu se snadněji montují. V délkách nad tři metry však mají nižší světelný výkon než tubusy pevné.

Difuzér světlovodu

Jedná se o rozptylovač na stropě v interiéru, který se nainstaluje do sádrokartonového podhledu a dále odráží světelné paprsky vedené přes tubus a tak rovnoměrně osvětluje místnosti. Takto vytvořené světlo je příjemné, neoslňuje a nezkresluje barvy. Difuzér je nejčastěji vyroben z plastických hmot, ale používá se i dražší, avšak kvalitnější sodno draselné sklo.   ** **

Faktory ovlivňující účinnost světlovodu

Na funkčnost a účinnost systému má vliv každý detail, od umístění kopule na střeše přes geometrii systému a vhodnost daného typu až po kvalitu provedení. Nejlepším řešením je umístit horní části světlovodu na tu část střechy, kde nejvíce svítí slunce (jih až západ). Kolik světla dokáže světlovod přivést, záleží obecně především na průměru světlovodu. Světlovod o průměru 25 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek místnost o podlahové ploše 10 m², průměr 35 cm zpravidla vystačí na 15 m². Lze říci, že světlovod může nahradit výkon elektrického osvětlení v domech od 0,1 kW až po 5kW. Další faktory jsou závislé na kvalitě a konstrukci daného výrobku. Podstatné rozdíly mohou být ve výkonnosti kopule. Zásadní vliv na účinnost světlovodu má kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrcadlové plochy. Vliv na kvalitu celého systému má i difuzér.** **

Využití světlovodů

Světlovody lze nainstalovat do šikmých i rovných střech. Mohou být dlouhé dvacet i více metrů. V rodinném domě bychom měli vystačit se světlovody maximálně do pěti metrů při průměru 25 cm a sedmi metrů při průměru 35 cm. Tubus je možné směrovat pomocí kolen. O světlovodu bychom však měli uvažovat zejména tam, kde nepotřebujeme více než dva ohyby. Každý ohyb totiž znamená určitou světelnou ztrátu. ** **

Pro šatny, toalety, koupelny, chodby či technické místnosti vystačíme se světlovodem o menším průměru a levnějšími komponenty. Do pracovny či kuchyně budeme volit světlovod výkonnější. Typ světlovodu, který je možno v případě potřeby zatáhnout lze použít například do ložnice. Zabudováním zářivky nebo žárovky do difuzéru odpadne nutnost instalace umělého osvětlení poblíž vyústění světlovodu.

Montáž světlovodu

Montáž tubusových světlovodů je snadná a rychlá. Skládá se z prací na střešním plášti a vnitřní instalace. K montáži není třeba stavebního povolení. Světlovod je vodotěsný, nepropouští teplo a jeho kryt je odolný vůči UV záření. Začátek montáže je osazení plastové či kovové střešní manžety do připraveného otvoru ve střešním plášti. Na manžetu se osadí skleněná kopule a řádně se utěsní. Pomocí tubusů a případně kolen se dostaneme nad místo, kudy má světlovod vstoupit do interiéru. V tomto místě je třeba vyříznout otvor, protáhnout tubus do úrovně zárovně stropu a osadit difuzérem s pohledovým rámečkem.

Doporučení k světlovodu

Přestože mají světlovody díky uzavřenému sloupci vzduchu uvnitř tubusu velmi dobré tepelně izolační vlastnosti je při větších délkách potřeba počítat s "komínovým efektem", kdy vzduch uvnitř tubusu začíná při rozdílu teplot cirkulovat. Jsou proto konstruovány dvojité stropní difuzéry a vyšší izolační schopností.** **

Je potřeba vybírat opravdu kvalitní výrobek. Zklamání nad šerem namísto očekávaného příjemného jasu a případná reklamace a demontáž by jistě nebyly příjemnou záležitostí. Je proto třeba se obrátit na renomovanou firmu, která poskytuje dostatečně dlouhou záruku a prověřit, zda uváděné hodnoty o účinnosti jsou certifikovány.

Při cenovém porovnávání dbejte nejen na vztah ceny a délky světlovodu, ale i na kvalitní ukazatele, záruky, reference. Nechte si provést kalkulaci u více firem. Ekonomická úspora je však jen jedním z faktorů ovlivňujících rozhodování o tom, zda si pořídit světlovod. Dokonce většinou není ani hlediskem nejdůležitějším.

Výhody světlovodů

  • Osvětlí prostory bez přístupu denního světla okny.
  • Přivedou světlo do hlubokých prostor, změní tmavou místnost v příjemný prostor, kde není potřeba svítit.
  • Uspoří energii za umělé osvětlení.
  • Zatraktivní místnost a prohloubí estetický dojem z vašeho domova.

Pozitivní účinky denního světla

  • Má pozitivní vliv na zdraví a psychiku
  • Snižuje pocit ospalosti a celkové únavy.
  • Zmírňuje depresi vyvolanou nedostatkem denního světla.
  • Snižuje pocit stísněnosti v uzavřených prostorách.
  • Zlepšuje imunitní systém člověka, jeho koncentraci a náladu.

Příznivě působí na pokojové rostliny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14407 (rodina-finance.cz#21237)


Přidat komentář