Stěnové trezory a trezorové dveře

Míváte obavy pokaždé, když jdete do práce, na dovolenou, či služební cestu, protože se můžete pyšnit sbírkou vzácných předmětů, které pro Vás mají velkou cenu? Zvažte koupi trezoru, díky kterému se mohou Vaše obavy navždy rozplynout.

Druhy trezorů

 • Volně stojící trezory
 • Stěnové trezory
 • Stěnové sejfy
 • Bankovní trezory
 • Vhozové trezory
 • Trezory na dlouhé zbraně
 • Ohnivzdorné trezory
 • Trezorové dveře

Na co se zaměřit při nákupu trezorů

Certifikace trezoru

Při výběru trezoru se zajímejte o to, zda Vámi vybraný trezor, je skutečně trezorem se vším všudy, protože se můžete také setkat na trhu s produktem, jenž je označen jako trezor, ovšem nemá potřebnou certifikaci, čímž Vám řádně nezabezpečí Váš majetek. Navíc servis takového trezoru je minimální nebo dokonce žádný. Také by se mohlo stát v případě vyloupení tohoto netrezoru, že Vám pojišťovna odmítne plnit pojistnou událost. Certifikáty představují základní dokumenty k trezoru. Tyto dokumenty se vydávají na bezpečnostní třídu, ohnivzdornost a pro uložení utajovaných dokumentů podle NBÚ. Certifikuje se buď jeden konkrétní trezor nebo výrobce si nechávají ocertifikovat celou výrobní řadu a takový certifikát se následně používá pro více stejných trezorů. Důležitá je také platnost certifikátů.

Druhy certifikátů

 • Certifikace shody
 • Certifikace NBÚ
 • Certifikace na ohnivzdornost

Atestace trezorů

Atestování trezorů se provádí dle pevně stanovených pravidel, kdy mezi ochranou proti vloupání a ochranou proti ohni je zásadní rozdíl. U bezpečnostních zkoušek je rozhodující konstrukce a také způsob stavby trezorů: jednoplášťových, víceplášťových, vyplněných betonem aj. V případě úspěšnosti testu se stanoví zařazení trezoru do konkrétního bezpečnostního stupně, jenž určuje výši úložné pojistitelné hodnoty obsahu trezoru

Trezorové dveře

Dveře, které slouží pro ochranu místností i objektů. Trezorové dveře Vám ochrání kupříkladu umělecká díla, zbraně nebo jiné vzácné předměty. Trezorové dveře se vyrábí hned v několika velikostech a šířkách, povětšinou od 60 do 120 cm.

Výroba trezorových dveří

Trezorové dveře se vyrábějí v I. bezpečnostní třídě. V základu jsou osazeny klíčovým zámkem, ale na přání je zámková technika na trezorových dveřích libovolná.

Panty u dveří jsou standardně na pravé straně. Ovšem je možné mít i na panty na straně levé.

Na Vaše přání je možné, aby se trezorové dveře otevírali nejen ven, ale i dovnitř.

Trezorové dveře jsou většinou v šedobílé barvě, ovšem barvu mohou mít libovolnou.

Zámky na trezorové dveře

V základním provedení jsou trezorové dveře osazené jedním zámkem na klíč a jsou dodávané dva klíče. Na přání je však možné si u výrobce udělat mechanický kombinační číselník, elektroniku a nebo kombinaci libovolných dvou zámků.

Zámek na elektronický kód – v současné době se řadí mezi vyhledávané formy uzamykání trezorů i sejfů. Postačí, abyste si pamatovali jen Váš osobní PIN kód a odpadá složité schovávání a nošení klíče. Ovšem zde spočívá i určitá nevýhoda, protože kód může někdo zjistit.

Klíčový zámek s motýlkovým klíčem – jedná se o nejběžnější a současně nejjednodušší způsob zamykání trezoru. Ve srovnání s elektronickými zámky jeho výhoda spočívá v tom, že si nemusíte pamatovat žádný kód a také nehrozí, že by se ke kódu dostala nepovolaná osoba, protože si jej třeba napíšete do kalendáře, diáře apod.

Mechanický kombinační zámek – otevírání trezoru mechanickým vytáčením příslušné kombinace čísel na číselníku trezoru. Mechanický kombinační zámek se používá především u trezorů ve vyšších bezpečnostních třídách. Je možné ho však i bez problémů kombinovat  jinými typy zámků, a to pro absolutní ochranu Vašich cenností i dokumentů.

Elektronický kombinační zámek – otevírání trezoru zadáním určité kombinace čísel na klávesnici. Jedná se o sofistikovanější verzi běžného elektronického zámku. Zámek zajišťuje větší bezpečnost díky spojení moderního elektronického systému a mechanického odblokování zámku.

Zámek na otisk prstu – patří mezi nejnovější variantu uzamykání trezorů. Zatím se však vyrábí v omezené míře, a to pouze u sejfů a schránek bez certifikace.

V čem spočívá jedinečnost trezorových dveří

Blokovací systém u dveří je tvořen třístranným rozvorovým mechanismem ovládaným klikou, jenž je v uzamčeném stavu zajištěn mechanickým klíčovým zámkem. Je možné použít mechanický kombinační číselník nebo elektronický číselník.

Účel využití trezorových dveří

Trezorové dveře se vyrábějí pro trezorové místnosti a trezorové panické místnosti. Trezorové místnosti si lidé vytvářejí pro uložení větších cenností. Trezorová panická místnost je úkrytem majitelů domu, do kterého se vloupou zloději. Do této trezorové panické místnosti, která poskytuje bezpečné útočiště, jsou povětšinou připravené zásoby jídla, lékárnička, baterky apod.

Co se týče trezorové místnosti jako takové, musí splňovat zákonné požadavky a již při její výstavbě by se mělo počítat s přípravou pro trezorové dveře.

Trezorová panická místnost

Jak již jsme výše uvedli, trezorová místnost spolehlivě poslouží jako útočiště před případnými zloději, kromě toho však Vám poslouží i jako úkryt před nepříznivým počasím.

V trezorové panické místnosti můžete pokojně zůstat po dobu několika hodin. Velikost vnitřního prostoru je dána počtem osob, které ho budou používat, bez obav o nahromadění vydechovaného CO2.

Trezorové dveře v panické místnosti

Aby panická místnost plnila svůj účel, je zapotřebí, aby disponovala kvalitními trezorovými dveřmi. Trezorové dveře se vyrábí také v různých bezpečnostních třídách, ale ve většině případů jsou požadovaná a nejvhodnější I. třída bezpečnosti. Dveře mají pevný rám, který se kvalitně prováže se stěnou místnosti. Trezorové dveře jsou specifické hlavně svojí hmotností a je třeba je odborně usadit. I když se montáž může zdát jednoduchá jako u běžných bytových dveří, rozhodně však tomu tak není.

Testování bezpečnosti a spolehlivosti trezorových dveří

Trezorové dveře jsou testovány dle Evropské normy EN 1143-1 kompetentním testovacím institutem, a to v různých evropských zemích.

Příslušenství trezorových dveří

Denní mříž - používá se při každodenním provozu, kdy jsou trezorové dveře otevřené stále a před nežádanými návštěvníky vnitřní prostor chrání právě denní mříž, která je osazena libovolným zámkem, ale nejčastěji vložkou na klíč.

Stěnové trezory

Využití stěnových trezorů

Trezor na zazdění najde své místo tam, kde bude možnost správného zabetonování, a to tak, aby z každé strany, tj. i ze zadu bylo minimálně 10 cm betonu. Oproti tomu nábytkové trezory můžete umístit prakticky kamkoli, a to nejen do vestavěného nábytku.

Způsob zazdění stěnového trezoru

Stěnový trezor musí být zazděný tím způsobem, aby byl ze všech stran, a to včetně zadní stěny chráně betonovou vrstvou, kdy její minimální tloušťka musí být 100 mm. Betonovou vrstvu je vhodné proložit ocelovou armaturou.

Troufnete-li si na zazdění svépomocí, pak trezor zazděte v linii se zdí. Trezor nesmí přesahovat ani být pod úrovní omítky. Pro samotné zabudování do zdi použijte kvalitní vysokopevnostní beton, a to o minimální pevnosti 30 MPa. Je lepší volit hustější betonovou směs, to z důvodu, aby nedocházelo k průniku této směsi do oblasti krytek závor i spojů plechů.

Po zabetonování nechte po dobu dvou dnů trezor uzavřený, aby nedošlo k vychýlení usazeného trezoru. Následně trezor otevřete a nechte po dobu minimálně 14 dnů otevřený, aby se odvětrala vlhkost z betonové směsi, čímž zamezíte vzniku rzí a také nebudete mít problémy s otevřením trezoru.

Pokud zabudujete trezor do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, je vhodné, abyste trezor izolovali, a to proto, abyste předešli vytvoření rosného bodu uvnitř samotného trezoru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14471 (rodina-finance.cz#22088)


Přidat komentář