Stavba domu na klíč

Při stavbě domu je nutné koordinovat mnoho činností a řešit různé problémy, nehledě na samotnou fyzickou práci. Pokud si však chcete starosti ušetřit, je vhodné využít služeb některé ze stavebních firem a nechat si postavit dům na klíč.

Stavba domu na klíč

Stavba domu na klíč má jako každá věc své pro a proti. Nabízí ji skoro každá stavební firma a nejedná se o nic jiného, než že Vám jedna firma dle Vašich požadavků postaví dům od základů až po střechu. A pokud není schopna zajistit vše sama, je jen jejím úkolem koordinovat partnerské firmy.

Proč zvolit stavbu na klíč

Hlavním důvodem, proč zvolit stavbu na klíč, je ušetření starostí a peněz. Pokud stavíte dům sami, často musíte koordinovat několik firem najednou. Lehce Vám pak mohou nastat obtíže v případě zpoždění dodávky materiálu či služeb některé z firem. Díky zpoždění jedné firmy se pak musí odkládat i smluvené práce s jinými, a tím se celý projekt natahuje a prodražuje, nehledě na to, že některá data jednoduše změnit nelze. V případě stavby domu na klíč si tyto starosti a peníze ušetříte.

Stavební práce na klíč

Mezi základní stavební práce, které jsou v nabídkách stavebních firem, patří práce výkopové, položení základů, rozvod inženýrských sítí a jejich připojení, stavba obvodových zdí, jejich omítnutí, štukování, postavení střechy, instalace oken či pokládání dlažby. Celkových prací je opravdu mnoho a úkolem zvolené firmy je všechny zajistit, případně zprostředkovat a následně zkoordinovat.

Zemní a výkopové práce na klíč

První činností, která předchází samotné stavbě domu, jsou zemní a výkopové práce. Těmi jsou zejména výkopy základů, hloubení jam, zahrnovací práce, výkopy inženýrských sítí a další úpravy terénu. Tyto práce nejsou důležité jen kvůli samotnému výkopu základů, ale i kvůli požadovaným úpravám terénu pozemku. Někdy je potřeba vytvořit rovnou plochu, jindy naopak svah či jámu pro bazén.

Základy domu

Základům domu je nutné při stavbě věnovat zvláštní pozornost. Pokud by byly položeny špatně, mohlo by v budoucnosti docházet k praskání zdí v důsledku špatného sedání stavby. A to by pro Vás představovalo další, zbytečné výdaje. Co se týče typů základů, nejčastěji používanými u rodinných domů jsou pásové základy se základovou betonovou deskou.

Inženýrské sítě na klíč

Aby byla nemovitost opravdu obyvatelná, je nutné připojit ji ke všem inženýrským sítím. V základě se jedná o připojení ke zdroji vody, elektřiny a plynu, ale i k dalším, jako je např. kanalizace či klimatizace. Nutnost napojení na tyto systémy je očividná, jak jinak bychom mohli dodržovat základní hygienické návyky, vařit či uklízet. Stavební firmy tedy mají v nabídkách veškeré typy přípojek i případnou montáž určitých souvisejících zařízení, jako je plynoměr či odpadní jímka.

Co patří do hrubé stavby

Po postavení hrubé stavby nemovitosti si již budete schopni představit, jak bude vypadat Váš budoucí domov. Hrubou stavbou jsou myšleny obvodové zdi, strop, příčky, pilíře, komín atd. Ty se dají stavět z rozmanitých materiálů jako např. pálených cihel, železobetonových panelů a keramických či betonových tvárnic.

Střecha domu

Další neopomenutelnou součástí** domu je střecha.** Tu je možné postavit v dvou základních provedeních – šikmém a plochém. Rozdíl je v tom, že váhu šikmé střechy nese krov a váhu střechy ploché nese strop posledního patra domu. Všeobecně lze říci, že u rodinných domů se dává přednost spíše střechám šikmým, a to zejména z estetických důvodů.

Střešní krytina

Od typu střechy se pak odvíjí výběr střešní krytiny, jejímž hlavním úkolem je ochraňovat nemovitost před přírodními živly. U plochých střech bývá střešní krytina tvořena souvislou vrstvou z nepropustného materiálu, jako je např. thérový papír či asfalt. Šikmé střechy jsou naopak tvořeny z velkého množství dílů, kdy se nejčastěji jedná o pokládané střešní tašky různých typů.

Funkce omítky

Poté, co jsou postaveny zdi, je nutné dát jim určitý vzhled a zakrýt nerovnosti. V té chvíli přichází na řadu jejich omítnutí. Omítky lze je dělit na vnitřní a vnější (venkovní) a dále pak na hrubé a jemné. Co se týče vnitřních omítek, ty mají za úkol zejména udržovat teplo a izolovat vlhkost, naopak vnější musí chránit zdi před větrem a teplotními výkyvy.

Hrubá a jemná omítka

Hrubá omítka (jindy zvaná jádrová) tvoří základ omítnutí a bývá nanášena buď ručně nebo strojově. Jemná omítka (tzv. štuk) však již bývá nanášena pouze ručně a jedná se o poslední vrstvu omítky, na kterou jsou nadále nanášeny jen barvy či tapety. Štuk se také liší dle toho, zda se jedná o vnitřní či vnější omítku – vnější bývá často hrubší.

Fasáda domu by měla zaujmout

Fasádou domu je myšlena venkovní vnější vrstva zdi, jejímž hlavním úkolem je nejen chránit dům před přírodními vlivy, ale v dnešní době i zaujmout svým vzhledem a kreativním provedením. To si stavební firmy uvědomují, a proto lze v jejich nabídkách najít velké množství druhů omítek, barev či případných obkladů. Někdy může být fasádou pouze venkovní omítka, jindy se může jednat o různé obklady apod. Vše záleží na Vašich požadavcích a představách.

Položení podlahy na klíč

Samozřejmostí při realizaci domu na klíč je i** položení podlahy**, a to ať již plovoucí, linolea, či dlažby. Typ podlahy je nutné přizpůsobit typům místností a uvědomit si tedy, do kterých budete chtít umístit koberec či ponecháte dlažbu nebo linoleum.

Zabudování oken, dodání a montáž

Bez oken by do místností v domě nemohlo proudit přirozené denní světlo. Můžete si vybrat mezi různými druhy oken jako např. s plastovým rámem, dřevěným rámem, vyklápěcí, otevíratelné apod. Firma pak zajistí jejich dodání a samotnou montáž.

Koupelna na klíč

Koupelna je místností, kterou navštěvujeme několikrát denně a často v ní strávíme značné množství času (zejména ženy). Při stavbě této místnosti je tedy důležité dbát nejen na praktičnost, ale i na její zamýšlený vzhled. Důležitý je výběr kvalitních obkladů a dlažeb, které mají mít nejen požadované technické parametry (nasákavost, pevnost, otěruvzdornost, protiskluznost), ale i takovou barvu, která Vaši koupelnu rozjasní a udělá z ní útulnou místnost.

Kuchyně na klíč

Jednou z nejdůležitějších místností v domě je kuchyně, kde probíhá příprava veškerého jídla. Kuchyně je také samozřejmě jednou z nejdražších místností, co se týče jejího budování a zakoupení veškeré nutné výbavy. Stavební firmy často moudře přenechávají realizaci kuchyně svým obchodním partnerům, kteří pak zajišťují instalaci veškerého požadovaného vybavení.

Stavba domu na klíč – ano či ne

Stavba domu je projekt časově náročný a velmi nákladný. Výše zmíněné činnosti nejsou rozhodně všechny a je tedy dobré svěřit tuto práci odborníkům, kteří mají dostatek zkušeností. Využití nabídek stavby domu na klíč se jeví jako velmi vhodné řešení, které Vám může ušetřit značné starosti a často i peníze. Přece jen jednání s jednou společností, jež zajišťuje veškeré práce, je snazší než usměrňování dodavatelů či koordinování elektrikářů, zedníků a jiných pomocných sil.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14488 (rodina-finance.cz#22322)


Přidat komentář