Rodinný dům na klíč - Třebíč a okolí

Bydlíte v panelovém, činžovním aj. bytě? Vyhovuje Vám tento styl bydlení? Neuvažovali jste, že byste si nechali postavit rodinný dům a měli tak maximální soukromí, dispoziční i rozměrové řešení místností dle Vašich potřeb a přání?

Rozhodnete-li se pro nákup bytu či již postaveného domku, nejspíš jen těžko ovlivníte dispoziční a rozměrové řešení jednotlivých pokojů. Necháte-li si postavit rodinný dům na klíč, můžete ve spolupráci s projektantem přesně nadefinovat rozvržení jednotlivých prostor v domě, a nejen to.

Někoho může odrazovat v souvislosti s rodinným domkem to, že je s ním spojena celá řada následných prací a oprav (střecha, fasáda, okap aj.). Pokud si však vyberete zkušenou a profesionální stavební firmu, použijete kvalitní materiály, pak nebudete muset doslova sáhnout na dům, co se týká oprav po dlouhou dobu.

Než dojde na samotnou výstavbu rodinného domu

Než vůbec dojde na výstavbu rodinného domu, je zapotřebí mít potřebné finance, stavební pozemek, vypracovaný projekt a samozřejmě patřičná povolení, včetně stavebního.

Stavební povolení

Kdo by měl rád vyběhávání rozličných dokumentů, listin. Kolikráte i vyřizování pasu, nového občanského průkazu, řidičského průkazu, může být zdlouhavé a časově nepříjemné. Vyřízení stavebního povolení je ještě minimálně o třídu výše, co se týká náročnosti a zdlouhavosti.

Na trhu najdete i takové firmy, jež kromě samotné výstavby rodinných domů, za Vás i vyřídí patřičné** povolení**. Díky této možnosti ušetříte v mnohých případech nemálo času, ale také nervů. Ono stát ve frontě nevrlých a spěchajících lidí, není zrovna klidnou záležitostí a na psychice nepřidá.

Vámi vybraná firma nemusí mít zrovna na svých webových stránkách uvedenou tuto službu. Ovšem to neznamená, že ji nenabízí. Stačí se jen zeptat a domluvit se. Tím nic nezkazíte.

Princip výstavby rodinného domu na klíč

Možná Vás zajímá, proč se uvádí „rodinný dům na klíč“, a ne rodinný dům. Princip rodinného domu na klíč v podstatě spočívá v tom, že jakmile je stavba domu dokončena, předá Vám firma „pomyslně“ klíče. Vy se pak můžete „jen“ přestěhovat. Vše bude připraveno k nastěhování a nebudou Vás čekat žádné případné nedodělky. A tím pomyslným předáním klíčů jsme mysleli to, že Vám těžko dají fyzické klíče, neboť se logicky nabízí, že by si mohli udělat kopie klíčů.

Z toho důvod si tedy skutečně vybírejte u stavebních firem, zda nabízí „pouze“ výstavbu rodinného domu, nebo výstavbu rodinného domu na klíč.

Způsob spolupráce s firmou provádějící výstavbu rodinných domů

Mělo by být u každé solidní firmy, ne jen stavební, samozřejmostí, že spolupracuje s dotyčným klientem na základě uzavřené smlouvy. Taková smlouva chrání nejen Vás samotné, ale i danou firmu.

Co řeší uzavřená smlouva o dílo? Především je v ní uveden podrobný předmět plnění, datum předání hotového díla, cenu za vyhotovené dílo, způsob a termín zaplacení, způsob předání hotového díla, poskytovaná záruka na odvedené dílo a dodaný materiál, reklamační řízení, způsob a čas odstranění případných závad aj.

Výstavba rodinného domu svépomocí a firmou

Někdo se s vervou, ať už menší či větší pouští do stavění svého rodinného domu tzv. svépomocí, bez účasti a pomoci stavební firmy. I když mají Ti, co tímto způsobem staví, partu kamarádů, kteří pomohou, je více než jasné, že stavba bude trvat o poznání delší dobu, než s profesionální stavební firmou. Kamarádi povětšinou mají čas pouze o víkendech, a to je ještě třeba podotknout, že i oni mají osobní život, takže s největší pravděpodobností nebude stavba pokračovat plynule bez proluky. Pro stavební firmu je však výstavba doslova denním chlebem a stavět mohou, či spíše budou každý všední den. Některé firmy staví i o víkendech, svátcích apod. Vše záleží na vzájemné domluvě, potřebném termínu výstavby apod.

Nyní pomineme časovou otázku výstavby rodinného domu. V případě, že Vy sami, nebo Vaši kamarádi mají potřebné vzdělání ve stavebnictví a zkušenosti, pak máte nesporné štěstí. Ovšem, kolik Vašich kamarádů má tyto potřebné znalosti a zkušenosti? Ve stavební firmě jsou jen samí profíci, kteří nejen disponují patřičným vzděláním, zkušenostmi získanými ze studií a praxe. Navíc sledují nové technologie, materiály a aplikují je při samotné stavbě.

Pojďme se ještě podívat na jeden parametr, a tím je záruka na provedené dílo. Kamarádi, kteří by Vám přišli pomoci se stavbou, Vám jen těžko budou ručit za provedenou práci. Spíše tomu bude naopak, že Vy sami jim budete vděčni, že přišli a tzv. přiložili ruce k dílu. Ručit samozřejmě mohou, ale jak? Sepíšete s nimi snad smlouvu? Co si na nich vezmete? A logicky platí úměra, že pokud nebudou kamarádi zrovna znalí v oboru stavebnictví, tak s největší pravděpodobností, i když ne samozřejmě úmyslně, se mohou dříve, nebo později objevit nedostatky spojené se stavbou. Kupříkladu Vám může zatékat do domu, mohou Vám vlhnout zdi aj. Oslovíte-li pro výstavbu domu profesionální firmu, pak si můžete být jisti, že Vám budou ručit nejen za provedené dílo, ale také dodaný veškerý materiál.

Ve výhodách, které spočívají ve výstavbě rodinných domů od profesionálních firem, bychom mohli pokračovat. Sami si rozhodněte, co je pro Vás lepší, odborně, časově, finančně výhodnější a přinese Vám méně starostí, a to nejen při samotné výstavbě, ale i roky po ní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14576 (rodina-finance.cz#23089)


Přidat komentář