Rodinný dům na klíč - Plzeň-jih

Mít střechu nad hlavou je pro každého důležité. Milovníci většího soukromí a vlastního bydlení s kouskem zahrady určitě ocení vlastní rodinný dům. Nejpohodlnější cestou k vysněnému bydlení je pořízení si rodinného domu na klíč.

Nechat si postavit rodinný dům na klíč je velké rozhodnutí. Pokud Vás nebaví žít v bytě a chtěli byste pro svou rodinu dostatek místa k bydlení, rodinný dům je ideálním řešením. Nejen že Vám nabídne** pohodlné bydlení**, ale dá Vám možnost i zrealizovat své sny. Pokud jste z** Plzně** nebo okolí, poradíme Vám, na koho se v takovém případě obrátit.

Rodinný dům na klíč - Plzeň

Možnost nechat si postavit dům na klíč využívá dnes stále více lidí. Nejen že je to nejpohodlnější způsob** realizace** bydlení, ale stavba bývá provedena většinou kvalitně a v relativně krátké době. Postavit si „dům na klíč“, znamená nechat si navrhnout dům, do kterého se ihned po dokončení stavby a příslušných úprav, můžete okamžitě nastěhovat. Pokud si najdete dobrou firmu, která Vám stavbu nejen zrealizuje, ale i do detailu naplánuje, můžete se v klidu oddat snům a plánům, které Vás s novým bydlením čekají. Předtím, než je možno rodinný dům začít stavět je třeba, abyste si vybrali projekt, který se Vám nejvíce líbí a splňuje Vaše představy. Zde máte dvě možnosti. Buď si vyberete dům přímo z katalogů, kde mají firmy domy většinou důkladně popsané, včetně barevného návrhu domu nebo si můžete projekt nechat vytvořit, což je ovšem samozřejmě finančně náročnější. Projekty lze vybírat podle tří základních kritérií, a to podle počtu podlaží, podle počtu místností a samozřejmě také podle ceny domu.

Když jsou Vaše finance omezené

Není pravidlem, že ten, kdo si chce postavit dům, má v zásobě dostatek** financí** na jeho realizaci. Dnes už není výjimkou, že si na pomoc lidé berou hypotéky. Hypotéka na financování stavby domu je snadný a přístupný způsob, jak si splnit Váš sen v co nejbližší době. Při výběru instituce, od které si peníze budete půjčovat, buďte ovšem obezřetní. Pozor si dávejte hlavně u informace výše úroků a požadavku pravidelnosti splácení. Jejich výhodnost si lze ještě před uzavřením smlouvy přesně vypočítat. Počítat byste měli s tím, že v základním dotazníku na žádost o hypotéku, budete muset vyplnit, kromě osobních údajů, také informace o Vašem hrubém a čistém měsíčním příjmu, výši požadované půjčky a beze všeho také odhadní cenu pořizované nemovitosti.

Stavba domu – smlouva o dílo

Při** stavbě rodinného domu na klíč**, uzavírá stavební firma obvykle s budoucím majitelem takzvanou smlouvu o dílo. Tato smlouva musí obsahovat obvykle tyto údaje:

 • žadatel stavby musí být bezpodmínečně majitelem pozemku, na kterém budoucí dům plánuje. K tomuto údaji je nutno doložit také ověřovací dokument z katastrálního úřadu.
 • Žadatel souhlasí s podmínkami, stanovenými výše uvedenou firmou o** výstavbě domu.**
 • Firma, provádějící výstavbu je specializovaným podnikem, který má oprávnění provádět stavební činnost. Dále je firma povinna stavbu bezpečně provést, dokončit ve stanoveném termínu a předat žadateli. Ten za ni musí samozřejmě při převzetí zaplatit předem stanovenou částku, na které se předtím se stavební firmou dohodli.
 • Žadatel musí také získat úřadem schválené stavební povolení
 • Datum začátku a dokončení stavby by rovněž nemělo ve smlouvě chybět. Při zmínce o ceně stavby musí být uvedeno, zda je do celkové částky započítáno také DPH a zda cena domu bude neměnná.
 • Stavebník, který stavbu provádí je povinen ji uskutečnit v souladu s projektem domu a za pomocí kvalifikovaných odborníků a pouze s předem vybraným a schváleným materiálem, podle přání budoucího majitele domu.
 • Zhotovitel díla se také zavazuje během práce neznečišťovat okolní komunikace a v případě, že k nějakému znečištění dojde, je povinen ho na vlastní náklady odstranit. Rovněž je zhotovitel zodpovědný za bezpečnost svého produktu, kterou je nucen zajistit také svým zaměstnancům.
 • Žadatel je oprávněn provádět na** staveništi kontroly** za předem stanovených podmínek a kvůli bezpečnosti mu není dovoleno vstupovat na stavbu samostatně a bez příslušného doprovodu.
 • Stavba by neměla obsahovat poškozené nebo nedodělané prvky. Když se tak stane, je stavebník povinen tyto defekty v co nejbližší době odstranit a konečné dílo předat do rukou žadatele.
 • Při konečném předání by měl žadatel od stavebníka obdržet následující potřebné dokumenty: záruční listy vztahující se ke stavbě domu, deník pořízený během stavby, protokol o zneškodnění odpadu při stavbě, formulář o skutečném provedení díla, zápisy o revizích a zkouškách prováděných na stavbě a další potřebné dokumenty vztahující se k provedení konkrétní práce firmy.
 • Záruční doba domu je obvykle 36 měsíců od data** předání stavby** jejímu žadateli. Tuto záruku lze za příslušný poplatek prodloužit.
 • Při prodlení dokončení stavby nebo při prodlení jejího zaplacení stavebníkovi, jsou pro obě strany stanoveny příslušné sankce za každý opožděný den.

Závěrem

Stavba domu se nezdá být levnou a jednoduchou záležitostí, ale díky mnoha možnostem získání různých finančních zdrojů a díky správnému výběru kvalifikované firmy, se projekt a realizace Vašeho obydlí stane nezapomenutelným zážitkem a přinese Vám kromě drobných starostí také spoustu radostí a těšení se na jeho využití. Nejdůležitějším faktorem vždy zůstává výběr kvalifikovaných a spolehlivých odborníků, kteří Vám zaručí bezpečný a spokojený život ve Vašem novém obydlí. Dále jsou to ale samozřejmě i finance, které vám celý Váš sen pomohou uskutečnit. Pokud opravdu po rodinném domu toužíte a víte, že pro Vaši rodinu bude výhodný, neváhejte a do jeho projektu a realizace vložte veškeré své možnosti a úsilí, protože toto se pro Váš spokojený život a využití budoucí generace určitě vyplatí.

http://www.limastav.cz/

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14588 (rodina-finance.cz#23152)


Přidat komentář