Rodinný dům na klíč a dřevostavby - Louny a okolí

Výstavba nových rodinných domů se opět rozrůstá. Také byste rádi bydleli právě v takovémto objektu? Máme pro vás několik informací, které vás provedou celou realizací stavby na klíč.

Rodinný dům

Rodinné domy poskytují svým majitelům mnohé výhody oproti variantě bydlení v bytech. Nabízejí totiž více soukromí a prostoru, který si můžete ještě před samotnou stavbou přizpůsobit vašim potřebám. Taktéž ve většině případů jsou součástí domů i zahrady, ve kterých naleznete útočiště pro relax, regeneraci, příjemné posezení s přáteli, pro sportovní aktivity, zahradničení nebo kutilství. Avšak bydlení v rodinném domě také přinášení i starost o zabezpečení topení v zimě, případných oprav stavby, péče a úpravy zahrady. Pokud se již rozhodnete bydlet v rodinném domě, brzy zjistíte, že vzniklé starosti jsou vykompenzovány pozitivy, které bydlení v tomto typu obydlí přináší.

Jakým způsobem můžete dům vystavět?

Dům můžete vystavět:

Rodinný dům na klíč

Pokud si necháte postavit rodinný dům na klíč, ušetříte čas a peníze, vyhnete se nemalým stresovým situacím a budete mít větší záruku kvality odváděné práce. Nemusíte běhat po úřadech a vyřizovat mnohá povolení. Jediná firma pod vedením zkušeného** stavbyvedoucího** je schopna si velmi dobře zorganizovat svou práci, čímž se vyhne zbytečným prostojům. Urychlí se jednotlivé činnosti na stavbě a zamezí se znehodnocení materiálu. Přesnými propočty pak může lépe určit spotřebu surovin, tudíž nedochází k nákupu prostředků, které se z velké části ani nespotřebují. V momentě, kdy stavbu zabezpečuje jediná firma je v jejím nejvyšším zájmu odvádět kvalitní práci (u případných nezdarů máte konkrétního viníka), tím pádem se můžete spolehnout i na záruku kvality.

Využití několika firem

Nabízí se vám i varianty, kdy si budete na různé práce objednávat specializované firmy. Ty budou vykonáním své práce postupně přispívat ke konečné realizaci stavby. S problémem se však můžete začít potýkat v momentě nedodržení předem stanovených lhůt, kdy jedna práce firmy A navazuje na druhou firmy B. Navíc se můžete ocitnout i v situaci, že případný nezdar bude jedna firma svalovat na nedbale odvedenou práci jejího předchůdce. Tady pak vyvstává problém s garancí kvalitně odvedené práce.

Svépomocí

Pokud jste manuálně zruční a máte kamarády či známé, kteří vám budou ochotni pomáhat, můžete se do výstavby rodinného domu pustit svépomoci. Avšak má to několik úskalí. Dovedete si představit, že hned po práci či o víkendech spěcháte na stavbu? Ošidíte se tak o relaxaci, jiné příjemnější aktivity a o čas strávený se svou rodinou. Sice můžete touto volbou ušetřit nemalé peníze, ale vybere si to ,,svou daň“ někde jinde. Než se do výstavby rodinného domu pustíte svépomoci, uvažte si sami, že rodinný dům je velká a celkem náročná stavba, která od vás bude vyžadovat nejen patřičnou zručnost a znalosti, ale také spoustu času i sil. Rodinný dům vám má být užitkem, ne přítěží.

Realizace domů na klíč v jednotlivých krocích

Tyto kroky jsou:

Stavební pozemek

Prvním předpokladem, na kterém je závislá možnost zahájení výstavby, je vlastnictví pozemku a zjištění jeho možností či omezení. Při návštěvě stavebního úřadu se dozvíte, zda se jedná o stavební pozemek, jaké podmínky s sebou nese stavění, zda je možno stavět patrový dům či stavbu opatřit dalšími specifikacemi.

Vypracování návrhu stavby

Při osobní schůzce se zástupcem stavební firmy a projektantem sdělíte své požadavky na dům. Na základě těchto informací, dispozičního řešení pozemku a stanoveného rozpočtu vám bude vypracován návrh stavby.

Vypracování kalkulace

Po předložení návrhu stavby můžete žádat různé úpravy nebo návrh odsouhlasit. Na základě vámi odsouhlaseného návrhu vám zástupce stavební firmy vypracuje kalkulaci na jednotlivý materiál a práce, které by se měly při stavbě uskutečňovat. V této fázi můžete jednotlivé položky upravovat dle svého rozhodnutí a výše předpokládaného rozpočtu.

Potřebné podklady

Pokud si veškeré předchozí záležitosti ujasníte a odsouhlasíte, dochází k podpisu smlouvy o vytvoření projektové dokumentace. Dále si firma začíná shromažďovat podklady od provozovatelů sítí, odsouhlasení obce a další potřebně dokumenty. Projektant pak vypracuje projektovou dokumentaci k dané stavbě, které se po odsouhlasení využije pro stavební povolení či územní řízení.

Smlouva o dílo

Ve smlouvě o dílo by měly být rozepsány následující údaje:

  • Předmět plnění – dbejte pečlivě na vytýčení všech materiálů, ale i úkonů, které jsou spojeny se stavbou rodinného domu, aby opravdu stanovená částka byla konečná. Je důležité myslet i na vedlejší náklady jakými např. jsou náklady za dopravu, zřízení stanoviště atd.
  • Termíny – měl by být stanoven časový harmonogram prací vykonávaných na stavbě. Taktéž jsou velmi důležité termíny předání staveniště, zahájení stavby, dokončení stěžejních částí stavby a dokončení stavby.
  • Cena a platební podmínky – buďto se může stanovit konečná cena za celou dodávku nebo cena jednotlivých položek. Záleží, která varianta se vám bude jevit přehlednější. U platebních podmínek byste neměli opomenout na tzv. zádržné. Což představuje motivační prostředek pro stavební firmu, aby dotahovala své práce zdárně do konce a aby případně i včas plnila záruční opravy.
  • Proces provádění stavby – veškeré práce a činnosti vedoucí k vystavění rodinného domu.
  • Vícepráce – činnosti nad rámec projektové dokumentace.
  • Záruky – ze zákona máte nárok na záruku na vytvořenou stavbu minimálně tři roky. Na vestavěné komponenty pak obvykle bývá záruka dva roky.
  • Smluvní sankce a podmínky odstoupení od smlouvy – nejvíce sankcí se bude vztahovat k dodržování časového harmonogramu.

Stavba

Poté se již můžete těšit na zahájení stavby a její zdárné dokončení.

Dřevostavby

V posledních letech se velmi rychle začal rozvíjet trend dřevostaveb. Nejenže svým vzhledem přirozeným způsobem zapadají do přírody, ale zároveň patří i k nízkoenergetickým variantám rodinných domů. Dřevostavby mají výborné tepelně – izolační vlastnosti, tudíž v nich dochází k minimálním energetickým ztrátám. Navíc dřevo přirozeným způsobem dýchá, filtruje, očišťuje vzduch a také pohlcuje pachy. Dřevostavbu můžete stavět v kterémkoli ročním období a jeho výstavba je méně časově náročná než u běžných rodinných domů. Při realizaci dřevostaveb se také zohledňuje jejich protipožární stránka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14578 (rodina-finance.cz#23095)


Přidat komentář