Rekonstrukce a výstavba rodinných domů - Krnov a okolí

Možná jste právě koupili rodinný domek, se kterým však máte další záměry v podobě kompletní rekonstrukce. Nebo už delší dobu bydlíte v domě, který by zasloužil nějakou změnu? Kompletní rekonstrukce domu není žádnou překážkou pro specializované firmy.

Rekonstrukce a výstavba rodinných domů - Krnov

Možná jste to zrovna Vy, kdo se neorientujete ve stavebnictví nebo nemáte dost času na to, vybudovat si sám svůj dům a proto můžete sáhnout po možnosti realizace domu tzv. „na klíč“. Stavbu domu Vám Vámi vybraná firma zhotoví po podpisu smlouvy o dílo. Ještě před podepsáním však musíte být informování, kdy bude dům zhotoven, datum předání, reklamační podmínky a taky případné sankce za nedodržení podmínek. Při volbě postavení domu kvalifikovanou a profesionální firmou je dobré držet se několika zásad. Měli byste volit pouze jednoho smluvního partnera. Dále volte firmu, která Vám dá záruku pevné ceny, kterou uvede ve smlouvě. Ujednejte přesný termín předání stavby a pozor na velmi rychlou výstavbu domu, protože čím rychlejší výstavba, tím menší kvalita.

Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu na klíč, odpadne Vám řada starostí s hledáním jednotlivých řemeslníků, atd. Je však potřeba kontrolovat prováděné práce, nejlepším možným řešením je najmout si odborný dozor, který dohlédne na celou realizaci stavby.

Hrubá stavba na klíč

V poslední době se rozšířila obliba postavení hrubé stavby na klíč, kdy následně si zbytek stavby provede majitel domu sám. Obrovskou výhodou je záruka firmy na kvalitu práce, které můžete samozřejmě v případě nespokojenosti reklamovat a také si stavbu dokončit podle Vašich představ s pomocí Vám vybraných kvalitních řemeslníků.

Rekonstrukce střechy

O střechu se nutné patřičně se starat. V současné době se klade velký důraz na dostatečné zateplení, taky izolaci proti vodě a na samotnou střešní krytinu. Je to dáno tím, že je na trhu dostatek kvalitních materiálů, které se dají při opravách střech nebo půdních vestaveb použít. Častou vadou, kterou je možné vidět, že zatékání do střešní konstrukce, což může být způsobeno buď narušením střešní krytiny, špatných oplechováním prostupů nebo poškozenou hydroizolací. Jestliže přemýšlíte o půdní vestavbě, je nutné si pořádně promyslet skladbu střešního pláště s vhodnou tloušťkou tepelné izolace a taky často opomíjenou parozábranou. S vhodným systémem Vám poradí profesionální firma, která má jistě více zkušeností. Při vestavbě podkroví je nutné se rozhodnout, jestli původní střešní krytinu opravit nebo ji vyměnit za novou. S tím samozřejmě souvisí i nosné konstrukce krovu.

Rekonstrukce podkroví

Možná právě i Vy máte ve svém domě nevyužité půdní prostory, které čekají na rekonstrukci a vestavění obytného podkroví. Nejde však o nijak snadný úkol, jak se může na první pohled zdát. Nejprve je potřeba zjistit, jestli se objekt čekající na rekonstrukci nachází v chráněné krajinné oblasti nebo památkové péči. Pokud ano, nemůže se zasahovat do střechy a to ani výškově, ani se nesmějí budovat střešní okna nebo vikýře a proto nemá dál smysl nad vestavbou podkroví vůbec nadále uvažovat. Dalším důležitým krokem je konzultace s odborníky, zejména se statikem, který zkontroluje samotný stav nosných konstrukcí krovu, stropu, atd. Rizikovými částmi konstrukcí jsou zejména místa uložení trámů ke zdivu, místa, kde dochází ke zvýšené vlhkosti. Kladou se nároky na tepelnou ochranu budov, neprůzvučnost a protipožární ochranu. Dříve se vestavění podkroví často řešilo spíše nástavbou, dnes však moderní technologie a materiály umožňují rekonstruovat půdu s co nejmenšími změnami tvaru střešní konstrukce. Co se týče tvaru střechy, nejvýhodnější jsou mansardové střechy, ale nejčastější rekonstrukce probíhají u sedlových střech.

Rekonstrukce fasády

Rozhodnutí pro novou fasádu může mít mnoho příčin.  Vždy je důležité zkombinovat účelnost s estetikou. Na trhu se vyskytuje velké množství moderních fasádních systémů. Jestliže si nevíte rady, je lepší při jejich výběru využít pomoci odborníka, tedy stavební firmy, která má s fasádními pracemi zkušenosti. Při první návštěvě nově rekonstruovaného domu Vás zcela jistě zaujme členitost a barevnost fasády. Málokdo z nás přemýšlí o nosné konstrukci domu, atd. Také se kladou nároky na tepelnou pohodu vnitřního prostoru, proto je důležité objekt vhodně zateplit, což do budoucna přinese úspory na vytápění objektu, kdy můžete ušetřit 40-60%. Fasáda neslouží pouze na okrasu, i když její hezký dojem je taky dost důležitý. Pokud špatně vyberete, můžou se objevit časem plísně a skvrny. Proto tyto práce nechte na odbornících.

Stavební řízení

Když se řekne rekonstrukce rodinného domu, jde o velmi široký pojem. Záleží na tom, do jak velké modernizace svého bydlení se majitel rozhodne pustit. Rekonstrukce může zahrnovat jak „pouze“ udržovací práce, kterými se můžou myslet nové omítky, obklady, natření oken, atd., tak i úpravy domu od základů až po střechu. Od 1.1.2007 platí nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., který přesně vymezuje, které stavební úpravy stačí pouze ohlásit a na které je potřeba stavebního povolení, nebo jaké stavební práce se obejdou i bez ohlášení. Je dobré zmínit, že rekonstrukce rodinných domů vyžadují o dost častější stavební povolení než novostavby o velikosti určené stavebním úřadem. Vždy je potřeba se patřičně informovat na příslušném stavebním úřadě o tom, které dokumenty jsou nutné, a mějte na paměti, že majitelé sousedních domů a nemovitostí jsou taky účastníky řízení.

Udržovací práce bez ohlášení

Práce, které je možné provést bez ohlášení, nesmí za žádných okolností ovlivnit statickou stránku budovy. Je nutné brát ohled na požární bezpečnost stavby a hygienické požadavky. Patří sem např. pokládka nové podlahy, obklady stěn, stavba krbů, výměna a údržba oken, úprava technického zařízení budov, zimní zahrady do 40m2, stavební úpravy kotelen, výměna kuchyňské linky a vany a další.

Všechny tyto práce nesmí ovlivnit statickou stránku budovy. Bere se ohled také na požární bezpečnost stavby a hygienické požadavky, vždy se zeptejte na stavebním úřadě, který si ale může vyžádat ohlášení

Stavební povolení a ohlášení

Ohlášení stačí pro takové stavební úpravy, které neovlivňují životní prostředí, nemění vzhled stavby, nezasahují do nosné konstrukce a při kterých se nemění změna využívání prostoru. Pro novostavbu rodinného domu, který má zastavěnou plochu 150 m2 s jedním podzemním podlažím do výšky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně stačí ohlášení stavby. U rekonstrukce domu záleží, v jakém rozsahu bude. Výměna střešní krytiny za jiný druh se musí ohlásit na stavebním úřadě, pokud se s výměnou zasáhne zároveň do nosné konstrukce krovu, je potřeba stavební povolení. Pokud se však jen krytina spravuje či nová krytina vypadá stejně, nic se hlásit nemusí. Půdní vestavba je také úzce spjatá se spoluprací stavebního úřadu. Z neobytného prostoru se stává obytný, proto je potřeba ohlásit změnu užívání stavby. Oprava fasády nepotřebuje ohlášení, pokud se nemění vzhled a barva povrchu. Jestliže je fasáda hodně členitá a mění se barevnost, bude potřeba stavební povolení. Při výměně oken vždy záleží na konkrétním stavebním úřadě, co si vyžádá. Pokud se okna mění a jejich vzhled je zachován většinou se nic ohlašovat nemusí. Naopak při změně typu oken je ohlášení potřeba. Souhlas by měl stavební úřad doručit do 30– ti dnů od podání žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14589 (rodina-finance.cz#23163)


Diskuze a zkušenosti

Jaroslav Mitráš | 08.05.2016 12:30
Jsem výměníl staré kroví za nový a mám zaplatit 12000kč pokuty


Přidat komentář