Projekty rodinných domů v Čechách

Pokud jste se rozhodli pro výstavbu rodinného domu, určitě jste spekulovali mezi jakými domy si vybrat ten pravý s ohledem na kvalitu a estetičnost. Ale také na veškeré možné výhody určitých domů.

Možností je mnoho a je dobré se nad tímto více pozastavit a zapřemýšlet, zdali námi vybraný dům vyhovuje našim požadavkům a přáním. Pokud se pozastavíme nad projekty rodinných domů, měli bychom si je blíže přiblížit.

A - Projekty rodinných domů v Čechách

Přemýšlíte-li nad stavbou rodinného domu, rozhodně Vám u toho nesmí chybět firma, která se zabývá projektovou dokumentací. Právě projektem dostává dům konkrétní podobu a je nedílnou součástí každé stavby.

Jsme v situaci, kdy máme stavební parcelu, určité finanční možnosti a jsme rozhodnuti stavět. Mimo jiné, jako jedna z prvních věcí, které jsou potřeba řešit hned v úvodu, je navštívit příslušný stavební úřad, kde nás seznámí s požadavky výstavby rodinného domu na myšleném pozemku. Tyto požadavky jsou dány především schváleným územním plánem obce, a určují např. tvar, vzhled, či počet podlaží domu. Dále může být náš záměr usměrňován památkáři, či CHKO.

Když víme, jak může a nemůže, asi vypadat náš dům na dané stavební parcele, začínáme uvažovat nad konkrétní podobou domu. Nyní máme v zásadě dvě možnosti- individuální projekt, nebo se přikloníme k takzvaným „typovým domům“.

B - Individuální projekt rodinného domu

Je určen pro ty, kteří mají jisté představy o podobě svého domu. Nezbývá než najít vhodného projektanta, který dané problematice rozumí, dokáže poradit a zhotoví projektovou dokumentaci k naší spokojenosti. S ohledem na dokonalost a respektování daných představ investora je tento individuální projekt zpravidla vždy dražší. Ovšem díky individuálnímu projektu můžete docílit přesných představ a komfortu vašeho bydlení.

Výhody: individuální přístup - váš dům se s tímto projektem stává dokonalou myšlenkou vašeho přání.

Nevýhody: vyšší cena a časová náročnost vyhotovení projektu.

C - Typový projekt rodinného domu

Každý typový projekt domu je v podstatě předem hotový a obsahuje veškeré náležitosti. Je nutné počítat s tím, že typový projekt nemůže řešit umístění vybraného rodinného domu na náš pozemek a jeho napojení na inženýrské sítě, obvykle také neřeší průkaz energetické náročnosti (PENB), který bývá taktéž originál. Z tohoto důvodu je třeba vypracovat doplnění projektu o osazení domu do terénu, napojení na inženýrské sítě, místní komunikaci a případně dopracovat PENB. Změny typových projektů, jsou při dodržení určitých zásad možné. Katalogové projekty rodinných domů bývají vypracovány s ohledem na nízkou cenu stavby. Obecně platí pravidlo, že každý typový projekt rodinného domu i včetně změn, úprav a dodatků je levnější, než individuální projekt rodinného domu.

Výhody: nižší cena, menší časová náročnost, většinou se jedná o oblíbené, jednoduché a snadněji postavitelné domy.

Nevýhody:typizace – soused může mít stejný dům, dokumentace typového domu není kompletní pro úřad – nutné dopracování projektantem

D - Základní druhy rodinných domů

Rodinné domy mohou být základně v několika provedení

D – 1 Pasivní dům

Je veliký unikát, co se úspory energie za vytápění týče. Tento dům se dokáže obejít bez klasického topení, jelikož si bere tuto topnou energii ve většině roku ze spotřebičů, z lidí, dokáže využít slunečního záření a podobně. U tohoto typu domu, je většina prosklených ploch orientována na jižní stranu. Vyniká nadstandardní tepelnou izolací a vzduchotěsností. Typ tohoto domu je kompaktní bez jakýchkoliv výčnělků. Jsou velmi jednoduché, ale přesto dokonale elegantní. Jsou stavěny především z tradičních materiálů. Např. dřevostavby.

Výhody: minimální nároky na vytápění, výborný tepelný komfort v zimně i v létě.

Nevýhody: vyšší pořizovací cena, důležité kvalitní a precizní provedení od projektu až po realizaci.

D – 2 Nízkoenergetické domy a domy s nízkou spotřebou

Tyto domy mají velmi dobré akumulační a tepelně izolační vlastnosti. Bývají stavěny z dnes běžně používaných materiálů, od dřeva přes beton a pórobeton až po cihly. Zpravidla vždy jsou zatepleny tepelnou izolací. Tento typ domu se dnes staví velmi často, nabízí rovnováhu mezi úsporou, pořizovací cenou a kvalitou.

Výhody: dobré tepelně izolační vlastnosti, dobrá cena.

Nevýhody: důležité správné provedení od projektu až po realizaci.

D – 3 Obyčejný dům

Jedná se o dům stavěn z běžných a cenově dostupných materiálů, bez výraznějších požadavků na kvalitu provedení a tepelně izolační vlastnosti. Dnes je výstavba těchto rodinných domů postupně vytlačována nízkoenergetickými domy, či domy s nízkou spotřebou, vlivem zvyšování standardu kvality bydlení a neustále stoupajícími cenami energií.

Výhody: nižší cena, nižší nároky na kvalitu provedení a projektovou dokumentaci.

Nevýhody: horší tepelně izolační vlastnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14503 (rodina-finance.cz#22482)


Diskuze a zkušenosti

Lukáš | 16.09.2011 10:00
doporučuji Obrátil jsem se na tohoto projektanta s projektem domu. Vše proběhlo hladce a v pořádku, cena byla velice příznivá. Rozhodně doporučuji.


Přidat komentář