Projektování a výstavba rodinných domů - Přerov a okolí

Zvažujete výstavbu rodinného domu na klíč? Každá nová výstavba domu nebo větší rekonstrukce se neobejde bez projektové dokumentace, kterou Vám může vypracovat pouze odborná firma. Proto neváhejte a jednu z nich oslovte.

Výstavba rodinných domů na klíč

Jistě že se najdou lidi, kteří se těší na to, až si sami svépomocí postaví svůj vysněný dům a nemůžou se dočkat, až našetří dostatek peněz, aby se stavbou mohli začít. Ovšem pro většinu lidí je práce na stavbě noční můrou nebo ztrátou času. Můžou se najít i takoví, které by práce na vlastním domě bavila, ale nemají na takovou práci dostatek zkušeností, vědomostí, nezbývá jim čas, neboť jsou pořád v práci, a když už nějaký ten čas najdou, raději ho tráví s rodinou a podobně. Je však jasné, že práce na výstavbě rodinného domu je značné namáhavá a je spojena se starostmi, aby všechno klaplo jak má. Těch povolení, kterých je potřeba k výstavbě, další starosti se sháněním řemeslníků, s koupí materiálu, atd. A právě zde se nabízí možnost nechat si postavit rodinný dům na klíč.

Jaké jsou výhody výstavby rodinného domu na klíč

Výstavbu rodinného domu na klíč jistě uvítá ten, kdo nemá dostatek času a neví co dřív, natož se ještě věnovat stavbě. Výhodou stavby na klíč je jistě totiž to, že ušetříte čas, neboť firmy nabízející své služby mají zájem na tom, vyjít co nejvíce vstříc svému zákazníkovi a ten často klade důraz na rychlost stavby. Navíc termín dokončení výstavby je uveden ve smlouvě, takže se nemusíte bát, že by se stavba prodloužila o podstatnou dobu. Stavba domu s sebou přináší mnoho starostí, počínaje zajišťováním všech možných povolení, která jsou nutné pro zahájení stavby, se kterými souvisí výměra pozemku, přivedení sítí na pozemek, posudky, projekty, schválení, atd. a konče organizací stavebních prací. A právě všem těmto starostem se můžete vyhnout, pokud si necháte postavit rodinný dům na klíč. Na Vás už jen bude chodit kontrolovat, jak práce odsýpá, jak se pokračuje v plánu, pokud všichni pracují, jak mají a zda se blíží finální práce. To je přece příjemná povinnost, nebo ne? Další výhodou výstavby rodinného domu na klíč je, že všechny stavební práce organizuje jeden dodavatel. Proto pro něj není problém do poslední koruny propočítat, kolik** ** materiálu spotřebuje, jak přesně dlouho práce potrvá a na kolik Vás výstavba rodinného domu přijde, než když se na staveništi pohybuje celá řada řemeslnických firem a Vy nakonec ani nemáte přehled o tom, která firma co právě dělá. Díky tomu nedochází ke zbytečnému znehodnocení materiálů tím, že se dlouho nepoužívá a ani nedojde k tomu, že by se materiál nespotřebovat v důsledku toho, že by ho bylo koupeno zbytečně mnoho.

Další velkou výhodou výstavby rodinného domu na klíč je, že jednotlivé práce na sebe krásně v pořadí navazují, a tím se zbytečně stavba neprodlužuje. Sami dobře víte, pokud jste si volali řemeslníky na některé potřebné práce, že ne vždy mají řemeslníci včas, nebo když už přislíbí, že přijdou, čekáte na ně marně a tak si to představte při stavbě domu, k jakým stavebním prodlevám by asi docházelo, kdyby se takto řemeslníci chovali. To by se celková doba výstavby pěkně protáhla. A tou nejdůležitější výhodou stavby na klíč je, že za celkovou stavbu ručí pouze firma, která celou stavbu prováděla. Není zde možné se odvolávat na nikoho, svalovat vinu na jinou firmu, atd., protože vše realizuje pouze jedna firma, která je za svou práci zodpovědná. A už i z toho důvodu je v jejím největším zájmu provést výstavbu co nejkvalitněji, aby nemusela řešit případné reklamace.

Projektová dokumentace a stavebnictví

Jestliže jste se rozhodli pro výstavbu rodinného domu na klíč, jistě jste již zjistili, že bez projektové dokumentace by taková stavba nebyla možná. Pokud zvažujete rekonstrukci domu, je nutné v prvé řadě nechat zaměřit stávající stav objektu. Až máte vše potřebné zjištěné, následuje vypracování projektové dokumentace, kterou Vám zpracuje firma, která se touto činností zabývá a která s ní má dostatek zkušeností. Následujíc fáze, kdy je nutné prověřit vlastnosti stavby z hlediska bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání, atd. Podobně se postupuje i u projektové dokumentace, která se vypracovává k nové výstavbě. Jestliže je stavba v souladu se všemi parametry, které jsou sledované, upřesní se v projektové dokumentaci požadavky na materiál, na technologické postupy a na způsob provedení stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou také podrobné výkazy množství potřebných materiálů a prací. Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům stavby. Tyto požadavky jsou upraveny stavebním zákonem č. 183/2006.

Co to je projektová dokumentace?

Pod pojmem projektová dokumentace se rozumí soubor dvojrozměrných výkresů a schémat, které jsou doplněné textem sloužícím k popisu stavby, strojů, technologií, atd. Veškeré výkresy v projektové dokumentaci jsou kresleny a tištěny na papír, ale je možné, že Vám je projektant zhotoví v digitální podobě. Hlavním účelem projektové dokumentace je poskytnout staviteli dostatečné množství informací, které jsou důležité pro realizaci celkové výstavby, dalším smyslem této dokumentace je zaznamenání všech geometrických charakteristik staveniště, budov a produktů.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14601 (rodina-finance.cz#23262)


Přidat komentář