Profesionální kominictví - Praha 2

Každý komín musí splňovat dané směrnice a předpisy podle nařízení vlády. Je to hlavní důvod k tomu, aby bylo zdraví a život nás všech v naprostém bezpečí. Proto je nutné se o komín starat tak, abychom předešli nepříjemným komplikacím.

Mnoho kominických firem Vám proto nabízí kompletní kominické služby. Tyto služby zahrnují zejména dokonalé vyčištění komínů s možností rekonstrukcí či stavby komínů. Od 1.1 2011 je povinná kontrola a revize komínů jednou ročně. Kominík Vám je povinen vystavit po kontrole zprávu o kontrole nebo čištění spalinových cest. Tato správa slouží jako doklad, při požáru nebo úniku spalin v domě. Pokud tento doklad nebudete vlastnit, je nutné podotknout, že Vám úřad může uložit pokutu až ve výši 25.000,- Kč. Při jakémkoliv závažném nedostatku, jenž by ohrožoval zdraví lidí, musí kominík tento problém nahlásit příslušným orgánům. Proto, pokud by k tomuto došlo, může příslušný úřad topení v domě zakázat. Pravidelnou kontrolou se může těmto problémům značně předcházet.

Vložkování komínů – Praha 2

Každá kominická firma Vám vyvložkuje komín pro dokonalou bezpečnost. Vložkování je zcela šetrné, co se týče komínové struktury. Mnoho firem nabízí vložkování speciálními vložkami, které jsou vhodné zejména pro dlouhodobou životnost a užitkovost komínů. Jedna z nich je takzvaná forma vložkování za pomocí systému CIKO. Tato forma je určena pro všechny druhy paliv a jejich následné spotřebiče. Vložkování se provádí zejména s ohledem na vyšší náročnost kotle, nebo jeho výměna. Díky této metodě nemusíte nic bourat ani nijak upravovat. Tato metoda je také velmi účinná s ohledem na nasákavost komínů, při nesprávné funkci komínů a odvodu spalin nebo při jakékoliv změně úniku či zápachu jeho zplodin. Vložkování má mnoho druhů, které je možné využít. Proto tuto práci je vhodné přenechat vždy kvalifikované kominické firmě.

Profesionální kominictví – Praha 2

Třísložkové odkouření

Tato metoda je vhodná zejména pro domy, nebo budovy, které neoplývají komíny. Na základě toho se udělá řešení odvodu spalin za pomoci světlíků. Ty velmi efektivně tyto spaliny odvedou z místnosti a zároveň zavedou do místnosti čerstvý vzduch. Tuto metodu je nutné provádět pouze za pomoci profesionálních kominických firem, které jsou s touto metodou dostatečně obeznámeni. Každá** kominická firma** přesně vypočítá vzdálenosti mezi spotřebičem a střechou domu. Dalším velmi důležitým kritériem je tvar a materiál používaný na střechu, dále používané a Vámi vybrané palivo. Kominické firmy též velmi přísně berou dané požadavky na toto třísložkové odkouření a určí vhodné systémové propojení s vhodným materiálem propojovacích systémů. Tato metoda povoluje pouze 3 druhy paliva, které Vám přesně určí daná kominická firma, která má s třísložkovým odkouřením dlouholeté zkušenosti.

Pasporty komínů

Metoda ideální pro mnoho z nás, kteří chceme mít přesné zmapování celkového komínového systému. Pasportizace je spojena s naprosto přesným zdokumentováním všech kmínových průduchů a jejich dokumentace spojené s možnostmi napojení spotřebičů a podobně. Metoda neboli služba pasporty komínů je určena pro bytové domy a jim podobné. Pasportizace se provádí zejména při kolaudaci komínu a jeho následné revizi či připojení nového topného spotřebiče. Služba je určena zejména majitelům bytových domů. Při čemž je vše řádně zdokumentováno a aktualizováno s ohledem na případnou další revizi komínů. Tuto dokumentaci si musí správce objektu uložit při jakékoliv kontrole nebo případném požáru.

Revize komínů na tuhá paliva - Praha 2

Revize komínů je v dnešní době nevyhnutelnou součástí každého majitele domu nebo objektu. Revize se vztahuje vždy podle již shora stanoveného nařízení, které je nezbytné. Proto pokud si chcete nechat udělat revizi v obvodu Praha 2, potom využijte služeb již zmiňované kominické firmy. Pokud máte samostatný dům, nebo jste majitelem obyvatelného domu či jakéhokoliv objektu, je vhodné provádět revizi 1 nejlépe cca 6 krát do roka. Jestliže nemáte komín vyvložkovaný, je tato revize nutností. Veškeré tyto revize musí provádět pouze kvalifikovaná kominická firma, která má na tyto práce osvědčení. Ta Vám při každé revizi řádně vystaví revizní doklad, který Vás chrání před jakoukoliv nepříjemností, spojenou s požáry. Při revizi se používá inspekční kamera nebo jí podobné zařízení, které přesně určí stav komínového systému. Revize se provádí buď individuálně, nebo nárazově a to vždy při jakékoliv změně připojení topného spotřebiče v domě. Další nevyhnutelností revize je stavba a následná kolaudace komínu. Všechny revizní kontroly se řídí zejména těmito normami ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443. Proto je nezbytné jakékoliv změny předem ihned nahlásit s ohledem na Vaší bezpečnost a bezpečnost Vašich blízkých.

Revize komínů na plyn – Praha 2

Tyto revize je nutné provádět nejméně jednou za rok a to vždy mimo topnou sezónu. Kominické firmy Vám nabídnou pomocí revize i případné jiné a mnohem úspornější řešení plynových spotřebičů. Do celkové roční prohlídky se zahrnují zejména veškeré demontáže a následné čištění hořákových souprav, očištění elektrod, čištění zapalovacího hořáku, kontrola a čištění tělesa, regulačních a všech zabezpečovacích systémů. Důležitou složkou revize plynových komínů je také těsnost plynových spojů a celkové seřízení kotle.

Odstranění jakýchkoliv závad a výkonnost kotle je samozřejmostí. Na základě této revize se můžete těšit z naprosté bezpečnosti a celkové úspory finančních prostředků. Pokud se pomocí revize zjistí problém, ihned jste o této problematice informováni kominickou firmou, která Vám nabídne ideální řešení. A to jak s ohledem na nutnost výměnu plynového kotle, tak také jeho zařízení. Ignorovat tuto revizi znamená mnoho zbytečných komplikací s ohledem na Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých.

Ať už jste rozhodnuti pro jakoukoliv nabízenou službu od kominické firmy, je na místě si uvědomit, že všechny zde nabízené služby jsou vždy nabízené přesně podle daných norem. A nejen to, ale také s ohledem na bezpečí, zdraví a život Vás, Vašich blízkých i lidí ve Vašem okolí. Proto je vhodné tyto kominické nabídkové služby využít co možná nejdříve. Jen tak budete se svým rozhodnutím a celkovým servisem kominických firem zajisté spokojeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14531 (rodina-finance.cz#22805)


Přidat komentář