Prodej starožitností

Starožitnost je věc, která má své historické kouzlo. Kouzlo, přes něhož na nás dýchne závan dob minulých a přenese nás v myšenkách i o sto let zpátky. Starožitnosti bývají precizní a vyrobené do nejmenšího detailu.

Mnoho lidí dokáže starožitnost okouzlit. Starožitnost může existovat jak sama o sobě, tak po boku věcí moderně zařízených a vyrobených. Originalita starožitností je důvodem k tomu, proč jsou některé tyto věci oceňovány do vysokých finančních hodnot. Jsou totiž brány jako umělecká a zároveň i historická díla.

Co je starožitnost?

Pokud se zamyslíme přímo nad touto otázkou, potom je zcela jasné, že je to věc, která umí ukázat pravou krásu ručního výrobku. Starožitností jsou brány všechny věci umělecké a historické hodnoty, které většinou pochází z období před druhou světovou válkou. Takové předměty jsou brány jako umělecky historická díla a dokáží nabrat neuvěřitelně vysoké hodnoty.

Proto je vždy nutné si takovouto starožitnost nechat ocenit soudním znalcem. Máte tak 100 % jistotu, že je patřičně oceněna. Ovšem toto ocenění soudním znalcem je znalci honorováno do 10 % hodnoty starožitnosti. Ale pokud se na to pohlédne z druhé stránky, máte tak jistotu, že Vás nikdo neoklame.

Jak starožitnost prodat?

Svou starožitnost můžete také nabídnout k prodeji. Pokud byste chtěli nabídnout k prodeji například skříň nebo jiný nábytek, je vždy lepší zajít si přímo do starožitnictví. Na základě domluvy Vás požádají buď o fotografii dané věci, nebo přímo návštěvu u Vás. Je to z toho důvodu, aby se zjistila  přibližná hodnota dané staožitné věci. Na základě toho se v obchodě rozhodnou, zda-li bude o tuto věc zájem v aukci nebo ne a zda budou ochotni skříň odkoupit.

Druhy prodeje starožitností

U starožitností existují tři druhy prodeje a těmi jsou: prodej ve starožitnictví, dát věc do komisního prodeje nebo prodat věc přes aukční síň. Ovšem vždy bychom si měli předem rozmyslet, co je pro nás výhodnější než-li danou starožitnou věc prodáme.

Komisní prodej starožitností

Základem komisního prodeje bývá smlouva, v které musí být vždy uvedená konečná cena, za kterou jste ochotni starožitnost prodat, možnost jakékoliv slevy a základní finanční suma pro Vás, která činí kolem 75 %.  Dalším kritériem jsou provize, které náleží komisnímu podniku. Ty se většinou pohybují kolem 20 %. Peníze Vám jsou vyplaceny až po prodeji nabízené starožitnosti.

Přímý prodej ve  starožitnictví

Se odvíjí na 50 % z ceny z Vaší starožitnosti, kterou nabídnete k prodeji. U této varianty máte jistotu, že jsou Vám peníze ihned vyplaceny.

Prodej přes aukční síň

Tento prodej se provádí za pomoci aukční agentury, kdy peníze dostáváte ihned po vydražení. Vy dostáváte 85 % a aukční agentura 15 %.

Nákup starožitností

Pokud se rozhodnete pro koupi jakékoliv starožitnosti, měli byste mít přehled o nabízeném předmětu. Proto je nutné si vyžádat účet, v kterém Vás podrobněji seznámí o prodávané věci. Základními prvky tohoto účtu jsou: cena, od koho předmět kupujete a kdy jste jej koupil. Pokud chcete skutečně kvalitní kousek, je nutné se zaměřit také na to, jak dobře prodávající daný předmět zná. Měl by Vám také předložit znalecký posudek. Ten Vám zaručí, že jste koupili skutečně cenný předmět. Pokud jste v nakupování starožitností znalí, je vhodné chodit na starožitnické burzy. Tak máte možnost nakoupit daný předmět o mnoho levněji.

Moderní styl a starožitnost

Mnoha lidem se líbí starožitný nábytek, ale vzhledem k jejich modernímu stylu bydlení se domnívají, že se starožitnost k tomuto stylu nehodí. Ovšem je to veliký omyl. Pokud si například staré křeslo necháte potáhnout látkou v barvě Vašeho interiéru, potom je starožitnost dokonalým skvostem a hlavně dominantou celého pokoje. Starožitnost můžete brát i jako dekoraci v moderním interiéru. Díky jejímu historickému nádechu  můžete ovlivnit chladnost moderního stylu v interiéru. Starožitnost dokáže působit velmi útulně a vytváří pocit tepla. Je to ideální doplněk pro každý interiér.

Druhy starožitností

Jestliže se zamyslíme nad druhy starožitností, potom by se dalo říci, že jsou možnosti velmi rozšířené. Ať je to nábytek, mince, hodiny a podobně, vždy je to starožitnost. Jak už jsme ale psali na začátku, musí být vždy bráno v úvahu, že starožitnost jako taková musí splňovat určitou dobu výroby. A tou je vše před druhou světovou válkou. Z čeho si můžete udělat sbírku starožitností?

  • Obrazy a hodiny
  • Mince, prsteny, hodinky a podobně
  • Zbraně a uniformy
  • Porcelán
  • Šperky, perly a podobně
  • Nábytek

Vždy záleží na tom, co se Vám líbí a co z určité doby obdivujete.

Jak zabezpečit svou sbírku starožitností?

Jestliže máte jakoukoliv sbírku starožitností, měli byste brát v úvahu, že je nutné jejich zabezpečení. Pokud totiž toto nezajistíte, je více než-li jisté, že z pojistky nikdy nedostanete plnou hodnotu. Proto je nutné, nežli si tuto pojistku zřídíte, své starožitnosti zdokumentovat a cennosti vyfotit. A to s přiloženým pravítkem ofocených detailů. Je nutné ofotit tyto základní prvky:

  • Autora daného obrazu
  • Punc na špercích
  • Značku výrobce

U všech těchto fotografií by neměly chybět rozměry, vady a podobně, aby se Váš starožitný předmět rychleji našel. Veškeré kopie si vždy uschovejte mimo Váš dům. Můžete si je nechat uschovat třeba v bance, ve které máte zřízenou pojistku na své cennosti.

Dalším základním pravidlem pro zabezpečení jsou kvalitní zámky, bezpečnostní dveře, trezory a podobně, které neumožní případným zlodějům Vaše cennosti odcizit. Co se týče pojistky, je vhodné si zřídit takovou, aby dokonale pokryla celkovou hodnotu starožitností. Nikdy nikomu nesdělujte hodnotu Vaší starožitné sbírky a nijak zvlášť ji nedávejte v podvědomí lidí.

Údržba starožitností

Pokud budete chtít o své starožitnosti pečovat sami, potom je nutné se o veškeré údržbě poradit s restaurátorem, který je v těchto věcech  orientovaný, nebo si očištění nechat restaurátorem udělat. Ovšem vždy je nutné brát v úvahu, že takovéto očištění restaurátorem je finančně velmi náročné. Na druhou stránku, ale máte 100 % jistotu, že jste nepřišli neopatrným čištěním o hodnotu dané starožitnosti. Proto pokud má starožitnost vysokou hodnotu, je vhodnější si očištění nechat udělat odborníkem, který se tím zabývá.** Nesprávným čištěním** by se mohlo stát, že hodnota starožitnosti buď klesne, nebo bude zcela bezcenná. Nikdy by se neměli používat čisticí prostředky na bázi čpavku a podobně.

Starožitnost je předmět, který má své osobité kouzlo. Je to věc, která se nedá jen tak koupit v obchodě nebo na tržnici. Starožitnosti jsou vzpomínkou na naše předky, kteří svou práci dělali s láskou a jemností. Každý detail vystihuje zručnost a vnímání daného předmětu. Jsou to vzpomínky, které se nedají jen tak napodobit. A proto mít úctu a cit pro starožitnosti je základem každého dobrého sběratele těchto skvostů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14517 (rodina-finance.cz#22638)


Přidat komentář