Poradenství a projekce rodinných domů - Brno

Zvažujete stavbu či rekonstrukci vlastního domu? Pak budete potřebovat kvalitního a zkušeného projektanta. Výhodou vypracování individuálního projektu je, že budete mít bydlení dle Vašich vlastních představ.

Výstavba rodinného domu bezesporu patří mezi jednu z největších životních investic. Proto je pro nás důležité, aby nám dům dobře a především dlouho sloužil. Pokud nevíte, co Vás všechno při stavbě čeká, nebo naopak víte, ale jde Vám z toho hlava kolem, pak si nechte vypracovat** projekt** domu od zkušených profesionálů. Mnohé úkony za Vás zvládnou rychleji a Vy ušetříte čas i energii, přičemž projekt, který je vypracován kvalitně splní všechny Vaše požadavky, přání a sny bez jakékoli újmě na Vašem psychickém zdraví. Opakované zamítání žádosti kvůli zdánlivým detailům už totiž pocuchalo nervy nejednomu začínajícímu stavebníkovi.

 

Jak vybírat projekci/projektanta?

Není sporu o tom, že projekce je poměrně drahou záležitostí, avšak svou důležitostí zásadní. Výběr správné** projekce či projektanta** by měl začít u projekčních kanceláří, které nemají žádné dluhy, jejich projekty nemají abnormální počet problémů a jsou způsobilé k provedení požadovaného projektu. Ne vždy je vybavení a obraz dané firmy pravdivý. Každý, kdo by chtěl** vypracovat projekt**, by se měl zcela jistě poptat po** referenčních objektech** dané kanceláře. Dalším dobrým důvodem k výběru je spojení s předpokládanou realizační firmou. Toto spojení často zamezí spoustě problémů tím, že komunikace mezi projekcí a realizací je plynulá a lidé pracující na projektu se dobře znají a tak i sami od sebe se snaží případný nesoulad nebo problém automaticky řešit. Toto ovšem v České republice není prozatím vždy pravidlem, proto je dobré pečlivě vybírat.

Poradenství a příprava staveb

Ještě než začnete se samotnou stavbou, budete si muset promyslet a zodpovědět řadu otázek. Je vůbec** projekt**, jaký si představujete, možné zrealizovat? Jaké jsou Vaše finanční možnosti? Těmito, ale i mnohými dalšími stěžejními otázkami se budete muset zabývat ještě v době před výstavbou a možná přijdete i k závěru, že řada Vašich představ bude muset být pozměněna, ať už z důvodu omezeného rozpočtu nebo protože nejsou realizovatelné. Možnosti** financování** a realizovatelnost nápadů je alespoň ze začátku pro laika velká neznámá. Naopak stavební společnost se v tomto oboru pohybuje dlouhodobě, a proto je Vám schopna bez potíží vytvořit nebo upravit projekt dle Vašeho přání, vypočítat cenu takového projektu, navrhnout možnosti financování, které budou pro Vás dostupné.

Obsah projektové dokumentace domu

Musí obsahovat architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení domu včetně konstrukčního řešení a použitých materiálů. Povinný je statický výpočet a součástí souhrnné zprávy jsou základní údaje o stavbě včetně nároků na technickou vybavenost, hospodaření s odpady, požární bezpečnost, energetickou náročnost a dopravní přístupnost.

Výkresová část musí obsahovat situaci širších vztahů zakreslenou do mapového podkladu, okótované půdorysy základů, střechy, řezy podlaží, koordinační situaci v měřítku 1:200 až 1:1000, podhledy a schematické rozvody vnitřních instalací a také přípojky sítí. Vše v měřítku 1:100 nebo 1:50. Projekt je členěn na jednotlivé stavební případné inženýrské objekty.

Chronologické uspořádání v projektové dokumentaci je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, dokumentace objektu, statické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, plány elektroinstalace, plány zdravotechniky, plány ústředního topení a plány centrálního vysavače.

Projektová dokumentace slouží stavební firmě jako podklady pro realizaci. Jsou tedy nutné také tabulky s výpisem výplní otvorů, klempířských, truhlářských a zámečnických výtvorů. Nesmí chybět dokumentace atypických prvků v domě, například zábradlí, atypická zakreslení a podobně náročné prvky.

Stavební povolení a kolaudační řízení

Stavební povolení pro Vás začíná podáním žádosti. Stavební úřad zkontroluje úplnost dokumentace, oficiálně zahájí řízení a obešle všechny účastníky. Poté má 30-ti denní lhůtu pro vydání** stavebního povolení**. Pokud si všechny účastníky obejdete sami a podepíší Vám dokumenty od stavebního úřadu, pak můžete mít stavební povolení během 5-ti dnů. Stavební úřad Vám na konci řízení vydá povolení k stavbě, dá Vám tabulku " Stavba povolena" a orazítkuje všechny výkresy jako schválené k realizaci. Tyto výkresy jsou závazné a kolaudační komise na konci realizace projektu bude posuzovat a udělovat povolení k užívání. Toto je důležitý krok, na základě kterého Vám bude zapojena voda, elektřina a plyn. Po kolaudaci je nutné provést geometrické zaměření stavby a stavbu zanést do katastru nemovitostí. Poté už jen zbývá si vyzvednout oficiální rozhodnutí o povolení k užívání.

Živé bydlení, Feng-Shui

Energetické vyrovnání interiéru je důležité pro naši fyzickou i psychickou pohodu i vitalitu a také pro naši obranyschopnost těla. Energeticky vyrovnané stavby jsou v dnešní době velkou vzácností, převážně jsou to historické stavby, např. katedrály, chrámy apod. ve kterých pomocí rozměrových poměrů a vnitřního uspořádání je energetické vlnění vyrovnané- někdy se říká, že stavba obsahuje "Genia loci" nebo-li Ducha.

Aby interiér byl energeticky vyrovnaný "vyladí se podle prvotních principů života člověka v přírodě- umění vyladění se nazývá- Soulad s vesmírem a zemí- umění vzniklo v dávné historii v Číně a bylo pojmenováno** Feng- Shui. Toto umění nám umožňuje poznat a ovlivnit vzájemné prolínání energií okolního prostředí, nemovitostí a osob, a nasměrovat je v náš prospěch. Využívá se proto při stavbách a úpravách objektů spojených s naším životem- soukromým i pracovním**. Je tedy mimořádně vhodné jak pro úpravy domů, bytů, zahrad, tak i pro kanceláře, prodejny, vzdělávací objekty, apod. Prostě pro všechny místa, od nichž požadujeme, aby se zde lidé cítili dobře.

Cílem tradičního Feng- Shui je individuální přizpůsobení jednotlivých prostor s využitím tisíciletých čínských zkušeností. Jedná se o komplexní systém principů a pravidel, která jsou vždy přizpůsobena na míru konkrétní osobě či skupině lidí, která bude daný prostor využívat.

Pokud Vás principy Feng-Shui osloví a získáte pocit, že by mohly být užitečné pro Vás nebo Vaši činnost, pak se obraťte na pana Ing. Petra Buráňě. V rámci případné spolupráce na projektu se rozhodně ptejte proč jsou doporučení Feng-Shui právě taková a nebojte se o těchto názorech diskutovat a především je konfrontovat se svými skutečnými potřebami a přáními (například na využití jednotlivých místností). Konečné rozhodnutí musí být vždy na Vás, protože budete dané prostory obývat nebo v nich pracovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14539 (rodina-finance.cz#22832)


Přidat komentář