Plastová okna - výběr, výhody, péče

Plánujete renovaci bytu? Zvažte také výměnu dřevěných oken za plastová, která nepotřebují na rozdíl od dřevěných pravidelnou údržbu. Jejich cena je srovnatelná s dřevěnými a životnost je odhadována na 30 let.

Plastové okno se vyrábí z několika komponentů a pouze ty kvalitní, ve spojení s moderní technologií i dostatečnou zkušeností výrobce, zabezpečí dlouhodobě funkční i velmi kvalitní konečný výrobek. Zabudování nových oken znamená významný zásah do komfortu Vašeho domova. Plastová okna jsou extrémně zatížitelná. Ani po mnoha letech neztrácejí své vlastnosti - zdravotní nezávadnost, odolnost vůči světelným a povětrnostním vlivům, tvarovou stabilitu.

Historie plastových oken

 • První systémy plastových oken byly vyvinuty v 50. a 60. letech minulého století.
 • V 70. letech se začaly vyrábět první 2komorové profily s dorazovým těsněním, které však neměla takové fyzikálně mechanické vlastnosti a často docházelo k jejich rychlému zpuchření.
 • V polovině 80. let bylo vyvinuto středové těsnění, které mělo skrytou středovou gumu uvnitř rámu, aby bylo chráněno před nepříznivými klimatickými vlivy.

Výhody plastových oken

 • Lepší tepelně technické vlastnosti oproti hliníkovým oknům.
 • Jednoduchá údržba, na rozdíl od dřevěných oken.
 • Možnost upravení povrchu v imitaci dřeva.
 • Mnoho barevných kombinací a dřevěných dekorů.
 • Stálobarevnost.
 • Lepší akustické vlastnosti oproti dřevěným oknům.
 • Vynikající tepelně-izolační vlastnosti.
 • Snížení úniku tepla od 20 % do 40%.

Nevýhody plastových oken

 • Plastová okna bývají těsnější než dřevěná, při jejich použití je proto nutné zajistit dostatečné větrání budovy.
 • Výroba plastových oken mnohem více zatěžuje životní prostředí než výroba oken dřevěných.

Plastová okna Šupík.cz - Váš prodejce oken a dvěří

Pokud uvažujete vyměnit svá stará okna za nová, navštivte stránky společnosti oknasupik.cz, kde si můžete vybrat z veliké nabídky oken a dveří.

Plastová okna a dveře firmy okna Šupík nabízejí ten nejmodernější vzhled a technologii, které zvyšují hodnotu domu nebo bytu. Řešení, která firma Šupík nabízí, jsou koncepčními systémy, jenž je možné přizpůsobit individuálním přáním každého klienta.

Věříme, že s kvalitou od firmy Šupík budete velice spokojeni a budete jejich sluby rádi dále využívat.

Podle jakých komponentů vybírat plastová okna

 • Součinitel prostupu tepla rámu & počet komor - platový rám spolu se zasklením ovlivňují tepelné vlastnosti okna. Tepelně izolační vlastnosti se udávají tzv. hodnotou součinitele prostupnosti tepla „U“ [W/m2K]. Čím je nižší hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti plastových oken. Součinitel prostupu tepla se uvádí pro profil** ** „Uf“ a zasklení „Ug“. Na základě uvedených hodnot se počítá součinitel prostupu tepla celého plastového okna „Uw“.
  U profilů je nejdůležitějším součinitelem prostup tepla. Nezáleží na počtu komor, které mohou být pouze určitým marketingovým trikem.
 • Záruka stálobarevnosti oken - k základní součásti profilů, kterou je PVC se přidávají další látky, které zabraňuji degradaci plastu, které je způsobené převážně UV zářením. Levné profilové systémy navíc obsahují také velké množství recyklátu, který zásadně ovlivňuje barevnou stálost. V případě, že výrobce nabízí okna z kvalitních profilů, rád Vám informace o záruce stálobarevnosti oken.
 • Třída profilu A a B - norma ČSN EN 12608 dělí profily oken do dvou tříd, a to podle tloušťky vnějších stěn plastových profilů. Třída A má pro profily předepsanou tloušťku vnější stěny 3 mm, třída B pak jen 2,5 mm. Tenkostěnné profily jsou sice levnější, mají ale menší pevnost i větší průhyb při zatížení větrem.
 • Zasklení plastových oken - plastová okna mohou být zasklena izolačním dvojsklem či trojsklem. Je také možné použít skla bezpečnostní, protihluková, ornamentní, skla barvená a reflexní neboli zrcadlová.
 • Plastové profily - rozlišujeme dva typy plastových profilů. První je se středovým těsněním, který se vyvinul ze systému dřevěných oken. Dalším typem je plastové okno bez středového těsnění s takzvaným dorazovým těsněním. Středové těsnění umožňuje dosáhnout lepších stavebně-fyzikálních vlastností okna. Nevýhodou středového těsnění je, že při otevřeném okně není středové těsnění chráněno proti poškození. Dorazové těsnění má téměř stejné hodnoty zvukově a tepelně - izolačních parametrů. Dorazové těsnění je vždy dvojité, vnější část je umístěna na rámu okna a vnitřní na křídle.
 • Tradice a zkušenosti při výrobě plastových oken - pouze dlouhodobě stabilní firma je schopná dodržet garantované záruky a vyřešit případné reklamační požadavky.
 • Certifikace výrobku, prohlášení o shodě.
 • Možnost si prohlédnout výrobky a reference v okolí.
 • Doplňkové služby a výrobky.

Montáž ovlivňující kvalitu plastových oken

Montáž plastových oken může zásadním způsobem i kvalitní okna znehodnotit. Okenní otvory jsou nejvíce exponovanou a současně také nejslabší částí obvodového pláště. Bohužel firem, které si dokonale poradí s přichycením okna ke zdi a s adekvátním vyplněním spáry, zkrátka s jeho zabudováním, nemusí být mnoho. Nedostatky při montáži se pak obvykle projevují povrchovou kondenzací na okně nebo na ostění a následným vznikem plísní a stavebních poruch.

Pro jaké objekty se nehodí plastová okna

Výměnu plastových oken za dřevěná není vhodné použít u historických budov nejen z vizuálních důvodů, ale také kvůli značně snížené možnosti měnit vzduch v objektu.

Barvy plastových oken

 • Bílá
 • Černá
 • Černo hnědá
 • Červená
 • Douglasie
 • Krémová
 • Mahagon
 • Ocelově modrá
 • Oregon
 • Stříbrná
 • Světlý dub
 • Šedá
 • Titanium
 • Tmavě zelená
 • Tmavý dub
 • Zlatý dub

Příslušenství plastových oken

 • Žaluzie
 • Parapety
 • Rolety
 • Sítě proti hmyzu

Čištění plastových oken

Na čištění rámů oken používejte běžné prostředky pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. V žádném případě okna nečistěte hrubými čisticími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je zakázáno použít různé drátěnky umělé nebo kovové na čištění nádobí apod.

Nikdy rámy také nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů. Vzniklo by totiž nebezpečí poškození povrchové úpravy.

Odolné skvrny můžete odstranit hadříkem, který lehce navlhčíte čistícím benzínem. Nepoužívejte benzín do spalovacích motorů vozidel. Barvené benziny mohou vyvolat změnu povrchových ploch.

Rámy z PVC nenatírejte. Nikdy nečistěte rámy nasucho, zamezíte tak poškrábání jejich povrchu.

Pokud z jiných důvodů k poškrábání došlo, použijte jemné smirkové papíry a to tak, aby následující smirkový papír byl vždy jemnější než předcházející. Po přesmirkování se poškozená místa přeleští ovčí vlnou. Nemůžete však takto postupovat u profilů, které jsou potaženy akrylovou folií s imitací dřeva nebo s povrchovou úpravou Decoroc. Obraťte se na Vašeho dodavatele oken.

Údržba plastových oken

Pravidelně, 1x za rok:

 • přezkoušejte funkčnost plastových oken, promazejte je jednou kapkou oleje do šicích strojů, a to všechny pohyblivé části kování,
 • zkontrolujte těsnost mezi křídly a rámem, při zjištění závady nechte vyměnit těsnění,
 • zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistoty,
 • proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování.

Manipulace s plastovými okny

 • Okenní okno nesmí být vystavené přídavnému zatížení.
 • Nenarážejte, netlačte křídlo okna na okraj okenního otvoru.
 • Nepokládejte žádné předměty mezi křídlo okna a rám okna.
 • Křídlo okna při zavírání držte za kliku, přibouchnuté křídlo by Vám mohlo způsobit zranění.
 • Při silném větru nenechávejte křídlo okna otevřené.
 • U oken, u kterých chcete zamezit přístupu dětem, zajistěte křídla proti otevření, a to například pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14375 (rodina-finance.cz#20968)


Přidat komentář