Pečujeme o trávník

I obyčejný trávník potřebuje naší péči v podobě hnojení, zavlažování, kosení,prořezávání a provzdušňování. Velmi důležitá je i příprava půdy, správný výběr travní směsi a následná péče.

Příprava půdy -trávník

Kvalitní příprava půdy vyžaduje čas. Pokud stavíme dům a plánujeme nový trávník, provedeme nejdřív skrývku ornice, kterou by nám zničily přejezdy stavebních strojů. Ornici odstraníme do hloubky asi 20cm, uložíme na hromadu a udržujeme v bezplevelním stavu-můžeme použít herbicid. Pozemek, na který přijde travní výsev zbavíme sutě, velkých kamenů a dalšího odpadu. Pokud to neuděláme, voda v trávníku se bude vsakovat různou rychlostí, vznikly by nerovnosti, trávník by nebyl kvalitní ani hezký na pohled. Je dobrí nepodceňovat přípravu půdy, pozdější rekultivace je velmi náročná.

Dokončení - pozemek pro trávník

Po ukončení všech stavebních prací nakypříme podorniční vrstvu, povrch zarovnáme a uhrabeme. Ornici rovnoměrně rozprostřeme na upravený povrch a opět urovnáme. Velmi častou chybou je okamžitý výsev trávy po provedení terénních úprav. Naopak, pozemek se má ponechat pár týdnů v klidu. Mezitím dojde k sesedání zeminy, stabilizuje se vláha, ale vyklíčí i semena plevelů, které je třeba opět zničit herbicidy.

Výběr travní směsi

Na trhu je mnoho druhů míchaných travních směsí. Pro běžného člověka může být obtížné se zorientovat. Než se vydáme do zahradnictví, zamyslíme se nad několika otázkami: jaké jsou klimatické podmínky na zahradě (nadmořská výška, úhrn dešťových srážek, intenzita a směr vanoucích větrů), druh a kvalita půdy, bude-li trávník pravidelně zavlažován či nikoli, jaké jsou sklony případných svahů, ale hlavně: jak bude trávník zatěžován. Pokud chceme trávník pouze okrasný s vysokou hustotou a krásným zabarvením po celé vegetační období-vybereme travní smes okrasnou. Většinou si chceme svého trávníku užít k běžnému pohybu nebo máme děti-použijeme užitkovou (rekreační) travní směs, která odolává běžné zátěži a splňuje i estetické požadavky. Na silněji zatěžované trávníky zvolíme hřišťovou směs, protože je odolná vůči sešlapávání a po poškození rychle regeneruje.

Číst etikety se vyplatí

Než koupíme travní směs, přečtěme si etiketu, jedině tak zjistíme informace o jeho klíčivosti, stáří a dobu použitelnosti. Tyto údaje najdeme na obelu. Travní směsi nemůžeme skladovat donekonečna, osiva starší než dva roky ztrácejí svou klíčívost.

Výsev travní směsi

Výsev můžeme provést buď na jaře-asi od poloviny dubna do poloviny května nebo na podzim-zhruba od poloviny srpna do poviny září. Při výsevu se řídíme aktuálními klimatickými podmínkami, v obou termínech však dbáme na to, aby bylo bvezvětří. Množství osiva při setí je zhruba 25-30 g/m2. Nevyséváme víc osiva než je třeba, zde neplatí: čím více, tím lépe. Právě naopak. Dříve klíčící druhy totiž znemožňují v růstu pomaleji klíčícím semínkům, protože nemají dostatek prostoru. Výsledkem je trávník, kde nejsou rovnoměrně zastoupeny všechny travní druhy a trávník z ideálně namíchané směsi není hezký.

Jak provádíme výsev - trávník

Menší travní plochy zvládneme osít ručně. Důležité je pravidelné rozmístění osiva, můžeme si vytvořit hustou mřížku o hloubce asi 1cm. Do mřížky rovnoměrně a plynulými pohyby vyseváme semínka. Po výsevu osivo zapravíme (použijeme hrábě) a udusáme ho do půdy v optimální hloubce 0,5 cm. Nakonec provedeme válcování pozemku (na menších plochách ručně). K semenům trávy se tak dostane díky kapilárnímu vzlínání potřebné množství vody. Osetou plochu asi 14 dní po vyklíčení nesečeme ani na ni pokud možno nešlapeme.

Startovací hnojení pro trávník

Trávníky vyžadují přísun minerálních látek, které je posilují. Především jde o živiny: dusík (podstatný pro růst nových výhonků), fosfor (důležitý pro vývoj kořenového systému), draslík, hořčík, vápník. Na začátku vegetační sezóny trávníku dopřejeme tzv. startovní hnojení. Živiny v granulích aplikujeme na trávník vždy po kosení, nejlépe na suchý porost v odpoledních hodinách.

Blahodárné zavlažování - trávník

Tráva se bez zavlažování neobejde, mohla by nevratně vyschnout. Nejlepší zavlažování je samozřejmě automatické, jednoduše programovatelné, které pracuje i bez naší přítomnosti. Na menší plochy postačí hadice. Zálivku provádímě nejlépe brzy ráno a večer, kdy dochází k nejnižšímu odpařování (ráno je vhodnější, protože po závlaze rychleji dochází k oschnutí rostlin a je menší šance pro infekci houbovými chorobami).

Kosení trávy

Kosení trávy je časově náročné, může však být dobrou relaxační činností. Důležitá je volba správné mechaniky. Na velký pozemek se vyplatí pořídit malý traktor nebo výkonnou sekačku s širokým záběrem. Oblíbené jsou i programovatelné sekačky, které samy jezdí po trávníku a napájí se elektřinou. Trávník je lépe sekat častěji a odstraňovat menší části než sekat občas a rovnou nakrátko. Obecně platí zásada: odstraňujeme maximálně jednu třetinu výšky rostliny.

Vertikulace - prořezávání - trávník

Dalším ošetřením, který trávník potřebuje, je vertikutace, čili prořezávání. V době růstu trávníku se v něm totiž hromadí odumřelé suché části, které vytvářejí na povrchu „plsť,"která zhoršuje propustnost vody, vzduchu a přísun živin ke kořenům. Pomocí vertikulace, kterou provádíme nejlépe do kříže tuto plsť odstraníme. Jinak trávník ztrácí svůj vitální vzhled. Na prořezávání použijeme vertikutátor se speciálními noži, které se zařezávají pouze 2-3 mm do trávy. Vertikutaci provádíme po sečení trávníku, ve stavu plné vegetace, a to dvakrát ročně: na jaře a na podzim.

Aerifikace - provzdušnění - trávník

Trávník ocení, když provedeme i aerifikaci, tedy provzdušnění. Je to dobré hlavně pro utužený povrch trávníku, kterému tak pomůžeme k lepšímu přísunu vody a živin. Trávník propichujeme zahradní technikou opatřenou válcem s plnými nebo dutými hroty. Hloubka zásahu je v rozpětí 5-10 cm.

Při údržbě trávníku nezapomínáme na pravidelné odstranění spadaného listí. Běžně listí odstraňujeve vhodnými hráběmi, v posledních letech jsou na trhu i zahradní vysavače (vhodné na velké travní plochy), které mají silný motor, pojezdové kolečko a regulaci sání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14336 (rodina-finance.cz#20353)


Přidat komentář