Omítky pro exteriér, interiér

Omítka dotváří nejen estetický dojem domu a interiéru, ale slouží i k ochraně před absorpcí vlhkosti za deště. Omítka by měla být odolná proti poškrábání, vymývání, umožnit propustnost vodních par. Jen tak se budete moci těšit z její barevnosti.

Parametry, podle kterých vybírat typ omítky

 • Podklad pro omítku - cihelný, pórobetonový, betonový, dřevocementový
 • Propustnost vodních par - tzv. odpor proti postupu par, který odpovídá tloušťce ustálené vzduchové mezery
 • Nasákavost - představuje součinitel kapilární absorpce vody. Fasádní nátěr by měl mít především co nejnižší schopnost absorbovat jakoukoliv vlhkost, aby zabraňoval nasáknutí stěn, například během prudkého deště.
 • Mechanická odolnost omítky - vyjadřuje se počtem cyklů čištění za mokra

Podklad pro omítku

Pro zaručení dlouhé životnosti barevného nátěru, musí být zohledněn druh podkladu, na kterou provedete omítku. Ať se jedná o jakýkoliv podklad, musíte ho nejprve připravit na samotnou omítku. V prvé řadě odstraňte omítku, která již nedrží, řádně ji vysušte, pečlivě očistěte a zpevněte vše penetrací, která významně zvýší jednak přilnavost, ale také odpudivost vody. Nebo můžete použít impregnaci proti případné vlhkosti. Podklad musí být také dostatečně vyzrálý, teprve poté můžete aplikovat barevný nátěr.

Cihelný podklad

Vnitřní omítky pro cihelný podklad
 • Hlazená omítka lehká (jednovrstvá; lehčená; možnost strojního nanášení; vápenosádrová) - použití do interiéru, a to včetně kuchyní, koupelen, prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením.
 • Hlazená omítka (jednovrstvá; možnost strojního nanášení; vápenosádrová) - použití do interiéru, a to včetně kuchyní, koupelen, prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením.
 • Jádrová omítka + tenkovrstvá sádrová omítka (vápenosádrová stěrka; dvouvrstvový systém; vápenocementová omítka; možnost ručního i strojního nanášení) - použití do interiéru, a to včetně kuchyní, koupelen, prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením.
 • Jádrová omítka + štuk (vápenocementový systém; dvouvrstvý systém; možnost ručního nanášení štuku; možnost ručního i strojního nanášení jádrové omítky).
 • Thermo omítka (vápenocementová; tepelně izolační; možnost ručního i strojního nanášení).
Vnější omítky pro cihelný podklad
 • Jádrová omítka + štuk (vápenocementový systém; dvouvrstvý systém; možnost ručního nanášení štuku; možnost ručního i strojního nanášení jádrové omítky).
 • Jádrová omítka + omítková stěrka (vápenocementový systém; dvouvrstvý systém; síťovina snižující riziko případného vzniku trhlin; možnost ručního i strojního nanášení jádrové omítky; možnost ručního nanášení stěrky).
 • Thermo omítka (vápenocementová; tepelně izolační; možnost ručního i strojního nanášení)

Pórobetonový podklad

Vnitřní omítky pro pórobetonový podklad
 • Hlazená omítka lehká (jednovrstvá; lehčená; možnost strojního nanášení; vápenosádrová) - použití do interiéru, a to včetně kuchyní, koupelen, prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením.
 • Hlazená omítka (jednovrstvá; možnost strojního nanášení; vápenosádrová) - použití do interiéru, a to včetně kuchyní, koupelen, prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením.
 • Tenkovrstvá sádrová omítka (vápenosádrová; jednovrstvá stěrka; možnost strojního nanášení).
 • Tenkovrstvá vápenatá omítka (vápenocementová; jednovrstvá stěrka; možnost ručního i strojního nanášení).
 • Jádrová omítka + omítková stěrka (vápenocementový systém; dvouvrstvý systém; síťovina snižující riziko případného vzniku trhlin; možnost ručního i strojního nanášení jádrové omítky; možnost ručního nanášení stěrky).
Vnější omítky pro pórobetonový podklad
 • Jádrová omítka + omítková stěrka (vápenocementový systém; dvouvrstvý systém; síťovina snižující riziko případného vzniku trhlin; možnost ručního i strojního nanášení jádrové omítky; možnost ručního nanášení stěrky).

Betonový podklad

Beton můžete omítat v létě zhruba osm týdnů po betonáži a v zimě zhruba po osmdesáti dnech bez mrazu.

Vnitřní omítky pro betonový podklad
 • Vápenocementový
 • Vápenosádrový
 • Vápenný
Vnější omítky pro betonový podklad
 • Minerální ušlechtilá omítka
 • Tenkovrstvá pastózní omítka
 • Fasádní barva

Dřevocementový podklad

Vnitřní omítky pro dřevocementový podklad
 • Hlazená omítka lehká + síťovina (jednovrstvá; lehčená; možnost strojního nanášení; vápenosádrová) - použití do interiéru, a to včetně kuchyní, koupelen, prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením.

Specialisté na omítky a fasády - Společnost MALANG.cz

Společnost Malang je omítkářská společnost, která se profiluje v omítkách a fasádách na historických objektech. Specializuje se na štukovou, ornamentální výzdobu, její rekonstrukci a opravy.Jejich druhou specializací je práce na opravdu zajímavých novostavbách v české republice. Klasické strojní omítání není pro ně ničím novým a i zde platí vysoká kvalita práce včetně včasného předání díla.

Zajistí Vám kompletní dodávku práce, což zahrnuje přípravu podkladu, dodávku materiálu včetně návrhu . Volbou nejvhodnějších materiálů a pracovních postupů, dle typu podkladu. Dále se specializují jak na fasády a vnitřní omítky rodinných domů, tak také na novostavby.

Využít můžete veškeré služby společnosti Malang, které Vám nabízí. Bližší informace naleznete na stránkách malang.cz.

Omítky

 • Vápenocementové omítky
 • Vápenosádrové omítky

Rozdělení omítek podle druhu použitého pojiva

 • Minerální omítky – minerální pojiva.
 • Akrylátové omítky – pojiva na bázi polymerů.
 • Silikátové omítky – pojiva na bázi vodních roztoků křemičitanu draselného a disperze polymerů.
 • Silikonové omítky – pojiva na bázi kombinací silikonových pryskyřic a také akrylátových pryskyřic.
 • Silikon-silikátové omítky – pojiva na bázi vodních roztoků křemičitanu draselného a také silikonových pryskyřic.

Možnosti variant omítek

 • Hlazené omítky
 • Rýhované omítky
 • Mramorové kamínky

Barevné omítky

 • Minerální vápenné omítky - k dostání ve formě prášku, který jednoduše smícháte s příslušným množstvím vody. Použití na cihlový podklad a pórobetonový podklad.

 • vysoká propustnost vodních par

 • hodně nasakují

 • rychle se špiní

 • Pastovité omítky - jedná se o silikonové nebo silikátové omítky, které jednoduše promícháte a můžete prakticky hned nanášet. Pojivem je zde křemičitan draselný, kdy jeho reakcí se vzdušným kyslíkem vzniká gel kyseliny křemičité, který pojí částice pigmentů i plniv v nátěrové hmotě a reaguje s křemičitými plnivy, které jsou obsaženy v podkladní omítce tzv. silikatizace. Hodí se pro nejrůznější podklad.

 • dobře pronikají do podkladu

 • vodoodpudivé vlastnosti

 • vysoká propustnost vodních par

 • nešpiní se

 • dají se omývat vodou po vyschnutí

 • 3x tak dražší, než minerální vápenné omítky

 • Disperzní omítky - jedná se převážně o akrylátové omítky, které obdržíte v prodejně již ve Vámi požadovaném barevném odstínu. Stačí jen promíchat a hned nanášet. Hodí se například na novostavby s dostatečnou tepelnou izolací obvodových stěn.

 • barevně stálé

 • vysoká propustnost vodních par

 • dlouhá životnost

 • 3x tak dražší, než minerální vápenné omítky

Štuky

 • Vápenocementové štuky
 • Vápenosádrové štuky
 • Vápenné štuky

Stěrky

 • Vápenocementové stěrky
 • Vápenosádrové stěrky
 • Vápenné stěrky

Doplňky pro omítky

Vyrovnávač nasákavosti - jedná se o vodou ředitelný základní nátěr, který se používá pod materiály se sádrovým pojivem, a to při silně nebo nerovnoměrně nasákavém podkladu. Daný podklad musí být suchý, nezmrzlý, bez výkvětů, zbavený nátěru, zbavený prachu.

Pokyny pro sádrovou omítku

U sádrových omítek je nutné zajistit po dobu prvních čtrnácti dnů, aby bylo dostatečné intenzivní a pravidelné nárazové větrání, čímž se předejde vytvoření sklovité nesavé vrstvičky na povrchu omítky. Při průběhu zrání i vysychání omítky, je důležité, aby se zabránilo jejímu dodatečnému zvlhnutí, například zatečením, z mokrého zdiva apod.

Bezpečná práce s omítkou

V případě, že by se u Vás projevili při omítání zdiva zdravotní potíže, postupujte dle níže uvedených doporučení, případně přivolejte ošetřujícího lékaře.

 • Zasažení očí omítkou - ihned vymyjte oči proudem čisté vody, a to po dobu minimálně patnácti minut.
 • Požití omítky - vypláchněte ústa vodou. Poté vypijte zhruba 1/2 litru vody. Nevyvolávejte zvracení, zajistěte klid.
 • Potřísnění kůže omítkou - omyjte postižená místa velkým množstvím vody s mýdlem nebo jiným šetrným mycím prostředkem. Poté můžete ještě ošetřit reparačním krémem. V žádném případě nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla.
 • Nadýchání se výparů z omítky - vyhledejte čerstvý vzduch. Zajistěte teplo, klid.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14413 (rodina-finance.cz#21343)


Přidat komentář