Ohřívače vody - průtokové, zásobníkové

Potřebujete koupit nový ohřívač vody, ať už z důvodu stavby domu, či Vám dosloužil původní? Rozhodujete se jaký typ vybrat, zda průtokový, zásobníkový, tlakový, beztlakový? Přinášíme Vám přehled výhod a nevýhod jednotlivých ohřívačů a podle čeho vybírat.

Typy ohřívačů vody

 • Průtokový ohřívač vody
 • Zásobníkový ohřívač vody

Průtokový ohřívač vody

Princip průtokového ohřívače vody spočívá v tom, že teplou vodu v sobě nezadržuje, ale ohřívá ji při jejím průtoku, čímž se zároveň zvyšuje i příkon elektřiny, nebo plynu. Studená voda přiváděná do ohřívače se při průtoku okamžitě zahřívá na požadovanou teplotu a je tak hned k dispozici. Rychlý ohřev je dosažen za pomoci velkého příkonu topné spirály, která se např. pro potřeby sprchování pohybuje kolem 20 kW.

Ohřívače vody - Společnost GAS-TM

Pokud si plánujete objednat ohřívače vody, využijte k tomu sortiment od společnosti a objednávejte zboží na eshopu z pohodlí Vašeho domova.

Vybrat si můžete z rozsáhlé nabídky ohřívačů vody. V nabídce naleznete plynové průtokové ohřívače, elektrické průtokové ohřívače, bojlery jako zásobníky a ohřívače vody. Jistě si z rozsáhlé nabídky ohřívačů vody vybere každý zákazník.

Na eshopu si dále také můžete objednat toto zboží:

 • sporáky
 • digestoře
 • vestavné spotřebiče
 • kotle (plynové i elektrické)
 • topidla,
 • karmya mnoho jiného sortimentu

Firma je specialista na varnou a topnou techniku.

Určitě Vás zaujme nabídka firmy a využijete jejich eshop, kde nalezente bohatý výběr sortimentu. Věříme, že budete se sortimentem jistě spokojeni.

Průtokové ohřívače se vyrábějí malé, nebo velké

Průtokový ohřívač může být na plyn nebo elektřinu. U plynového ohřívače je nezbytné bezpečnostní opatření, i přestože jsou nové typy plynových ohřívačů teplé vody vybaveny bezpečnostními systémy, ať už v podobě piezoelektrického zapalovače, automatického zapalování pomocí tlačítka nebo teplotní či spalinové bezpečnostní pojistky. Plynové průtokové ohřívače do výkonu 10 kW nemusí být odkouřeny, pokud jsou umístěny v dostatečně velké místnosti (min. 20 m3) a neslouží pro sprchu nebo vanu. Jestliže však i malý ohřívač umístíme do jiné místnosti, než ve kterém budeme odebírat teplou vodu, musí být odkouřen. Vždy musí být odkouřeny velké průtokové ohřívače a měly by být umístěny v místnosti větší než 8 m3. Při používání průtokového ohřívače pro ohřev vody do sprchy či vany je nutné, abyste zajistili při podlaze přívod čerstvého vzduchu. Při umístění velkého ohřívače do koupelny je potřeba, aby tato místnost byla vytápěna a dveře se otevíraly směrem ven.

Účinnost průtokových ohřívačů se pohybuje kolem 85 až 90%.

 • možnost navolení teploty pomocí displeje u elektrického ohřívače

 • jednoduchost montáže elektrického ohřívače

 • regulace výkonu několikastupňovou stupnicí u některých elektrických ohřívačů

 • bezpečnostní pojistka

 • nízké tepelné ztráty díky krátkým potrubním rozvodům

 • úspora vody, kdy ohřeje jen potřebné množství vody

 • úspora času, kdy ohřev vody je okamžitý a nepřetržitý

 • díky krátkému potrubí tak nedochází ke zbytečným ztrátám energie

 • záruka, že voda je teplá okamžitě a navíc nedochází ke zbytečnému odtoku neohřáté vody

 • průtokový ohřívač s hydrodynamickým generátorem nevyžaduje trvale hořící zapalovací plamínek, což má vliv na snížení spotřeby plynu až o 25 % ročně

 • velký elektrický příkon

 • nutnost třífázového připojení u ohřívačů s příkonem vyšším, než 5 kW

Typ průtokového ohřívače

 • Malý průtokový ohřívač
 • Velký průtokový ohřívač
Malý průtokový ohřívač
 • skladnost díky menším rozměrům

 • vhodný pro dvoučlennou domácnost

 • vhodný pro domácnost vybavenou myčkou na nádobí

 • vhodný tam, kde je zapotřebí malé množství teplé vody

 • vhodný tam, kde je zapotřebí teplá voda v nepravidelných intervalech

Zásobníkový ohřívač vody

Stejně, jako průtokový ohřívač, i zásobníkový se vyrábí malý a velký.

 • vhodné pro ty, kteří potřebují mít neustále dostatek teplé vody

 • možnost volby teploty vody

 • vizuální kontrola teploty vody

 • signalizace ohřevu

 • bezpečnostní pojistka

 • možnost levného provozu v době nízkého tarifu tzv. noční proud

 • nízký tarif platí pro celou domácnost, tzn. kromě ohřevu také na vytápění, praní, mytí nádobí v myčce, vaření, svícení atd.

 • malý příkon, takže většinou není nutné zvyšovat hodnotu hlavního jističe

 • rozměry

 • instalace

 • při menším využívání, je ohřev vody do zásoby neekonomický

Ohřívače vody - tlakové, beztlakové

Jak průtokové, tak zásobníkové ohřívače vody jsou vyráběné tlakové a beztlakové

Tlakový ohřívač vody

Studená voda se v akumulačním zásobníku ohřeje pomocí elektrického topného tělesa na požadovanou teplotu a během dne je pak ze zásobníku postupně odebírána a přes vodovodní baterii

 • určený k odběru vody na více místech

 • možnost připojení jakékoliv baterie

 • nutnost připojení bezpečnostní sady, aby přívod vody bezpečně fungoval

Beztlakový ohřívač vody

Samotný zásobník není pod stálým tlakem vodovodního řadu, musí mít speciální beztlakovou vodovodní baterii

 • možný odběr vody pouze z jednoho místa

 • nutnost připojení speciální beztlakové baterie

 • nízká cena

 • rychlý ohřev vody

 • malé rozměry

Parametry, podle kterých vybírat ohřívač vody

 • Typ ohřívače - průtokový, zásobníkový
 • Druh ohřívání - elektrický, plynový, kombinovaný
 • Způsob tlaku u ohřívače - tlakový, beztlakový
 • Maximální teplota ohřevu
 • Položení ohřívače - ležatý, svislý
 • Velikost ohřívače
 • Antikorozní úprava uvnitř nádoby
 • Vyjímatelné topné těleso - umožní jednoduchou údržbu ohřívače
 • Hospodárnost - zajišťuje se kvalitní izolací, která dokáže zabránit zbytečným tepelným ztrátám. Navíc energii šetří také keramické topné těleso.
 • Životnost - ohřívač, který odolává vodnímu kameni a korozi, má nejvyšší životnost. Topné těleso by mělo být keramické, umístěné ve speciální jímce.
 • Spolehlivost - je zajišťována kvalitou materiálů, výrobním zpracováním.

Vychytávky ohřívačů vody

 • Systém elektronického rozpoznávání vzduchových bublin
 • Možnost bezdrátového dálkového ovládání

Umístění ohřívače vody

 • Ohřívač vody nad dřezem - vhodné v dílně, prádelně, kanceláři. Tedy všude tam, kde nám nevadí ohřívač nad baterií.
 • Ohřívač vody pod dřezem - vhodný do kuchyně, kdy ho můžeme dát do skříňky pod dřez.

Kapacita bojleru podle počtu členů v domácnosti

 • 1 osoba = 50 litrů teplé vody
 • 2 osoby = 80 až 100 litrů teplé vody
 • 3 osoby = 100 až 120 litrů teplé vody
 • 4 osoby = 150 až 200 litrů teplé vody

Bezpečné používání ohřívače vody

 • První uvedení do provozu i ohřátí by mělo být provedeno pod dohledem odborníka.
 • Zásobník je vhodné odpojovat od sítě pouze při delší nepřítomnosti.
 • Při nebezpečí zamrznutí je nutné zásobník vyprázdnit.

Problémy, které se mohou vyskytnout s ohřívačem

 • Studená voda - možné příčiny: je nastavená nízká teplota na termostatu; došlo k poruše ohřívacího tělesa; vypnul se přívod elektrické energie; porucha termostatu
 • Voda je málo teplá - možné příčiny: porucha termostatu
 • Voda se ohřívá příliš dlouho - možné příčiny: ohřívací těleso je zanesené vodním kamenem
 • Z pojistného ventilu neustále kape voda - možné příčiny: vysoký vstupní tlak vody; porucha pojistného ventilu
 • Teplota vody - pokud je teplota na výtoku vyšší, než 43°C hrozí nebezpečí případného opaření.

Energeticky úsporný provoz s ohřívačem

 • Nastavení teploty na 40°C - pro umyvadla, vany, sprchy.
 • Nastavení teploty na 55°C - pro kuchyňské dřezy.

Péče o ohřívač vody

K očištění tělesa ohřívače, Vám postačí vlhká utěrka. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.

Příslušenství ohřívačů vody

 • Nízkotlaká, nástěnná baterie s výtokovým ramínkem
 • Nízkotlaká směšovací baterie páková se sprchou
 • Nízkotlaká směšovací baterie umyvadlová
 • Nízkotlaká směšovací baterie se sprchou
 • Kohoutová, nadpultová, beztlaková baterie
 • Baterie páková
 • Stojánková baterie, ventilová
 • Nástěnná baterie, ventilová
 • Beztlaková nástěnná baterie s otočným výtokem
 • Beztlaková směšovací baterie
 • Baterie vodovodní beztlaková
 • Nástěnná beztlaková baterie s otočným výtokem
 • Prostorový termostat s rozsahem nastavení teploty
 • Rádiové dálkové ovládání - přijímač/vysílač
 • Bezpečnostní soustava pro tlakové zásobníkové ohřívače

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14409 (rodina-finance.cz#21240)


Přidat komentář