Ochrana domácnosti proti požáru

Většina domácností v České Republice nemá dostatečnou požární ochranu. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje ohrožení, kterému tím čelí. Máte doma hasící přístroj a hlásič požáru?

Při požárech přijde každoročně o život několik desítek lidí a nejvíce při požárech v domácnostech. V roce 2009 zasahovaly jednotky požární ochrany u 105 507 událostí. Škody, které požáry způsobily v domácnostech přesáhly 370 miliónů korun. V roce 2009 bylo zaznamenáno celkem 20 162 požárů. Celkem zemřelo 117 lidí, z toho bylo v domácnostech usmrceno 62 osob. Každý den hasiči vyjíždějí přibližně k 7 požárům v domácnostech.

Většina požárů v domácnostech je přitom způsobena neopatrností a většina domácností také nemá hlásič požáru, který signálem upozorní na přítomnost kouře a tím umožní jeho uhašení již v zárodku. Při požáru se kromě nebezpečí uhoření vyskytuje také možnost otravy toxickými zplodinami z hoření.

Autonomní hlásiče požáru

Hlásič požáru je malé zařízení, které zvukovým a vizuálním signálem upozorní na přítomnost kouře v místnosti. V případě nutnosti obyvatele domácnosti vzbudí, popřípadě uvědomí sousedy. Získáte tím dostatek času na uhašení požáru, popřípadě bezpečné opuštění domácnosti. Instalace hlásičů je velmi jednoduchá a ani nepotřebujete odbornou pomoc. Pokud se rozhodnete hlásič kouře pořídit, umístěte jej na strop doprostřed místnosti. Cena takového zařízení se pohybuje mezi 200 a 300 Kč.

Autonomní detektory oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví neboť jeho vazba s hemoglobinem je 200x až 300x pevnější než vazba kyslíku. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Otrava CO se vyskytuje např. v uzavřených prostorech, kde běží spalovací motory nebo při špatném odvětrání plynových spotřebičů. První pomoc spočívá v přerušení kontaktu (vyvětrat, vynést z prostoru), dále podání kyslíku a pokud došlo k zástavě oběhu je třeba resuscitovat.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že nejúčinnější ochranou je instalace detektoru schopného včas reagovat na zvýšený výskyt oxidu uhelnatého. Detektor oxidu uhelnatého KIDDE DIGITAL zvukově reaguje již od koncentrace 30 ppm, což je koncentrace ještě zdravotně nezávadná.

Při úrovních COHb do 10 % se obvykle neprojevují žádné příznaky. V oblasti 10 - 30 % se objevují bolesti hlavy, závratě, slabost, schvácenost, nausea, dezorientace a poruchy vidění. Při COHb 30 - 50 % přistupuje dušnost, zrychlený tep a dýchání, synkopa. Při úrovních nad 50 % může nastat kóma, křeče, zástava srdce. Již koncentrace 0,05 %, tj. 500 ppm, či asi 450 mg CO/m3 může zablokovat funkci u 50 % hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí.

Častým důvodem otravy oxidem uhelnatým je špatná funkce plynového kotle nebo ohřívače vody. Za nepříznivého počasí, kdy jsou zhoršené podmínky pro odvod spalin do ovzduší, se vyskytuje výrazně více otrav.

Co je potřeba vědět

  • Je třeba znát telefonní číslo na nejbližší požární útvar.

  • Pokud nebydlíte v rodinném domě, ale například v paneláku, zjistěte si umístění hasících přístrojů, hlásičů požáru a také únikových východů.

Jak se při požáru zachovat

  • Pokud jde o požár, který nejste schopni vlastními silami uhasit, zavřete všechny dveře, které k němu vedou. Informujte všechny osoby, které jsou požárem ohroženy a zavolejte hasiče. Pokud je požár doprovázen hustým kouřem, pamatujte, že kouř klesá pomalu, při zemi se Vám tedy bude dýchat lépe.

Na stránkách hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje si můžete stáhnout brožurku bezpečnosti domácností, kterou připravil hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Diecézní charitou Brno. Najdete zde také všechny důležité předpisy a požadavky na vybavenost domácností v oblasti požární ochrany.

Závěrem – Ochrana domácností proto požáru

Připravenost je nejlepší prevencí. Pamatujte, že pro ochanu svého života, života svých blízkých i pro ochranu svého majetku by Vaše domácnost měla být na možný požár připravena. Tuto připravenost zajistíte především instalací požárního hlásiče a hasícího přístroje. Dále je nutné znát telefonní číslo na nejbližší požární útvar a také je dobré mít doma na viditelném místě brožurku, která se zabývá požární ochranou. Jen tak se může zabránit ztrátám na životech, které požáry v domácnostech každoročně způsobují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14443 (rodina-finance.cz#21797)


Přidat komentář