Moderní kotle - úspora energie

Hledáte kvalitní a levný způsob vytápění pro váš zcela nový nebo rekonstruovaný dům? Je ve vaší oblasti dostupná elektřina, plyn nebo dáváte přednost alternativním způsobům vytápění a ohřevu vody? Nechejte se inspirovat naším článkem.

Moderní kotle

K tomu, abyste zajistili ve vašem domě nebo bytě, či ve firmě nebo jiné provozovně tepelnou pohodu a ohřev teplé užitkové vody, potřebujete vcelku dosti značnou části z domácího nebo firemního rozpočtu. A do budoucna se nedá zcela jistě počítat s tím, že by se situace zlepšila, ba naopak. Ceny za energie každým rokem rostou, v některých případech u některých dodavatelských společností dokonce i vícekrát během jednoho roku. Tyto ceny se budou v budoucnu neustále zvyšovat, a proto je potřeba věnovat náležitou pozornost způsobu, kterým můžete zajistit teplo a teplou vodu do vašeho obydlí.

Jaký kotel zvolit?

Existují různé druhy kotlů a to elektrické, plynové, dále jsou to kotle na pevná paliva nebo kotle na dvě různá média. Před samotnou koupí kotle je také nutné propočítat výkon, který bude potřeba do vašeho objektu, účinnost kotle, jeho spotřebu, a samozřejmě i náročnost jeho obsluhy. Dalšími důležitými faktory při výběru kotle je také účinnost spalování, anebo množství škodlivin, které kotel vypouští do vzduchu.

Výběr kotle podle lokality

Při výběru kotle je velmi důležité to, v jaké oblasti se dům nebo objekt, který má být opatřen novým kotlem, nachází. Jestliže máte v plánu pořídit si elektrický kotel, musíte samozřejmě hledět na to, aby v dané lokalitě byl dostatečný příkon elektrického proudu. Takový příkon není všude. Kotel na plyn si můžete pořídit zase do lokality, kde je zaveden zemní plyn. Jestliže je váš dům postaven v místě, kde není ani příkon elektrického proudu, ani zaveden zemní plyn, nabízí se možnost pořídit si kotel na pevná paliva, kdy jejich výběr bude opět záležet na dané oblasti.

Poraďte se s odborníky

Při výběru kotle je vždy víc než vhodné poradit se před jeho samotným výběrem a následnou koupí s odborníkem. Dostupnost topného média není zdaleka jediným kritériem, podle kterého byste měli kotel vybírat. Při jeho výběru byste se měli také zaměřit na to, jestli je kotel určený pro novostavbu nebo do starého domu, nebo jestli se jedná o dům nízkoenergetický, klasický nezateplený nebo dům pasivní. Dále kotel vybírejte také podle toho, kolik místností bude v domě kotlem vytápěno, na kolik stupňů budete interiér vytápět a jak často bude kotel v provozu. Výčet výše uvedených faktorů však není zdaleka konečný a dokonalé vyhodnocení vhodnosti kotle dokáže s přehledem odborník na vodu, topení a plyn.

Elektrické kotle

Vytápění elektřinou patří dosud stále ještě k dosti častým způsobům vytápění. Elektřina je takřka vždycky a všude dostupná, přesto, že není nejlevnější. Jestliže vytápíte nebo máte v plánu vytápět elektřinou, nabízí se vám dvě možnosti a to ty, že v prvním případě si můžete pořídit elektrokotle s rozvody topení a tou druhou možností jsou přímotopné radiátory. Elektrokotle s rozvody topení se doporučují především pro vytápění stále obývaných rodinných a bytových domů, přímotopné radiátory slouží k vytápění rekreačních objektů, ve kterých se tráví pouze několik dnů nebo týdnů v roce, zpravidla víkendy apod. Co se týká elektrického kotle s rozvody topení, zde je nutné, aby odborník určil podle celkového stavu objektu, který bude vytápěn, výkonnost kotle a také sazbu, která bude za elektřinu pro váš dům optimální. K takovému výpočtu musí odborník znát počet metrů čtverečných místností, které mají být vytápěné, ale také to, zda a jakým způsobem je dům tepelně zaizolován a také to, na jaké teplo jsou uživatelé bytu nebo domu zvyklí. Rozhodující jsou také informace, kdy členové domu zapínají kotel, kdy se vracejí domů z práce, kolik času tráví doma, v kolika stupních Celsia se cítí dobře a příjemně, kolik vody rodina spotřebuje, atd.

Elektrické kotle a ohřev vody

Co se týká ohřevu teplé vody, můžete v případě, že máte k dispozici elektrický kotel, volit mezi průtokovým ohřevem nebo ohřevem vody do zásobníku. Ohřívání vody ohřevem do zásobníku se volí zpravidla pro ty domácnosti, které jsou opatřeny např. hydromasážní vanou, nebo kde se nachází více koupelen a tudíž kde je i velká spotřeba vody. Ohřev vody můžete velmi účinně zajistit i externím zásobníkem, který se využívá pouze u těch domů, kde se koupelna nachází daleko od kotle, a proto by v důsledku této dálky docházelo k velkým tepelným ztrátám. V takových případech se pak používá v kuchyni průtokový ohřívač. Plně postačí, pokud takový ohřívač bude o obsahu 5 litrů.

Kondenzační plynové kotle

Plynové kotle se dají dělit na dvě skupiny a to na kondenzační kotle a na kotle konvekční. Kondenzační kotle přestavují značnou úsporu pro vaše peněženky, protože jsou opravdu hodně šetrnější, než kotle konvekční, které svým principem výroby tepla připomínají např. hrnec bez pokličky, kde při vaření podstatná část tepla odchází nevyužita pryč. Kondenzační kotle pracují na principu výroby tepla při vařící vodě v hrnci právě s pokličkou, neboť spaliny, které odcházejí z konvenčního kotle přímo do komína, se u kondenzačních kotlů vrací za pomocí výměníku zpátky do kotle a teplota těchto spalin je opakovaně využita díky speciálnímu výměníku k ohřevu. Díky kondenzačnímu kotli můžete ušetřit až 30% nákladů na vytápění domu.

Kondenzační kotel do novostavby

Co se týká novostaveb, v těch se v dnešní době využívají v naprosté většině právě kondenzační kotle, protože tyto jsou dosti šetrné nejen k již zmíněnému rodinnému rozpočtu, ale také k životnímu prostředí. Teplota topné vody v těchto druzích kotle je dosti nižší a proto je nutná topná soustava s větším objemem a právě v těchto případech se kondenzační kotle využívají i třeba v kombinaci s podlahovým vytápěním. Co se týká ceny za kondenzační kotel, tato je sice o něco dražší než kotle klasické, ale náklady za pořízení kotle se vám velmi rychle díky nižší spotřebě energií vrátí.

Kotle na pevná paliva

Pokud bydlíte na venkově, možná právě vás zajímají** kotle na pevná paliva,** neboť na venkově se právě těmito druhy kotlů topí nejčastěji. Vybírat můžete z kotlů na černé nebo hnědé uhlí, dále z** kotlů na dřevo, atd**. Kotle, které jsou vyrobeny pro užití černého uhlí, jsou vyráběny v drtivé většině z litiny a snášejí vyšší teplotu. Uhlí se v nich spaluje prohřívacím způsobem, asi tak, jak je tomu v krbových vložkách. Palivo se do těchto kotlů vkládá přímo do spalovacího prostoru a tyto kotle jsou poté podstatně méně náročné na tah komína, než co se týká kotlů na hnědé uhlí.

Kam spěje vývoj kotlů?

Není jednoduché určit, zda v budoucnu bude využíván pro topení a ohřev vody plyn, elektrika nebo jiný tepelný zdroj. Cena elektřiny je přece jen v dnešní době stabilnější než cena za plyn a dále se také v současnosti využívají jako doplňkový zdroj tepla krby a kamna. Teplo z krbu totiž dokáže nejen příjemně zahřát, ale také navodit velmi příjemnou atmosféru. Dále je velmi oblíbená kombinace kondenzačního kotle a solárních panelů. Zeptejte se odborníků, který zdroj tepla by vám doporučili.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14605 (rodina-finance.cz#23391)


Přidat komentář