Lustrové spouštěcí digestoře

Digestoře prošly dlouhým vývojem a tak ploché a trychtýřovité tvary odsavače par už dávno nejsou jedinou možností. Lustrové spouštěcí digestoře se díky svému nevšednímu vzhledu mohou stát designovou ozdobou interiéru.

Lustrová spouštěcí digestoř** -** popis** **

Unikátně řešené lustrové spouštěcí digestoře, které jsou novinkou na trhu fungují nejen jako praktický pomocník při vaření, ale díky úsporným světelným zdrojům (halogenové žárovky), kterými je vybavena lustrová část odsavače i jako plnohodnotné moderní osvětlení kuchyně. Těleso tubusu sací komory je výškově stavitelné. Vertikální pohyb tubusu, který je zavěšen na čtyřech ocelových lankách, je ovládán stejně jako další funkce dálkovým ovládačem, který je součásti základní výbavy. Pohyblivé těleso tubusu sací komory je v klidové poloze ukryto uvnitř svítidla. Digestoř je vybavena kovovými kazetovými tukovými filtry, které není třeba měnit a lze je jednoduše umýt v myčce nádobí. Odsavač je standardně dodáván jako recirkulační (včetně uhlíkového filtru UHF 008). Pomocí sady, kterou lze objednat, je však možno odsavač zapojit také na vnější odtah. Hluk (až o 25 %) snižuje nerezový panel s protihlukovými polštářky na vnitřní straně, který překrývá sací zónu.

Provedení lustrové spouštěcí digestoře

 • Nerez
 • Nerez/látka
 • Nerez/bílé sklo
 • Nerez/sklo
 • Nerez/černé sklo

Instalace lustrové spouštěcí digestoře

Lustrová spouštěcí digestoř může být instalovaná jako ostrůvková nebo může být zavěšena na rampě v lince. Provoz odsavače bude komfortní v kuchyních s podlahovou plochou do 32 m².

Udávané parametry lustrové spouštěcí digestoře

 • Šířka
 • Provedení
 • Jakost materiálu
 • Výkon ventilační jednotky
 • Hlučnost
 • Maximální výstupní tlak
 • Maximální příkon motoru
 • Počet motorů
 • Osvětlení
 • Ovládání
 • Rychlosti
 • Výstupní hrdlo
 • Typ odtahu
 • Typ filtru
 • Možnost recirkulace
 • Hmotnost

Příslušenství lustrové spouštěcí digestoře

 • Sada pro připojení lustrových odsavačů na venkovní odtah - sada obsahuje: ** **

flexo potrubí pro lustrové odsavače,

kovovou přírubu

upevňovací prvky.

 • Zpětná klapka s rámečkem (nebývá součástí standardní výbavy odsavače) - při provozování odsavače par s vnějším odtahem je třeba na výstupní hrdlo digestoře instalovat zpětnou klapku, která zabraňuje pronikání studeného vzduchu v zimních měsících zpět do místnosti. Velikost zpětné klapky musí být shodná s průměrem výstupního hrdla.   ** **
 • Náhradní uhlíkový filtr (slouží k pohlcování pachů vzniklých při vaření, není běžnou součástí digestoře) - je kazeta s aktivním uhlím, která se instaluje do digestoře, u které není možnost přímého odtahu a bude proto pracovat jako recirkulační. Kazeta není omyvatelná ani recyklovatelná a musí být pravidelně vyměněna zhruba po 3 až 6-ti měsících podle intenzity vaření. ** **

Recirkulační odtah digestoře

V situaci, kdy z různých důvodů není možno odvádět odsávaný vzduch mimo dům (anebo by to bylo na úkor výkonu), je pro tento provoz třeba odsavač doplnit uhlíkovým (pachovým) filtrem, který pohltí aromatické složky (vůně, pachy). Vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti.

Výhody recirkulačního odtahu digestoře

 • Při recirkulačním provozu odsavače nedochází k úniku tepla.

Nevýhody recirkulačního provozu

 • Uhlíkový filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a některých zplodin vzniklých při spalování plynu.
 • Nutnost výměny uhlíkového filtru zhruba po 3-6 měsících (podle intenzity vaření).
 • Nižší výkon odsavače cca o 20 % -  uhlíkový filtr klade nasávanému vzduchu poměrně velký odpor. Tato hodnota se v průběhu životnosti zanášením zvyšuje.

Vnější odtah digestoře

Digestoř přivádí zvenku do interiéru čerstvý vzduch výměnou za znečištěný.

Průměr odtahové potrubí

Nedostatečně dimenzované, nebo příliš dlouhé (více jak 4 m) a členité potrubí podstatně snižuje účinnost odsavače a zároveň zvyšuje jeho hlučnost. Průměr odtahového potrubí se volí podle výkonu přístroje - čím silnější motor, tím větší průměr.

Digestoře s výkonem do 250m³/hod. - potrubí o průměru 100 mm (nebo ploché potrubí odpovídajícího průřezu).** **

Digestoře s výkonem250-750m³/hod. - potrubí o průměru nejméně 125 mm (nebo odpovídající ploché potrubí).** **

Digestoře s výkonem nad 750m³/hod. - potrubí o průměru 150 mm (nebo odpovídající ploché potrubí).** **

Doporučení - pokud máme možnost realizovat odtah s průměrem 150 mm, učiňme tak i v případě slabšího motoru.** **

Vedení odtahového potrubí digestoře

Na výkon i hlučnost digestoře má vliv také správné vedení potrubí pro odtah par. Špatným vyvedením ven se může snížit výkon až o 50 %. Odborníci doporučují používat vždy tlumicí potrubí a vyhnout se klasickému plastovému systému bez tlumicích prvků. Roura by totiž zafungovala jako zvukovod. Vývod instalujeme pod sklonem alespoň 10 stupňů s maximálně dvěma pravoúhlými koleny (každý ohyb představuje ztrátu 15 % výkonu).

Ztráta výkonu digestoře bude tím větší, čím delší a složitější bude potrubí a čím menší bude jeho průměr.

Upozornění: odtah nelze řešit vývodem do komína, ani do šachet kam ústí topeniště. Jednou z variant vyvedení potrubí je jeho umístění pod pracovní desku do skříněk. ** **

Funkční zkouška lustrové spouštěcí digestoře

Před úplným dokončením instalace výrobku (dříve než nasadíte kryty komínu) je dobré prověřit funkce odsavače a přesvědčit se, že odtahové potrubí, na které bude výrobek připojen je v pořádku. Zkoušku provedete spuštěním odsavače bez nasazeného potrubí cca na 1/3 výkonu a za chodu odtahové potrubí napojíte. Po napojení se nesmí zásadním způsobem změnit běh a hlučnost odsavače.

Výhody vnějšího odtahu digestoře

 • Efektivita - odvádí znečištěný vzduch ven z místnosti prostřednictvím odtahového potrubí ** **
 • Bezpečnost - přivádí do místnosti nový vzduch a ten je důležitý zejména tehdy, budete-li k vaření používat plynovou varnou desku** **
 • Nejméně hlučné - není zatěžována ventilační jednotka odporem uhlíkových filtrů.** **

Úloha digestoře v kuchyni

 • Přísun čerstvého vzduchu
 • Odsátí nežádoucího zápachu z vaření
 • Eliminace páry, která sebou nese částečky tuku, které poté ulpívají na nábytku a dalších částech interiéru
 • Efektivně osvětlit varnou desku

Faktory určující kapacitu odsavače

 • Rozměry kuchyně
 • Délka potrubí - měří se až k výstupnímu otvoru
 • Průměr potrubí
 • Počet kolen

Provoz odsavače bude komfortní, pokud je daný model schopen uskutečnit 5-10 výměn vzduchu v místnosti za hodinu na takový rychlostní stupeň, u kterého hladina hlučnosti nepřekročí 55 dB(A).

Čištění lustrové spouštěcí digestoře

K čištění používejte měkký hadřík, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Nerezové povrchy digestoře

 • Prostředky - které zbaví výrobek mastnoty a nečistot
 • Leštící prostředky -  se složkou parafínů, které po vyleštění vytvoří na nerezovém povrchu film, který je odolný proti osahání.

Nevhodné prostředky k čištění nerezové spouštěcí digestoře

 • Prostředky, které by mohly lesklý povrch poškrábat
 • Prostředky pro čištění nerezových dřezů, vodovodních baterií apod.
 • Prostředky které obsahují chlór nebo podobné agresivní látky

Doporučení: nerezové povrchy se nejlépe udržují prostředky, které dodává nebo doporučuje výrobce spotřebičů.** **

Lakované povrchy digestoře

Lakované povrchy udržujte omytím vodou se saponátem.

Co je důležité při výběru digestoře

 • Výkon - potřebná hodnota vychází z velikosti kuchyně. ** **

Samostatné kuchyně - vhodná digestoř, která dokáže vyměnit vzduch v místnosti minimálně desetkrát (nejlépe šestnáckrát) za hodinu při prvním až druhém stupni provozu.

Kuchyně menších rozměrů - digestoř, která dokáže vyměnit 300 m³ vzduchu za hodinu.

 • Hlučnost - ideální je digestoř, která při maximálním výkonu nepřesáhne 56 decibelů.
 • Velikost

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14490 (rodina-finance.cz#22372)


Přidat komentář