Kuchyňské linky - výběr kuchyně

V posledních letech prochází kuchyně včetně kuchyňských linek bouřlivým vývojem. Zvětšila její výměra, zaplnila se mnoha nejmodernějšími spotřebiči, ozdobila mnoha atraktivními materiály a nárokuje si přehled o dění ve všech přilehlých prostorech.

Uspořádání kuchyně podle linky

 • Kuchyň ve stylu přímé linky

Jedná se o jednoduchý tvar, logické uspořádání a plynulou návaznost jednotlivých pracovních zón stále velmi oblíbená. Aby nepřesáhla délkový limit 3,6 m, je vhodné doplnit ji samostatným blokem sdružujícím vysoké korpusy lednice, spížní skříně a pečícího centra.

Výbornou nadstavbu a rozšíření pracovní plochy nabízí kuchyňský ostrůvek. Zajímavou variantou přímé kuchyně je oboustranné uspořádání, kdy se výrazně obdélníkový ostrůvek blíží druhému pracovnímu ramenu, jednostranně může dokonce přiléhat ke zdi. Výhodou tohoto řešení je větší optické uzavření kuchyně z relaxační zóny a rozšíření úložných prostor.

Varná deska s pracovní plochou a dřezem by měly být na jedné straně, často jsou součástí ostrůvku a zajišťují tak trvalý kontakt obsluhy s rodinou.

 • Kuchyňská linka ve tvaru L

Také oblíbené uspořádání kuchyně na půdorysu písmene L bývá často doplněné volně stojícím ostrůvkem, případně rozšířené o další rameno, čímž vzniká písmeno kuchyně ve tvaru písmene U. Tato uspořádání kuchyňské linky jsou značně variabilní a dokážou se snadno přizpůsobit různým prostorům.

 • Kuchyňská linka ve tvaru U

Výhodami kuchyně ve tvaru U jsou kompaktnost a plynulá návaznost jednotlivých zón v kombinaci s velkorysými ukládacími prostory. Třetí rameno zpravidla vymezuje pracovní plochu kuchyně od navazující jídelny.

Výhody a nevýhody kuchyňského ostrůvku

Volně stojící ostrůvek nechává kuchyni daleko více otevřenou, nežli například další rameno, proto je dobré přítomnost kuchyňského ostrůvku dobře zvážit - takové uspořádání úzce souvisí se životním stylem uživatelů.

Pro vícečlennou rodinu, kde vaření patří mezi záliby hned několika členů, je to jednoznačná výhoda. Ostrůvek usnadňuje plynulý pohyb kuchařů po kuchyni, dětem umožňuje být snadno a rychle v kontaktu s matkou, maminkám usnadňuje dohled nad nejmenšími dětmi.

Pro bezdětný pár může být přílišné vizuální otevření kuchyně do obytného prostoru nepříjemnou zátěží. Trvalá expozice pracovní plochy totiž zvyšuje nároky na její častý úklid.

Částečným kompromisem, který zachovává dispoziční otevřenost, může být zvýšený lem uzavírající ostrůvek ze všech tří stran. Toto uspořádání také eliminuje případné pády věcí z pracovní plochy.

Jak vytvořit efektivní prostor v kuchyni

 • Ačkoliv mnoho investorů vkládá rovnítko mezi velikost kuchyně a komfort při vaření, dokonalé fungování této místnosti není přímo závislé na její rozloze, ale spíše na detailně a pečlivě promyšlené dispozici. Nevelká, ale chytře vymyšlená dispozice může fungovat velice efektivně a sofistikovaný systém ukládání dokáže zajistit vše potřebné trvale "v dosahu".** **
 • Přestože vývoj techniky a technologií jde nepřetržitě a rychle vpřed, logika práce a návaznost jednotlivých činností v kuchyni zůstává po dlouhá desetiletí téměř neměnná.
 • Příprava jídla začíná zpravidla u lednice, mrazáku nebo spížní skříně, odkud je třeba vyjmout potřebné suroviny.
 • V návaznosti na úložné prostory včetně lednice je třeba vhodně dimenzovat odkladní plochy. Ty slouží jak k odložení právě vyjmutých potravin, tak pro jejich dočasné uložení přímo z tašek po návratu z nákupu.
 • Protože mnohé potraviny je třeba bezprostředně před jejich další úpravou omýt pod tekoucí vodou, je vhodné poblíž lednice situovat dřez.
 • Z technologických důvodů (napojení na rozvody vody a kanalizace) je optimální v těsném sousedství dřezu instalovat myčku.
 • Základem každé kuchyně je dostatečně velká pracovní plocha mezi dřezem a varnou deskou. Pracovní plochu uzavírá po pravé straně (v rodině praváků) varná deska. Na tu by měla navazovat oboustranná odkladní plocha. V prostorově omezených kuchyních není oboustranný odklad nezbytnou nutností.
 • Přestože se v posledních letech pečící trouba oddělila od varné desky a vydobyla si praktickou polohu ve výši očí ve vlastním samostatném korpusu, měla by se stejně jako varná deska nacházet v bezprostřední blízkosti pracovní plochy.

Optimální vzdálenosti a rozměry v kuchyni

 • Úložné prostory pro skladování potravin, pracovní plocha a místo tepelné úpravy pokrmů vytvářejí takzvaný "pracovní trojúhelník". Jeho tvar se liší podle velikosti a uspořádání konkrétní kuchyně. Součet jeho ramen by však nikdy neměl překročit 4-7 m. Při delších vzdálenostech se neúměrně zvyšuje pracnost a narůstá počet zbytečných kroků při vaření.
 • Pro plynulý provoz a návaznost jednotlivých zón by měly pro praváky všechny pracovní činnosti navazovat ve směru zleva doprava, pro leváka samozřejmě obráceně.
 • Dřez ani sporák by neměly přiléhat přímo ke zdi.
 • I přes přítomnost myčky by měl být v blízkosti dřezu odkladní prostor vybavený malým odkapávačem pro příležitostně přemyté drobné nádobí.
 • Na sporák by zprava měla navazovat trvale volná odkladní plocha široká nejméně 30 cm. Při kritickém nedostatku místa ji lze vynechat a horké nádobí po dokončení pokrmu nechat stát na vypnuté plotně.
 • Pracovní plocha by měla mít délku minimálně 90 cm, v lepším případě 110-120 cm.
 • Pod korpusy skříněk by měl být zajištěn dostatečný prostor pro přirozený pohyb při vaření.
 • Pokud má kuchyňská linka sokl měla by se jeho výška pohybovat v rozmezí 10-15 cm.
 • Standardně otevíraná dvířka skříněk by neměla být příliš široká kvůli snadné manipulaci a zachování snadného průchodu podél linky.
 • Zásuvky jsou vhodnější spíše širší (80 nebo dokonce 100cm) kvůli efektivnějšímu využití jejich úložné kapacity. Větší šířka zásuvek spolu s požadavkem vysoké pevnosti, stability a únosnosti zvyšuje nároky na kování.
 • Výšku pracovní desky zvolíme podle individuálních potřeb kuchařky/kuchaře.
 • Varné centrum může být oproti okolní lince snížené - zajistí tak obsluze dobrý přehled a snadnou kontrolu při vaření.
 • Naopak vyvýšený dřez výrazně zvýší komfort při mytí nádobí.
 • S ohledem na stále stoupající oblibu myček však většinou dostane přednost snadná údržba pracovní desky v jediné, optimálně zvolené výšce.
 • Šířka průchodu podél kuchyňské linky by měla být optimálně 120 cm.

Ticho léčí i v kuchyni

 • To co se dříve pokládalo za nevyhnutelný kuchyňský zvukový kolorit, však začíná mnohdy vadit.
 • Moderní kuchyně se spoustou spotřebičů představují pořádnou akustickou zátěž. Malé spotřebiče - mlýnky, mixery, elektrické kráječe či nože - zpravidla tolerujeme, protože jejich provoz bývá časově omezen na pár desítek sekund, maximálně minut. Horší situaci představují přístroje, jež pracují nepřetržitě i hodiny. U moderních myček není výjimkou cyklus o délce 140 i více minut.
 • Na hluku v kuchyni se také výrazně podílejí použité materiály pracovních desek a podlah.
 • V kuchyni mohou vadit ostré rány při razantním zavírání dvířek či zásuvek.
 • K největším hříšníkům, pokud jde o hluk, patří digestoř. Špatná instalace odtahu zvýší hlučnost klidně třikrát.

Jak docílit snížení hluku v kuchyni

 • Vybírat spotřebiče s nejtišším provozem.
 • Dbát na jejich správnou instalaci, umístění i používání.
 • Vyhnout se současnému spuštění více spotřebičů.
 • Využívat možnost nočního provozu.
 • Předcházet hluku při použití skla a nerezu (třeba pomocí akustických panelů).
 • Použít zvukově pohltivé materiály.
 • V případě dlažby, mramoru, laminátu apod. mít u nohou židlí podložky s plsti.
 • Na skleněné desky stolu dávat pod talíře textilní prostírky (či z přírodních materiálů - bambusu apod.).
 • Nábytek nechat vybavit tichými dorazy.
 • Nepouštět televizor jako zvukovou kulisu, která má překrýt zvuk spotřebičů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14364 (rodina-finance.cz#20891)


Přidat komentář