Kuchyně a koupelny - obkládačky

Standardní obkládačky mají rozměry 15 x 15 cm nebo menší rozměr 10,8 x 10,8 cm. Než se rozhodnete pro určitý druh obkládačky, přeměřte si raději jeden kus vámi vybraného typu pro kontrolu vámi vypočítaného množství.

Kuchyně a koupelny - obkládačky

 • Odborně provedené obložení stěn obkládačkami

V prodejnách se stavebním materiálem či v prodejnách specializovaných se kutilům nabízí obkládačky v mnoha provedeních. Barvy, vzory i glazování těchto keramických obkladů nenechávají nepovšimnuto jakékoliv přání zákazníka. Paleta nabízeného zboží sahá od jednobarevných přes nápaditě vzorované až po obkládačky z pravého mramoru. Kromě čtvercových obkládaček se nabízejí i obdélníkové a třeba i osmiúhelníkové tvary. Dekorativním prvkem se stal tmel na spárování a je též nabízen v mnoha barvách.

 • Standartní velikost obkládaček

Standardní obkládačky mají rozměry 15 x 15 cm nebo menší rozměr 10,8 x 10,8 cm. Než se rozhodnete pro určitý druh obkládačky, přeměřte si raději jeden kus vámi vybraného typu pro kontrolu vámi vypočítaného množství. Obkládačky, jimiž chcete vyložit kuchyň či koupelnu, musí být odolné vůči horku. Totéž platí pro hmotu na vyspárování.

 • Hmota na vyspárování

Myslete již při nákupu lepidla na místo jeho použití. Pro plochy okolo odtoků, van a sprchových koutů použijte lepidlo odolné vůči vodě, pro plochy v okolí sporáků, kamen, komínů a průtokových ohřívačů pak odolné vůči namáhání horkem. Prodávají se lepidla na obkládačky v podobě prášku, jenž se musí smíchat s vodou, nebo lepidla už hotová.

Kuchyně a koupelny - obkládačky - postup

 • Příprava stěn: díry a trhliny vyplňte nátěrovým tmelem, nerovné zdi je nutno srovnat, tapety musíte bezpodmínečně odstranit.
 • Rozměřte si obkládanou plochu: na dřevěnou laťku naneste šířku obkládaček a vyznačte si horní hranu řady obkládaček.
 • Nakreslete si základní čáru: vyznačte spodní hranu poslední celé obkládačky, lištu přitlučte v této úrovni.
 • Rozměřte si šířku: na lištu si vyznačte rozměry obkládaček po celé šířce.
 • Lepení: lepidlo rovnoměrně nanášejte na malé plochy obkládaného povrchu.
 • Obkládání rohů: dlaždice, jež musíte umístit do rohů, změřte, přiřízněte a připevněte.
 • Spáry: spárovací hmotu do spár zatlačte pomocí pryžové stěrky.
 • Utěsňování: do spár mezi stěnou a umyvadlem, popř. vanou nastříkejte silikonový přípravek.

V nabídce mají:

 • koupelnové předložky
 • koupelnové doplňky
 • teleskopické tyče a koupelnové závěsy
 • zrcadla
 • vodovodní baterie a spoustu dalších..

Výhodou tohoto eshopu je to, že pokud si objednáte nad částku 1500 Kč budete mít dopravu zdarma. Přesvěčte se o tom sami na stránkách www.koupelny-omnipuls.cz a Vaše koupelna bude rázem vypadat nově, jinak, útulně, luxusně, prostě skvěle.

Potřebné věci:

 • vodováhu
 • štípací kleště na obkládačky (nejsou vždy nutné)
 • zubovou stěrku
 • pryžovou stěrku
 • štípací kleště
 • kladivo
 • karborundový brousek
 • pilník
 • řezačku na obkládačky
 • tužku
 • houbu
 • hadr

Potřebné věci - materiál:

 • dřevěné lišty (25 mm x 25 mm)
 • hřebíky
 • obkládačky
 • lepidlo na obkladačky
 • šablonu na spáry
 • tmel na spáry
 • silikon ve spreji

Kuchyně a koupelny

 • Určení počtu obkládaček

Spočítejte potřebný počet obkládaček pro každou stěnu zvlášť. Kusy, jež budou muset být děleny, počítejte vždy jako celé. Obkládačky z jemné keramiky se prodávají v šířce 75 až 300 mm a délce 150 až 300 mm, dále pak můžete použít obklady sestavené z obkládaček různých tvarů, mozaiky z drobných obkládaček a z kousků různého tvaru. Při výpočtu požadovaného množství musíte vzít v úvahu kromě velikosti dlaždic i šířku spáry (2 mm).

 • Podlaha není vždy rovná

Protože podlaha není vždy dokonale rovná, postavte nejdříve jednu řadu obkládaček na plocho ke stěně a položte na ně rovnací lať. Tak zjistíte, že lať spočívá na nejvyšších obkládačkách. Vy však hledáte nejníže položenou: její horní hrana je naše základní linie, kterou s pomocí vodováhy vyznačíte na stěnu. Všechny ostatní obkládačky později odpovídajícím způsobem zkrátíte. Je jednodušší některou trochu zkrátit, než se snažit hotovou řadu celých obkládaček tu a tam podlepovat úzkými proužky. Teď přidejte nahoru 2 mm pro spáru a přitlučte na zeď základní lištu.

 • U svislé podlahy se postupuje téměř stejně

V levém horním rohu přiložte ke stěně obkládačku a podržte vedle ní olovnici. Budete-li nyní posunovat obkládačkou dolů, ukáže se, kam se ještě vejde celá, a kde musí být přiříznuta. Svislou pomocnou lať přitlučte na zeď jako obvykle s přidáním 2 mm na spáru.

 • Přenášení vzdálenosti

Přesné přenesení vzdáleností na strany provedete tak, že obkládačky s šablonami pro spárování položíte na základové prkénko a vyznačíte šíři spár.

 • Obkládačky okolo okna

Před pokládáním byste měli celé obložení důkladně promyslet, neboť všude tam, kde jsou hladké stěny přerušeny nejrůznějšími vybráními, arkýři nebo výstupky, se musí rozmístění předem přesně určit. V takových případech neřešíte nejdříve rozložení obkládaček na ploše stěny, nýbrž na překážce. Jen tak dosáhnete dobrého výsledného vzhledu. Proto potřebujete na obou stranách okna přiříznuté obkládačky stejné velikosti. U dekoračních, vzorovaných obkládaček nesmíte vzor narušit. V ostění začnete vpředu celou obkládačkou a oříznuté obkládačky umístíte dozadu. Každou obkládačku zvlášť přizpůsobíte, přiříznutí všech obkládaček najednou podle stejného vzoru rozhodně nedoporučujeme.

 • Jak se mají obkládačky správně lepit

Při lepení nejprve natřete zhruba čtvrt metru plochy stěny lepidlem, k tomu použijte stěrku se zoubkovaným okrajem. Takto vzniklé rýhy ovlivňují přilnavost a lepicí vlastnosti hmoty. První obkládačku položte na průsečík vodorovné a svislé lišty, podle ní položte celou dolní řadu. Obkládačky zatlačte do lepidla a po jedné rovnejte polohu, aby všechny obkládačky správně seděly. Šablony na spáry (je možné použít i olámané sirky) slouží pro dodržení jednotného rozestupu mezi obkládačkami. Pomocí vlhkého hadříku otřete ihned z obkládaček lepidlo, jež ulpělo na jejich horní straně. Máte-li položeno již několik řad, přezkoušejte pomocí vodováhy, zda jste pracovali přesně.

 • Pracujte pomalu, ale jistě...

Protože lepidlo tuhne poměrně rychle, můžete opravovat polohu pouze během lepení.
Jakmile lepidlo zaschne, je příliš pozdě. Proto si také natřete vždy pouze čtvrt metru čtverečního stěny lepící hmotou - více byste sotva stačili dostatečně rychle obložit. Jakmile máte usazeny všechny řady celých obkládaček, odstraňte lištu a nalepte nejspodnější pás obkládaček, poté krajní pás. U něj potírejte zadní stranu obkládaček a na stěnu je přitlačte silou.

 • Rovnoměrné spárování

Chcete-li zajistit, aby i spodní hrany v nejníže položené řadě zachovávaly správný rozestup, zkraťte spárové kříže o jeden výčnělek a osaďte jimi i základovou lištu.

Práce s obkladačkami

 • Položte si obkládačku naplocho a opatrně udělejte na horní straně vryp pomocí řezačky na dlaždice.
 • Naříznutou obkládačku položte přes dvě zápalky a rovnoměrným tlakem zlomte.
 • Praktické vylamovací kleště na obkládačky kombinované s nožem na sklo. Takto potřebujete jen jeden nástroj.
 • Vylamovací kleště na obkládačky drží po odlomení obě části, takže vám nemohou upadnout a poškodit se.

Spárovací hmota na spáry

Po položení obkládaček musí lepidlo nejdříve tvrdnout 12 až 24 hodin, teprve potom můžete začít s vyspárováním. Spárovací hmotu musíte silou natlačit do spár, proto použijte stěrku, nejlépe pryžovou. Přebytečnou hmotu ihned stěrkou setřete. Když je celá stěna vyspárovaná, očistěte obkládačky vlhkou houbou, takto odstraníte z jejich povrchu všechny zbytky spárovací hmoty. Zhruba po dvaceti minutách, jakmile tato hmota začne tuhnout, bude ale pořád ještě měkká, začněte se závěrečnou úpravou spár pomocí kousku dřívka, chcete-li mít spáry dokonale hladké.

 • Rohy a obtížná místa

Rovné řezy proveďte tak, že řezačkou uděláte na obkládačce vryp a pak ji zlomte kleštěmi na lámání dlaždic či, je-li řez i vryp, čistý, povedený, rukou s podložením zápalkou. Trochu obtížnější jsou nejrůznější vybrání a kulaté řezy. V takových případech musíte příslušnou část obkládačky odštípat pomocí štípacích kleští. V případě kulatého řezu dořízněte rovnou část vybrání co možná nejblíže k zakřivení a správný tvar potom upravte pomocí kleští. Postupujte po malých částech. Nezkoušejte hned vylamovat větší kousky - dlaždička vám praskne.

 • Šablony v obtížných místech

Vodící čáru pro zakřivený výřez můžete nakreslit podle oka či podle papírové šablony. Položte šablonu na obkládačku a vyznačte fixem čáru řezu. Vedení karborundové pily vyžaduje hodně citu, jestliže jste však vyřízli jeden oblouk správně, půjde to již jako po másle. Na rozích lepte obkládačky tak, aby jedna z nich (vždy na stejné stěně) svou zadní stěnou překrývala hranu druhé. Pro tento účel bývají používány i speciální obkládačky s jednou hranou zaoblenou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14609 (rodina-finance.cz#23406)


Diskuze a zkušenosti

Standa | 23.08.2013 17:37
Varování pro muže Dnes jsem byl s manželkou kupovat obkladačky do kuchyně. Protože mám letité zkušenosti, pečlivě jsem na tuto akci připravil nejen sebe, ale i manželku. Její plánky s budoucím obkladem jsem po bouřlivé diskuzi upravil tak, aby vyhovovaly fyzikálním zákonům a obecným možnostem realizace. Šlo to ztuha, ale dobrali jsme se ke konečnému řešení. Protože vím, jaký význam v ženském světě má barva, předem jsme se dohodli, že do naší kuchyně by nejlépe ladily tóny hnědé. Považoval jsem to za jedno ze svých největších životních vítězství, ale člověk nemá jásat před bojem. Situace se dramaticky změnila po vstupu do oddělení obkladů a dlažeb. Ještě pln trpělivosti jsem manželce vysvětlil rozdíl mezi dlaždicí a obkladačkou, což s nedůvěrou respektovala. Já jsem vyrazil k regálům s hnědě tónovanými obkladačkami, manželka se probírala v místech s purpurově červenými, brčálově zelenými a fialovými vzory umně zdobenými květinovými motivy. Na laskavé vybídnutí, ať jde se mnou vybírat hnědou, reagovala značně podrážděně. Málem jsme se shodli na tom, že pomerančová je vlastně také hnědá. Nekoupili jsme je proto, že jsem upozornil na špatný rozměr a matový povrch. Tak teď nevím, jestli kvůli špatnému rozměru nepřebouráme kuchyni, nebo k těm fialovým obkladům nedokoupíme kuchyni novou.


Přidat komentář