Financování rekonstrukce - Poděbrady a okolí

Uvědomili jste si, že Váš byt potřebuje zrekonstruovat, ale váháte, protože nevíte, kde vzít peníze? Existují různé možnosti financování přestavby bytu, přičemž základními je využití úvěru ze stavebního spoření či hypotéky.

Rekonstrukce bytu

Rekonstruovat, jinak řečeno přestavovat, lze jak jednu místnost, tak kompletně celou nemovitost. Může se jednat pouze o jednotlivé práce, jako například položení nové podlahy či výměnu oken, ale také o komplexní přestavbu nemovitosti, a to nejen zevnitř, ale i z venku. Nejčastějšími typy rekonstrukcí v bytech jsou rekonstrukce bytového jádra (tzn. koupelny a záchodu), kuchyně či dětského pokoje.

Financování dle rozsahu rekonstrukce

Od rozsahu rekonstrukce se samozřejmě odvíjí i nákladovost a tím pádem i nutnost větších investic. Na přestavbu jedné místnosti bytu by Vám mělo postačit zhruba 200 000 Kč, avšak na komplexnější rekonstrukci můžete vynaložit i částku přesahující půl milionu. Všeobecně lze říci, že při menších rekonstrukcích, které nejsou tak finančně náročné, je vhodné využít úvěru ze stavebního spoření. A to zejména proto, že spořitelna u nižších částek nepožaduje ručení. Naopak u velmi nákladných rekonstrukcí je zvykem zažádat o hypoteční úvěr a ručit samotnou nemovitostí.

 

Podmínky řádného úvěru ze stavebního spoření

Tento typ úvěru mohou tedy získat pouze lidé, kteří již spoří na stavební spoření po určitou dobu. Přesněji řečeno, je nutné spořit alespoň 2 roky, mít naspořenou určitou část ze sjednané cílové částky (nejčastěji 40 %) a dosáhnout požadovaného bodového hodnocení (každá spořitelna si klienty boduje dle různých hledisek). Pokud jste tedy s rekonstrukcí počítali již dříve a máte nyní možnost využít stavební spoření, určitě neváhejte. Jedná se totiž o nejvýhodnější úvěrový produkt na trhu.

Čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření

V případě splnění výše zmíněných podmínek, Vás spořitelna informuje o možnosti zažádat o úvěr. Poté, co tak učiníte, Vám bude přidělen v v částce, jež doplňuje Vámi naspořené peníze do cílové částky. Dané peníze mají samozřejmě přesně stanovený účel, do kterého však spadá i rekonstrukce nemovitosti.

Úroky řádného úvěru ze stavebního prostředí

Po vyčerpání řádného úvěru začnete platit splátky jistiny a úrok. Ten je samozřejmě počítán z částky, kterou jste si vypůjčili (tzn. z rozdílu mezi naspořenou a cílovou částkou). U většiny spořitelen se úrok z řádného úvěru pohybuje okolo 3 %.

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Pokud jste však o rekonstrukci bytu začali uvažovat až v poslední době a stavební spoření uzavřené nemáte, není nutné čekat dva roky a plnit výše zmíněné podmínky, ale lze zažádat o překlenovací úvěr. Ten sice není již tak výhodný jako řádný úvěr (zvláště co se týče úrokové sazby), ale stále je - v případech méně nákladných rekonstrukcí - vhodnější než klasické hypotéky.

Průběh čerpání překlenovacího úvěru

Abyste tento typ úvěru získali, musíte si sjednat klasické stavební spoření, v němž stanovíte cílovou částku. Tato cílová částka Vám bude zapůjčena, a to bez nutnosti jakéhokoliv předchozího spoření. Následně pak musíte spořit na účet stavebního spoření a současně platit úroky vypočítané z cílové částky (tzn. částky úvěru). Až po dvou letech a splnění ostatních podmínek nároku na řádný úvěr, budete schopni splatit tento překlenovací úvěr řádným úvěrem. Poté již klasicky splácíte řádný úvěr za výše popsaných podmínek.

Shrnutí úvěrů ze stavebního spoření

Úvěry ze stavebního spoření mají tu zásadní výhodu, že do určité částky (zhruba 300 000 Kč) nepožadují stavební spořitelny zajištění a pokud ho požadují, tak stačí ručení jinou osobou. Avšak při vyšších částkách je i spořitelnám nutné ručit nemovitostí.

Další výhodou oproti hypotečním úvěrům je to, že úvěr ze stavebního spoření lze kdykoliv bez sankcí předčasně splatit. Pokud tedy potřebujete částku zhruba do půl milionu, lze díky menším komplikacím a snazšímu dojednání spíše doporučit úvěr ze stavebního spoření.

Hypoteční úvěr

Pokud však potřebujete částku vyšší, je možné využít i hypoteční úvěr. V této situaci je jediným zásadním rozdílem mezi úvěrem ze stavebního spoření a úvěrem hypotečním to, že ten první lze bezplatně předčasně splatit a u druhého vždy musíte ručit nemovitostí. Všeobecně také bývají vyšší úroky u hypotečního úvěru (avšak to nemusí platit vždy). Na rekonstrukci lze získat jak klasický hypoteční úvěr (s pevně vymezeným účelem), tak tzv. „americkou hypotékou“, která je poskytována bezúčelně.

Jaký typ hypotečního úvěru zvolit

Klasický hypoteční úvěr má stanovený účel použití, avšak rekonstrukce bytu do tohoto účelu spadá. Naopak americkou hypotéku lze čerpat bezúčelově a peníze využít na cokoliv. Ta má ovšem podstatně vyšší úroky a také je často poskytována na nižší maximální částku. V případě rekonstrukce tedy není žádný důvod žádat o americkou hypotéku, ale spíše je vhodné dát přednost klasickému hypotečnímu úvěru.

Čerpání a splácení hypotečního úvěru

Poté, co projdete složitým schvalovacím procesem banky, budete mít možnost čerpat úvěr najednou či postupně. Pokud budete čerpat postupně budete nadále platit pouze úroky z vyčerpané částky a až po vyčerpání začnete úvěr splácet. Pokud najednou, splácíte úvěr již od první splátky i spolu s úroky.

Daňové zvýhodnění úvěru

Ať již zvolíte úvěr ze stavebního spoření či** hypoteční úvěr,** můžete využít možnosti odečíst zaplacené úroky od základu daně z příjmu, a to až do výše 300 000 Kč ročně. Tuto výhodu se snažili v předchozím roce (2010) zákonodárci zrušit, naštěstí však zůstala zachována a lze také předpokládat, že se o její zrušení znovu nepokusí.

Půjčka pro mladé

Při plánování rekonstrukce bytu je vhodné zkontrolovat i možnost, zda Státní fond rozvoje bydlení neposkytuje tzv. Úvěr 150. V posledních letech bohužel není dostatek prostředků a tento úvěr není poskytován, avšak také nebyl úplně zrušen, a proto je zde možnost jeho opětovného obnovení. Jedná se o nízko úročenou půjčku mladým lidem do 36 let, za předpokladu splnění určitých podmínek. Avšak maximální částka tohoto úvěru je pouze 150 000 Kč a tak jej lze využít jen na nízkonákladové rekonstrukce.

Obraťte se na nezávislého finančního poradce

Než se pustíte do rekonstrukce bytu, vše velmi podrobně zvažte a udělejte si finanční plán. Je nutné projít nabídku úvěrů jednotlivých finančních ústavů a vše porovnat. Případně lze doporučit obrátit se na nezávislého finančního poradce, který se orientuje v nabídkách a sám Vám poradí, co pro Vás je nejvhodnější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14492 (rodina-finance.cz#22376)


Přidat komentář