Elektroinstalace - Tábor a okolí

Elektroinstalace je jednou z mnoha nejzákladnějších prací při realizaci stavby nebo při její rekonstrukci. Tyto práce nám z velké části zajišťují elektroinstalatéři, kteří se řídí přísnými normami a předpisy.

Potřebujete rozvést elektrické rozvody v domě, bytě nebo zajistit jejich rekonstrukci? Potom oslovte elektroinstalatérskou firmu nebo elektrikáře. Ti na základě Vaší objednávky, zrenovují stávající elektrické rozvody, nebo elektrické rozvody zajistí již v rozestavěné stavbě. Jejich práce jsou na vysoké úrovni, protože se musí striktně držet nejen zásad bezpečnosti. Ale zejména své dovednosti si stále zdokonalují pravidelnými zkouškami. Práce elektrikáře je prací precizní, která dodává do našich domovů teplo, pohodu a komfort. Možná si mnoho z nás položí otázku, proč si některé elektroinstalatérské práce neudělat svépomocí? Důvod je jednoduchý. Práce s elektrickými rozvody prochází různými zkouškami, na jejichž základě se vždy musí vystavět revizní zpráva. Pokud tato zpráva není předložena při kontrolách, vystavujete se riziku pokuty. A proto, už jen z tohoto pouhého hlediska tyto práce raději přenechejte kvalifikovaným elektrikářům.

Elektroinstalace Táborsko

Elektroinstalace se dělí na dvě skupiny slaboproud a silnoproud. Tyto práce smí vykonávat pouze kvalifikovaná osoba, která má určenou kvalifikaci na danou skupinu. Práce elektrikáře je stavěna na bezpečnosti a preciznosti. Pokud se rozhodujete pro elektroinstalaci v domě nebo bytě je vhodné oslovit elektrikáře. Ten se na základě Vaší objednávky přijede podívat na stávající stav elektrických rozvodů. Vyklidit místnost, kde se bude provádět rozvod elektřiny, je ideální zejména ke kladnému průběhu práce. Elektrikář si na stěnách zakreslí, kudy povedou rozvody. Na základě toho, je nutné si nechat vyhotovit projekt a to i za účelem rekonstrukce. Projekt je základním požadavkem pro úřady, možnosti následných oprav a v některých případech i za účelem kontrol a revizí. Pokud máte vyhotovený projekt (někdy stačí i návrh), potom je možná realizace rozvodů. Elektrikář si vyseká drážky ve zdi a vsadí kabely, které se ukončují v elektrických skříních. Postupně drážky zatmelí a začistí. Při ukončení celé práce, provede zkoušku a vystaví záruční list s revizní zprávou, která se zadává do projektové dokumentace. Pokud je rekonstrukce elektrických rozvodů větších rozměrů, je nutností navštívit projektanta, který vám podá odbornou radu s postupem jak rekonstrukci zrealizovat. Je vhodné si již předem udělat jasnou představu, kolik si přejete zásuvek, rozvodů sítí a podobně. Důvodem je, že za nějaký čas byste museli opět zasahovat do stěn a investovat do rekonstrukce. Stavební povolení je nutné pouze, pokud se jedná o památkovou stavbu.

Projektová dokumentace a revizní zpráva

Projektová dokumentace a revizní zpráva jsou dvě základní složky, které jsou nutností pro jakoukoliv realizaci a to jak rekonstrukce, tak také výstavby. Obě tyto služby se vyhotovují dle přísných norem a předpisů. Mohou je vyhotovovat pouze osoby, které mají na tyto služby platné kvalifikační oprávnění. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant, který se zaměřuje na přesný postup průběhu celé výstavby. Jde zejména o** zaměření, vyhotovení, výpočty a následný autorský dozor**. Jedná s úřady a se všemi stavebníky. U revize je nutné, aby tuto zkoušku a následnou konečnou zprávu vyhotovil vždy revizní technik nebo elektrikář s platným osvědčením. Pouze tehdy je revizní zpráva brána, jako kompletní a průkazná. Proto na obě tyto služby (pokud si nejste jisti vámi vybraným projektantem nebo technikem), si nechte předložit jejich osvědčení. To vám zaručí jistotu a bezpečí.

Montáž hromosvodu

Jestliže se rozhodujete pro hromosvod, potom je nutný zejména u novostaveb. Starší domy jsou od hromosvodů oproštěny. A to i přesto, že máte pojištěnou domácnost. U novostaveb toto neplatí. Každá novostavba musí mít podle zákona hromosvod. Hromosvod ochrání v mnoha směrech domov před úderem blesku (kdy ho zachytí a uzemní) a před výboji atmosférické elektřiny. Montáže hromosvodů se provádí v souladu s normami na ochranu objektů proti atmosférickým výbojům dle novely o požární ochraně. Každá montáž vyžaduje bezpečnost a to i s ohledem na blízce sousedící budovy. Montáž hromosvodů se provádí vnější i vnitřní stranou. Po montáži elektrikář (technik) vystavuje revizní zprávu, která je potřebnou součástí při úderu blesku (pro pojišťovny) nebo pro další revize. Revize by se měly provádět pravidelně v rozmezí 2 až 4 let. Revize probíhá tak, že technik provede vizuální kontrolu, přezkouší spoje a změří se zemní odpor. V případě jakékoliv závady se vše vymění tak, aby vše splňovalo danou normu. Tyto kontroly a opravy se zahrnují v revizní zprávě.

Zemní práce Táborsko

Zemní práce se využívají za účely různých výkopů. Proto, pokud potřebujete udělat výkop pro základy plotu, terasy nebo rodinných domů, objednejte si na tyto práce firmu. Ta ve velmi krátké době za pomoci různých druhů mini bagrů, zajistí dostatečnou hloubku výkopu. Zemní práce se dají využít i za účelem výkopu, pokud děláte rozvody vody, elektřiny, kanalizace a podobně. Mini bagr je obsluhován kvalifikovaným řidičem, který dokáže zvládnout jakýkoliv terén. Tyto řemeslníci jsou pravidelně proškolovány s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Některé firmy Vám nabízí i tu možnost, že si můžete bagr pronajmout. Ovšem, zde záleží na Vaší kvalifikaci, zdali máte oprávnění tyto stroje obsluhovat. Zemní (výkopové) práce může využívat široká veřejnost.

Elektroinstalatérské firmy nabízí i jiné služby, které jsou blízce spjaty s elektrickými rozvody. Některé jsme Vám zde již vypsali. Proto, pokud se rozhodujete pro výstavbu nebo rekonstrukci, je vždy ideálním řešením oslovit firmu s více zaměřením. Tím si zajistíte naprostý komfort. Zejména proto, že takováto firma vychází svým zákazníkům maximálně vstříc. Jednu takovou firmu jsme Vám rádi představili na začátku tohoto článku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14540 (rodina-finance.cz#22833)


Přidat komentář