Elektroinstalace - Karviná a okolí

Práce spojená s elektroinstalací vyžaduje mnoho zkušeností, znalostí a také trpělivosti. Potřebujete doma vyměnit elektroinstalaci a nevíte si s tím rady? Máte novostavbu a potřebujete namontovat hromosvod? Obraťte se na odborníky.

Elektroinstalace je nedílnou součástí našich životů. Snad nikdo z nás si nedovede představit, že by mu doma nefungovala elektřina. K tomu, abychom měli elektroinstalaci provedenou dokonale, musíme trvat na to, aby ji prováděl odborník.

 

Jak navrhovat elektroinstalaci?

Elektroinstalace Karviná a okolí

Základem dokonale navržené elektroinstalace je odborný návrh, který bychom měli svěřit pouze osobě, která je k tomuto určená a má k výkonu této práce potřebné oprávnění a pokud možno, co nejvíce zkušeností. Odborný návrh neboli projekt je hlavní věcí, bez které nelze k rekonstrukci či vybudování elektroinstalaci přistoupit. Bez projektu nemůže provést revizní technik revizi, na základě které vydá revizní zprávu, která je důležitá pro elektrárny, které Vám na základě této zprávy připojí elektroměr. Při navrhování elektroinstalace je důležité, aby projektant věděl podrobně, kde bude rozmístěn nábytek a jaký druh elektrospotřebičů budeme používat. Jednou větou řečeno, je pro perfektní projekt nutné, sdílet s projektantem co nejvíce času a podat mu co nejvíce informací, které k plánování potřebuje.

Elektroinstalace Karviná - Sepax Stavby s.r.o.

S poptávkou elektroinstalačních prací, rekonstrukcí bytových jader, drobných stavebních prací, dřevostaveb a anhydritových podlah vám můžeme doporučit obrátit se na firmu pana Pavlecha, Sepax Stavby s.r.o..

Jeho firma má vynikající reference. U pana Pavlecha si můžete objednat elektroinstalační práce, rekonstrukce bytových jader, drobné stavební práce, dřevostavby a anhydritové podlahy. Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu. Provozovna firmy se nachází na adrese Dětmarovice 1289, 735 71 Dětmarovice. Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabídce, pak můžete využít

e-mailové adresy: info@sepax-stavby.cz

** ** nebo

telefonního čísla: 732 789 990 nebo 606 089 542.

Pan Pavlech vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Rekonstrukce bytových jader, dřevostavby, kompletní elektroinstalační a drobné stavební práce ** v Karviné a okolí naleznete na:*** ** *http://www.sepax-stavby.cz/

hromosvod

Proč se rozhodnout pro novou elektroinstalaci?

V první řadě se rozhodujeme pro novou elektroinstalaci v případě, že je naše stará již nevyhovující a hrozí nám nebezpečí úrazu. Stará elektroinstalace není opatřena proudovými chrániči, které jsou zapotřebí, neboť výrazně zvyšují naší bezpečnost. Proudové chrániče mají na starost hlídat elektrické rozvody a to až po koncové spotřebiče. Proudové chrániče musí být instalovány téměř všude, ale hlavně v kuchyni, koupelně u venkovních zásuvek a u venkovního osvětlení. Pouze tak můžeme ochránit sebe a své blízké od zásahů elektrickým proudem.

Hromosvod v Karviné

Hromosvod neboli bleskosvod je zařízení, které slouží k vytvoření umělé vodivé cesty, sloužící k přijetí a svedení bleskového výboje. Hromosvod je složen ze tří částí a těmi jsou jímací vedení, svody a uzemnění. Základem toho, aby plnil hromosvod svou funkci dokonale, je, aby jej instaloval odborník. Důležité jsou rovněž povinné revize, které je potřeba stejně tak, jako na jiných elektrických zařízeních, tak i na hromosvodu potřeba provádět.Elektroinstalace

Revize hromosvodů v Karviné a okolí

Všeobecně máme tři druhy revizí, které se na hromosvodech provádí. První revizí je výchozí revize, která se provádí ihned poté, co je hromosvod namontován. Druhou revizí, která se na hromosvodech provádí, je revize periodická, která se provádí v pravidelných intervalech a slouží k tomu, bychom zjistili, zda je hromosvod v pořádku. Tento druh revizí se provádí vždy každé 4 roky, jak určuje norma EN 62305-3. Pravidelná revize je velmi důležitá k uzavření pojistky na nemovitost a k následné výplatě pojistné události. Poslední na řadě je revize mimořádná, která se provádí vždy, když dojde k zasažení hromosvodu bleskem, nebo v případě, že je prováděna oprava střechy. Při každé revizi hromosvodu je vystavena revizní zpráva, kterou je nutné vždy řádně uschovat, abychom ji v jakémkoli případě mohli předložit.

Dělení hromosvodů

Podle toho, jaké má hromosvod jímací vedení, je dělíme na hromosvody hřebenové, oddálené a mřížové, svody na náhodné a strojené, uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové. Další rozdělení hromosvodů je na klasické a aktivní. Klasické hromosvody tzv. Franklinova typu jsou hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové a klecové. Aktivní hromosvody mají zařízení, obsahující zařízení se včasnou emisí výboje apod.

Montáž sádrokartonu v Karviné a okolí

Montáž sádrokartónuMontáž sádrokartonu je poměrně rychlou záležitostí. Před samotnou prací bychom měli důkladně proměřit umístění příček, podhledů a dveří. Následně pak měřením vodováhou zajistíme správnou kolmost stěn. Tyto poznatky si poznačme na stávající zeď nebo podlahu. Konstrukcí sádrokartonové příčky je nosný rošt. Ten je tvořen z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů připomínajících svým tvarem písmeno U. Pokud nosný rošt vyplníme minerální vatou dosáhneme zvýšených tepelných izolačních vlastností. Použitím těsnícího pásku, který nalepíme mezi rošt a podlahu docílíme sníženého průniku hluku. Nyní postavíme CW profily a vše upevníme samořeznými šrouby. Ujistěme se, že sádrokartonové desky k sobě těsně doléhají. V případě potřeby můžeme dále tyto desky oddělovat řezáním. K tomuto účelu se doporučuje používat pilku s jemnými zuby. Další možností je naříznutí sádrokartonu ostrým nožem do hloubky okolo 3 milimetrů a jeho následné ohnutí. Deska se pak v naříznuté hraně zlomí. Udělejme otvory pro zásuvky a vypínače. Sádrokartonovou konstrukcí pak protáhněme kabely a trubky. Hrany pak přebrusme brusným papírem a spáry mezi deskami a hlavičky šroubů zatmelme sádrovou hmotou. Sádrokartonové příčky můžeme natřít nebo pokrýt tapetami.

Pokládka podlahových krytin v Karviné a okolí

V oblasti** pokládání podlahových krytin** se náročnost a čas aplikace dané podlahy odvíjí od specifik podlahy. Rovněž se zohledňuje i to, zda-li spodní vrstva nepotřebuje třeba vyrovnat, aby byla podlaha skutečně stabilní. Pokud vám to odborník doporučí, tak si tuto službu objednejte též, protože jedině tak se podpoří životnost dané práce. Stejně tak dbejte na doporučení ohledně údržby. Pomocí tipů a kvalitních přípravků se vám podaří mít podlahu dlouho v perfektním stavu a tudíž pak nevydáte finance za opravy nebo nové položení.

Podlahy PVC v Karviné

Podlahy PVCDo kategorie podlah PVC se řadí také výše uvedené vinylové podlahy, ale vzhledem k tomu, že jde o specifičtější krytinu, s rychle rostoucí oblibou, uvádí se často odděleně. Jenže podlahových krytin z PVC a podobných materiálů je celá řada a tak je souborně řadíme za název PVC. Jak již bylo uvedeno, dnešní PVC je nesrovnatelné kvality s těmi, která se vyráběla například před třiceti lety. Mimo perfektní vlastnosti je tu také** široký trh nabídky motivů, dekorů a barevných provedení**.

Dřevěné podlahy v Karviné

Dřevěné podlahy za svou schránkou skrývají jak klasické a pravé dřevěné podlahy a také, velice oblíbené a levné laminátové podlahové krytiny. Důvodem, proč je po dřevěných a laminátových podlahách taková poptávka, je teplo, neboť dřevěné podlahy se řadí k podlahám teplým, dále široké využití – můžete je umístit jak do dětských pokojů, tak kuchyně či předsíně a také cena. Dřevěné podlahy nejsou sice žádnou levnou záležitostí, avšak mají dlouhou životnost a na rozdíl od laminátových jsou tiché. Výhod ohledně ceny se dá hovořit u laminátových podlah. Pro poměrně nízkou cenu jsou velice oblíbené. Pokládku však raději nechte na odborné firmě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14538 (rodina-finance.cz#22830)


Přidat komentář