Domácí vodárna - nákup, sestavení

Uvažovali jste o efektivním využití vody pro zavlažování zahrady, ale také v chatě, chalupě, nebo rodinném domku? Máte-li na Vaší zahradě zdroj vody, pořiďte si nebo sestavte domácí vodárnu, se kterou budete mít možnost přívodu pitné i užitkové vody.

Co je domácí vodárna

Jedná se o soubor zařízení, které slouží k zásobování pitnou vodou. Zahrnuje čerpadlo, tlakovou nádobu, regulátor tlaku, zpětnou klapku. K automatickému spuštění čerpadla dochází při poklesu tlaku, a to pod určitou nastavenou hodnotu. Výkon domácí vodárny se vždy řídí výkonem použitého čerpadla. Velikost tlakové nádoby ovlivňuje jen četnost jeho spínání a navrhuje se podle počtu odběrných míst i četnosti odběrů. Na čerpání můžete použít čerpadlo odstředivé, nebo odstředivé samonasávací, odstředivé ponorné, či vřetenové ponorné čerpadlo.

Zdroj vody pro domácí vodárnu

Zdrojem vody domácí vodárny může být klasická studna. Jako zdroj ale také může dost dobře sloužit například vodní tok, anebo nádrž, ve které je dešťová voda.

Využití domácí vodárny

 • čerpání pitné vody - zde by měl být průtok vody cca 3m3 za hodinu.
 • čerpání čisté užitkové vody - zde stačí nižší průtok vody, který se pohybuje přibližně 1,5m3 za hodinu.

Vodárna s otevřeným vodojemem

Jedná se o vodárnu tzv. interiérovou, která je charakteristická tím, že rezervoár s vodou se nachází v nejvyšším patře dané budovy. Samotný rozvod je pak zajištěn samospádem.

Domácí vodárna

Vodárna, která je sestavena z čerpadla, tlakové nádrže, potrubí, pojistného zařízení.

Parametry, podle kterých zvolit nákup vhodné domácí vodárny

 • Místo, odkud vodu čerpáte - je potřeba vědět faktory o zdroji vody, a to, jak hluboko je voda a jak je daný zdroj vzdálen od zamýšleného umístění vodárny. Obecně povrchová čerpadla zvládnou čerpat vodu pouze z hloubky nepřesahující cca 7 m. Je-li hloubka větší, je již zapotřebí zvolit ponorné čerpadlo.
 • Četnost čerpání vody - budete vodárnu využívat pouze k občasnému použití, například zalití zahrádky, nebo trvale, například pro využití v rodinném domku? Součástí vodárny je tlaková nádoba s atestem na pitnou vodu, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Množství čerpané vody - neboli průtok, který budete chtít čerpat. Pro odhad stanovení množství potřebné vody můžete použít dvě kritéria, a to počet osob a spektrum využití vody.
 • Velikost nádrže - závisí na množství odebírané vody i výkonu čerpadla. Čím je odběr vody častější a čím je čerpadlo výkonnější, tím větší se také volí objem tlakové nádoby. Pro standardní domácí vodárny postačuje objem od 20 do 80 litrů.

Druhy domácích vodáren

 • Klasické s tlakovou nádobou - disponují klasickou konstrukcí a fungují na principu čerpadlo-tlaková nádoba-tlakový spínač. Jejich využití je pro menší i větší rodinné domky, chaty, chalupy, zahrádky.
 • Kompaktní automaty - jsou vhodné tam, kde není možné umístit tlakovou nádobu. Vodárna udržuje konstantní tlak ve vodovodním potrubí a automaticky spíná při jeho poklesu. Při odběru vody poté kompaktní vodárna běží kontinuálně. Vhodná například pro automatické využití užitkové vody pro zavlažování zahrady, nebo pro domácnost, chalupy, chaty, závlahy aj.
 • Vodárny s ponornými čerpadly - jsou určené pro čerpání vody z nádrží, kopaných, vrtaných studní. Jejich výhodou je velmi tichý provoz, nízké nároky na údržbu. Vodárna sepne čerpání při poklesu tlaku v potrubí, při otočení kohoutku a následně pracuje kontinuálně.
 • Vodárny s frekvenčním měničem - tyto vodárny jsou určené pro nejnáročnější využití. Nezávisle na průtoku jsou schopné udržet kontaktní tlak vody. Hodí se pro závlahové systémy, využití v penzionech, rodinných domech aj.

Jednotlivé části domácí vodárny

 • Čerpadlo domácí vodárny
 • Zpětná klapka domácí vodárny
 • Regulátor tlaku domácí vodárny
 • Tlaková nádoba domácí vodárny

Čerpadlo domácí vodárny

Čerpadlo obecně slouží k dopravě vody, a to například z vrtané, kopané studny, do místa spotřeby a k dosažení požadovaného tlaku. Pro čerpání samotné vody můžete použít čerpadlo: povrchové odstředivé; povrchové samonasávací odstředivé; ponorné odstředivé; ponorné vřetenové. Čerpadlo se ovládá: pomocí tlakového spínače; pomocí ovládací jednotky; pomocí frekvenčního měniče.

Tlakový spínač - v kombinaci s tlakovou nádobou dochází ke kolísání od hodnoty zapínacího do hodnoty vypínacího tlaku, a tím také dochází ke kolísání průtoku, kolísání teploty ohřívané vody. Ovládání pomocí tlakového spínače sepne vždy čerpadlo při poklesu tlaku na nastavenou minimální hodnotu a vypne ho při dosažení nastavené maximální hodnoty. Tlak v systému kolísá od zapínacího po vypínací, což se také projevuje změnou průtoku i tlaku v příslušném odběrném místě.

Ovládací jednotky - při daném stejném odběru se tlak nemění, a z toho důvodu ani průtok, ani teplota ohřívané vody. Ovládání pomocí ovládací jednotky sepne čerpadlo při dosažení nastavené hodnoty minimálního tlaku tj. zapínací tlak a vypne ho při zastavení odběru, tj. průtoku.

Frekvenční měnič - ve spojení s tlakovým čidlem udrží v pracovní oblasti čerpadla stálý tlak, a to bez ohledu na aktuální spotřebu. Nekolísá tedy ani průtok, ani teplota ohřívané vody. Při ovládání čerpadla pomocí frekvenčního měniče dochází ke změně otáček elektromotoru čerpadla, a to tak, aby byla udržena nastavená hodnota tlaku. Čerpadlo tedy vždy spotřebovává pouze tolik energie, kolik je jí v příslušné chvíli dle odběru vody potřeba.

Druh čerpadla

 • Ponorná čerpadla - využití především u vrtaných studní, kde se hloubka pohybuje od osmi do čtyřiceti metrů.
 • Povrchová čerpadla - tato čerpadla zvládnou čerpat vodu z maximální hlouby sedmi až osmi metrů.

Ponorné čerpadlo odstředivé

Využijte při čerpání ze studní, vrtů, a to v podstatě bez omezení hloubky, pro kopané a vrtané studny, domácí vodárny aj. Některá ponorná odstředivá čerpadla mají tvar protáhlého válce o malém průměru, a to z důvodu, aby se dala lehce spustit do vrtané studny. V závěsu na lanku je možné je spustit i do běžné kopané studny. Jejich konstrukce umožňuje trvalé ponoření. Ve výtlaku bývá osazena zpětná klapka zabraňující vytečení vody po zastavení čerpadla. Pro čerpání závlahové vody ze sudů i nádrží můžete použít nejmenší ponorné čerpadlo s plochým dnem. Ponorná čerpadla chlazená čerpanou kapalinou nemusí být celá ponořena, při chlazení okolní kapalinou však ano.

Povrchové čerpadlo odstředivé

Využijete při čerpání pitné vody, čisté užitkové vody, vody s obsahem nečistot aj. Sací potrubí čerpadla je osazeno zpětnou klapkou, voda nesmí obsahovat nečistoty, které by mohly případně způsobit netěsnost klapky.

Povrchové čerpadlo odstředivé s magnetickou spojkou

Využijte v průmyslu při čerpání chemicky agresivních kapalin, a to bez obsahu kovových nečistot.

Povrchové čerpadlo odstředivé samonasávací

Využijte při čerpání pitné vody, čisté užitkové vody, pro studny, domácí vodárny.

Zpětná klapka domácí vodárny

Tato klapka slouží k zabránění zpětného toku, tj. případnému vytečení načerpané vody zpět do vrtu, či studny. Zpětnou klapku najdete mezi čerpadlem a ostatními díly. Průměr klapky se volí podle konkrétního potrubí.

Tlaková nádoba domácí vodárny

Jedná se o nádobu, která slouží ke snížení počtu sepnutí čerpadla při odběru vody. Obecně čím větší zvolíte objem nádoby, tím menší bude počet sepnutí. Je třeba říci, že objem tlakové nádoby nemá vliv na výkon Vaší vodárny. Výkon vodárny závisí především na parametrech vybraného čerpadla. Tlakovou nádobu můžete zvolit s vakem, nebo bez vaku.

Zvýšení tlaku v rozvodu vody

V případě, že budete potřebovat zvýšit tlak v rozvodu vody, je nutné na vodovodní přípojku nainstalovat čerpadlo, které Vám zaručí Vámi požadovaný tlak při odběru vody. Samotné čerpadlo však nestačí na zajištění trvalého tlaku v rozvodu, protože byste ho museli vždy při odběru vody sami zapínat. Proto je nutné ho ještě doplnit vhodným zařízením na jeho ovládání, čímž se ze zařízení stane rázem domácí vodárna.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14424 (rodina-finance.cz#21510)


Přidat komentář