Čerpadla - výběr

Máte zahrádku, zahradu a pro její zalévání taháte vodu v konvích a kýblech z řeky? Ulehčete si práci s čerpadlem, ulevte Vašim zádům i rukám, a to za pomoci čerpadla. Ušetřený čas můžete využít k relaxaci u voňavé kávy.

Parametry, podle kterých vybírat čerpadla

 • Typ čerpadla
 • Druh čerpadla
 • Příkon čerpadla
 • Napětí čerpadla
 • Maximální ponorná hloubka čerpadla
 • Maximální čerpané množství vody
 • Minimální průtok čerpané vody

Typ čerpadla

 • Domácí vodárna
 • Kalové čerpadlo
 • Oběhové čerpadlo
 • Odstředivé čerpadlo
 • Sudové čerpadlo
 • Vibrační čerpadlo
 • Vřetenové čerpadlo

Domácí vodárna

Využijte při čerpání pitné vody, čisté užitkové vody.

Jedná se o soubor zařízení, které slouží k zásobování pitnou vodou. Zahrnuje čerpadlo, tlakovou nádobu, regulátor tlaku, zpětnou klapku. K automatickému spuštění čerpadla dochází při poklesu tlaku, a to pod určitou nastavenou hodnotu. Výkon domácí vodárny se vždy řídí výkonem použitého čerpadla. Velikost tlakové nádoby ovlivňuje jen četnost jeho spínání a navrhuje se podle počtu odběrných míst i četnosti odběrů. Na čerpání můžete použít čerpadlo odstředivé, nebo odstředivé samonasávací, odstředivé ponorné, či vřetenové ponorné čerpadlo.

Kalové čerpadlo ponorné odstředivé s noži

Využijete při čerpání splaškové vody ze septiků, žump, čerpání vody ze studní, bazénů, sudů, sklepů.

Konstrukce tohoto čerpadla umožňuje jeho trvalé ponoření i použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot o různé velikosti, a to včetně dlouhovláknitých.

Kalové čerpadlo ponorné odstředivé s drtičem

Využijete při čerpání splaškové vody ze septiků, žump, čerpání vody z bazénů, studní, sudů, sklepů.

Konstrukce čerpadla umožňuje jeho trvalé ponoření i použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot o různé velikosti, a to včetně dlouhovláknitých.

Oběhové čerpadlo

Využijete u soustavy teplovodního ústředního vytápění i klimatizace.

Oběhové čerpadlo je určené k nucenému oběhu vody, a to v nízkotlakých soustavách. Pro otopné systémy, musí čerpadlo splňovat například dlouhou životnost, bezobslužný a bezhlučný provoz, malou spotřebu elektrické energie, možnost změn otáček, příznivý poměr výkon/cena.

Sudové čerpadlo

Využijete při přečerpávání roztoků, jako jsou například různá činidla, rozpouštědla, hořlaviny, ropné látky aj., z kontejnerů, transportních sudů.

Sudové čerpadlo odstředivé nebo vřetenové pro čerpání vysoce viskózních látek, si můžete vybrat dle jeho použití, nebo si ho sami sestavit z jednotlivých komponent. Kompletní čerpadlo se skládá z čerpadlového nástavce, komutátorového motoru, hadicového nástavce.

Vibrační čerpadlo ponorné elektromagnetické

Využijete pro čerpání pitné vody, čisté užitkové vody, ze studny.

Místo elektromotoru má vibrační čerpadlo elektromagnet, který podle frekvence střídavého napětí v rozvodu elektřiny přitahuje ocelovou kotvu, která je uložená v gumě a vhání vodu do potrubí. Čerpadlo může být trvale ponořeno.

Vřetenové čerpadlo ponorné

Využijte pro čerpání pitné vody, čisté užitkové vody z domácí vodárny, studny, a to z větších hloubek od 8 m, dále pro postřik i zavlažování zahrad, hřišť.

Princip tohoto čerpadla spočívá v otáčení nerezového šneku, a to pomocí elektromotoru v gumovém statoru. Předností je velká výtlačná výška. Nevýhodou vysoká pravděpodobnost zničení hydraulické části čerpadla při chodu na suchu nebo při zavřeném výtlačném potrubí.

Druh čerpadla

 • Ponorná čerpadla - využití především u vrtaných studní, kde se hloubka pohybuje od osmi do čtyřiceti metrů.
 • Povrchová čerpadla - tato čerpadla zvládnou čerpat vodu z maximální hlouby sedmi až osmi metrů.

Ponorné čerpadlo odstředivé

Využijte při čerpání ze studní, vrtů, a to v podstatě bez omezení hloubky, pro kopané a vrtané studny, domácí vodárny aj.

Některá ponorná odstředivá čerpadla mají tvar protáhlého válce o malém průměru, a to z důvodu, aby se dala lehce spustit do vrtané studny. V závěsu na lanku je možné je spustit i do běžné kopané studny. Jejich konstrukce umožňuje trvalé ponoření. Ve výtlaku bývá osazena zpětná klapka zabraňující vytečení vody po zastavení čerpadla. Pro čerpání závlahové vody ze sudů i nádrží můžete použít nejmenší ponorné čerpadlo s plochým dnem. Ponorná čerpadla chlazená čerpanou kapalinou nemusí být celá ponořena, při chlazení okolní kapalinou však ano.

Povrchové čerpadlo odstředivé

Využijete při čerpání pitné vody, čisté užitkové vody, vody s obsahem nečistot aj.

Sací potrubí čerpadla je osazeno zpětnou klapkou, voda nesmí obsahovat nečistoty, které by mohly případně způsobit netěsnost klapky.

Povrchové čerpadlo odstředivé s magnetickou spojkou

Využijete v průmyslu při čerpání chemicky agresivních kapalin, a to bez obsahu kovových nečistot.

Povrchové čerpadlo odstředivé samonasávací

Využijete při čerpání pitné vody, čisté užitkové vody, pro studny, domácí vodárny.

Příkon čerpadla

Příkon čerpadla zjistíte v místě, kde budete mít nainstalované příslušné čerpadlo. Obecně nelze zakoupit čerpadlo s vyšším příkonem, než dovolí jističe, ve kterých bude čerpadlo zapojené.

 • Méně než 470 W
 • Od 470 W do 700 W
 • Od 750 W do 970 W
 • Od 1000 W do 1200 W
 • Od 1300 W

Napětí čerpadla

Většina čerpadel, které jsou na trhu, se dodávají s napětím 230 V nebo 400 V.

 • 230 V
 • 400 V

Maximální ponorná hloubka čerpadla

Jedná se o hodnotu, ze které dokáže ještě příslušné čerpadlo spolehlivě čerpat vodu. Například hloubku osmi metrů mají kopané studny. Hloubku od osmi do třiceti metrů mají vrtané studny.

 • Méně než 7,5 m
 • Od 7,5 m do 8 m
 • Od 8,5 m do 9 m
 • Od 34 m do 35 m
 • 70 m

Maximální čerpané množství vody

Udává hodnotu, respektive počet litů, které je čerpadlo schopné přečerpat za jednu hodinu. Například čerpadla s menším průtokem, cca do 4000 l/hod, jsou tzv. domácí vodárny a jsou vhodné pro čerpání pitné vody ze studny i rozvodu po domě. Oproti tomu větší průtok, cca od 4000 do 7000 l/hod budete potřebovat pro zalévání zahrady. A velký průtok, od cca 7000 l/hod, využijte při přečerpání vody z bazénů, čerpání kalů, zatopených sklepů apod.

 • Méně než 3300 l/hod
 • Od 3300 l/hod do 4000 l/hod
 • Od 4500 l/hod do 6600 l/hod
 • Od 7000 l/hod do 13000 l/hod
 • Od 13500 l/hod

Minimální průtok čerpané vody

Stanoví se podle počtu připojených odběrných míst a jejich maximální současné spotřeby. V případě výběru čerpadla pro zásobování pitnou vodou, a to například do studny, vrtu, zakoupení domácí vodárny, se pro běžnou domácnost považuje za optimální 3 m3/hod. Například napouštění vany představuje průtok přibližně 1,5 m3/hod. Při přečerpávání vody se zjistí požadovaný průtok tím způsobem, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14423 (rodina-finance.cz#21504)


Přidat komentář