Čas na zazimování zahrady

Čas houbaření signalizuje nastupující podzim, kdy je potřeba myslet na zazimování zahrady, a to ještě, než uhodí první mrazíky a zahradu pokryje sněhová čepice. Věnujte zazimování dostatečnou péči, na jaře Vás pak zahrada přivítá prvními kvítky.

Příprava stromků na zimu - Hodonín, Břeclav, Mikulov

Máte-li na zahradě jabloně, na kterých jsou ještě nesesbíraná jablka, nyní je ten nejvyšší čas je sebrat. Kdybyste je na stromkách nechali, mohla by případně rozšiřovat choroby a škůdce, což by Vaší zahradě na jaře moc neprospělo. Jsou-li některá jablka špatná, již je nedávejte do zahradního kompostu, spíše je vezměte s sebou a odvezte s posledním odpadem.

Obalte také jednotlivé kmínky stromů, aby byly chráněné před případným okousáním zvěře. Kromě toho obalené stromy budou ochráněny i před namrzáním.

Zvažte také možnost vápenatého nátěru u kmenů stromů, který odráží sluneční paprsky, čímž účinně brání přehřívání kmene během dne. Díky vápennému nátěru nevznikají mrazové trhliny, které má na svědomí právě prudké kolísání teploty, mezi dnem a nocí. Kmeny nenatírejte jen do určité výšky od země, ale po celé výšce.

Prořez stromů, keřů před zimou - Hodonín, Břeclav, Mikulov

Máte-li zkušenosti s prořezáváním stromů a keřů, můžete se do toho směle pustit, v opačném případě, si pozvěte zkušeného odborníka. Každopádně, prořezávejte opatrně, platí zásada: raději méně než více. U jednotlivých stromů ořezejte tzv. vlky, neplodící větve a větve, které zasahují do koruny, čím vytvářejí místa, kudy nemůže proudit volně vzduch. Každý Váš řez ošetřete stepařským voskem, a to z důvodu, aby strom v zimě nepromrzl. Keře seřezejte podle tvaru, i potřeby. Plodícím keřům, jako je rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, oštípejte velmi slabé výhonky a odstraňte neplodící šlahouny.

Ošetření nové výsadby keřů před zimou

V případě, že máte na zahradě novou výsadbu keřů, zabezpečte je před nebezpečným zimním sluncem, a to nejlépe jutovou tkaninou, bílou netkanou textilií nebo třtinovou rohoží. Tímto budou keře ochráněny nejen před případným vysušováním od slunce, ale také před vysoušením od větru a nepříjemným mrazem. Dbejte na to, aby zvolený ochranný obal byl vzdušný a trvanlivý. K upevnění použijte vázací drát s plastovou ochranou.

Příprava zahradní techniky na zimu

Používáte-li na zahradě například sekačku, věnujte i ji dostatečnou péči, před příchodem zimy. Vyčistěte ji důkladně od zbytků trávy, hlíny. V případě, že zjistíte na technice sloupnutý lak, který primárně slouží k ochraně před případnou korozí, očistěte příslušné místo smirkovým papírem a natřete základovou barvou. Nezapomeňte na motor. V případě, že nevypustíte obsažený olej a nenaplníte sekačku tzv. konzervačním olejem, počítejte s tím, že na jaře budete muset vyměnit původní olej za nový. Důležité je také konzervovat vnitřek válce, kdy vyjmete svíčku a dovnitř vstříknete trochu oleje, poté po opětovném nasazení svíčky, bez nasazené koncovky několikrát protočíte motor, a to z důvodu, aby se olej mohl rovnoměrně dostat na všechny stěny válce a ochránit ho tak před případným vznikem koroze.

Ošetření plotu před zimou

Zkontrolujte, zda plot, který chrání zahradu, je celistvý, není v něm někde škvíra, kterou by se mohli do zahrady dostat například zajíci, lesní zvěř apod. Pokud byste tak neučinili, mohlo by Vás jaro překvapit okousanými kmínky stromů, které by poté následně zcela jistě zašly, a Vy se pak museli poohlédnout po nových stromkách, což by bylo jistě škoda.

Ošetření trávníku před zimou - Hodonín, Břeclav, Mikulov

V případě, že máte na zahradě užitkový trávník, nebudete s ním mít prakticky žádnou práci. Máte-li však na zahradě vysázený okrasný trávník, posekejte ho, a to tak na dva až tři centimetry a zároveň ho dobře vyhrabte od posekané trávy, spadaného listí, větviček apod. Trávník také nezapomeňte přihnojit speciálním podzimním hnojivem, které podporuje přezimování trávy bez úhony. Hnojivo obsahující draslík, účinně ochrání trávník před nepřízní zimního počasí, a to, i když bude zima trvat delší dobu. Nemusíte mít obavu o Váš trávník, i když zahradu nepřijedete zkontrolovat po celou zimu. Naopak, budete-li po trávě, zahradě často chodit, může dojít k pozdějšímu poškození travních rostlin a současně tím podporujete založení vzniku tzv. sněžné plísně v místech, kde sníh udusáte.

Trávník se Vám touto péčí odvděčí na jaře, a to sytě zelenou barvou. Kromě toho se Vám zahrada na jaře velmi rychle zazelená, oproti tomu, kdybyste hnojivo nepoužili.

Ošetření záhonků před zimou

Nyní nastala vhodná doba, kdy si vzít rýč a zrýt veškeré záhonky na zahradě. Tímto opatřením se pak můžete těšit v následující sezóně na větší úrodu. Záhony stačí pouze zrýt, již je neuhrabávejte a nechte zem otočenou. Mráz totiž hroudy země přes zimu rozdrobí a roztrhá, kromě toho sníh i voda snáze proniknou do půdy a hluboké provětrání tak pomůže rozkladu organické hmoty.

Nachází-li se Vaše zahrada ve vyšší nadmořské výšce, je podzimní rytí pro ni velmi důležité.

Péče o květiny před zimou

Máte-li v zemi cibuloviny rostlin, vyndejte všechny, které nesnesou zmrznutí. Vyjmuté cibuloviny však neukládejte do sklepa, kde by mohly snadno shnít nebo zplesnivět. Dále sestříhejte keře růží, a to z důvodu, aby na nich nedozrály šípky, přihrňte na ně kompost a zakryjte je chvojím, které si donesete z lesa. Chvojí také rozložte na záhonky, kde máte narcisky a tulipány. Nezapomeňte i zakrýt trvalky, které před přikrytím sestříhnete na výšku 10 cm.

Péče o okrasnou travinu před zimou

Svažte jednotlivé traviny dohromady, například motouzem, a to tak, aby srdíčko rostlin bylo přes zimu chráněno. Poté celou travinu obložte chvojím, pod které ještě můžete dát spadané listí připevněné drátěným pletivem.

Péče o skalku před zimou

Tak, jak jste s láskou pečovali o skalku od časného jara, i nyní, ji věnujte Vaši péči. Můžete ji přikrýt vrstvou chvoje. Pokud to jde, zvolte chvojí spíše jedlové, protože pomaleji opadává, a funguje tedy lépe než smrkové. V případě, že byste použili na zakrytí kůru nebo listí, mohla by tato nastýlka během vegetace způsobit problémy. Také není vhodný kryt z textilie, který nepropouští dostatečné množství světla, které skalničky potřebují i během zimního období.

Hnojení zahrady před zimou - Hodonín, Břeclav, Mikulov

Zahradu pohnojte hnojem, a to nejlépe kompostovou zeminou, hnojivou rašelinou, zeleným hnojením, zbytky rostlin nebo listovkou. V případě, že budete hnojit zeleným hnojivem a zbytky rostlin, zkontrolujte, aby neobsahovaly semena, zárodky plísní, nemoci. Můžete však hnojit i průmyslovými hnojivy, jako například draselnou solí, dusíkatými hnojivy nebo Thomasovou moučkou, záleží čistě na Vás.

Co je zamulčování

Mulč chrání rostliny na Vaší zahradě, a to proti zbytečnému odparu vlhkosti i proti mrazu. Rozhodně se nevyplatí šetřit. Mulčem se obsypávají například túje, keře, ale i růže.

Péče o kompost před zimou

Nezapomeňte se zazimováním ani u kompostu. Zakryjte ho prkny nebo starým linoleem.

Péče o sudy s vodou na zalévání

Zaléváte-li zahrádku ze sudů, vylijte před zimou tuto vodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14420 (rodina-finance.cz#21472)


Přidat komentář