Bezpečnostní dveře - bezpečnost Vašeho domova

Výběr vstupních dveří není radno podceňovat, jelikož představují jedno ze slabých míst v zabezpečení domu či bytu. Máte-li v plánu vybírat nové dveře, je nutné zohlednit zejména jejich schopnost ochránit Váš domov před nevítanými návštěvníky.

Bezpečnost Vašeho domova

Ať žijete v rodinném domě či v bytě, vždy musíte myslet na ochranu majetku nacházejícího se uvnitř Vašeho domova. A vzhledem k tomu, že vchodové dveře jsou jedním z možných přístupů k tomuto majetku, je důležité nezanedbat jejich výběr. Z praxe dokonce vyplývá, že ve většině případů se zloději dostanou do objektu právě nedostatečně zabezpečenými vchodovými dveřmi.


Slabiny běžných dveří

Při vybavování nového domova byste jako jednu z prvních věcí měli vybrat kvalitní bezpečnostní vchodové dveře. Avšak mnoho vchodových dveří vůbec žádné bezpečnostní prvky nemá a je tedy důležité vědět co od bezpečnostních dveří očekávat a jaké věci před jejich koupí kontrolovat. V následujících odstavcích zjistíte jaké jsou nejčastější slabiny nezabezpečených dveří.

Zámek

Zámek je pro většinu z nás symbolem zabezpečení našeho domova. Avšak zámek již pro zloděje dávno není žádným problémem. Klasický zámek lze s trochou šikovnosti a několika nástrojů během chvilky jednoduše vylomit. Ani bezpečnostní kování Vám nezajistí o dost větší bezpečnost, jelikož představuje vhodné místo pro zapření páčidla. Dalším slabým místem je i vložka zámku, která jej ovládá a je možné ji zničit hned několika způsoby (např. vyvrtáním).

Plocha dveří

Myslíte si, že Vaše dveře nelze prokopnout? Možná byste se divili, co někteří zloději dokáží. Běžné dveře je často možné zohýbat či zdemolovat tak, že není problém do objektu vniknout. Klasické dveře jsou často vyráběny z dřevotřísky či jiného, ne tak pevného materiálu. Také mohou být ještě okované či vyztužené, avšak ani to Vám nezaručí dokonalé bezpečí.

Zárubně

Zárubně, neboli lidově futra, jsou dalším ze slabých míst vchodových dveří. K jejich výrobě se bohužel nepoužívají moc silné plechy, a proto je možné je snadno zohýbat či roztrhat páčením.

Klíče

Pokud někde ztratíte klíč, je nutné okamžitě vyměnit zámek. Co se týče klíčů, jediným problémem je právě jejich ztráta. Vyrobit na počkání duplikát běžného klíče není vůbec žádný problém a trvá to pouze pár minut. Proto je důležité používat bezpečnostní klíče, ke kterým Vám vyrobí duplikát jen v případě předložení bezpečnostní karty.

Panty

Dalším slabým místem mohou být panty, a to zejména v případě, že je lze velmi jednoduše vysadit. Bohužel některé vchodové dveře, zejména ve starých bytech, nejsou zabezpečeny ani pomocí kolíků proti vysazení a šikovný zloděj je vysadí během několika minut.

Bezpečnostní dveře – ochrana proti zlodějům

Vzhledem k tomu, že dveře mají tolik slabých míst, je důležité zaměřit se na tato místa při výběru nových dveří. To, že někteří prodejci nazývají dveře „bezpečnostní“ ještě neznamená, že Vás proti zlodějům opravdu zabezpečí. Je důležité zjistit jejich bezpečnostní třídu, nechat si vysvětlit z jakého materiálu jsou vyrobeny a jakým způsobem jsou zabezpečena všechna výše zmíněná slabá místa.

Charakteristika bezpečnostních dveří

Aby byly dveře bezpečnostními dveřmi, musí splňovat určité podmínky. Při splnění těchto podmínek mohou být pak zařazeny do určité bezpečnostní třídy. Bezpečnostní třída daných dveří Vám pak prozradí zda-li jsou Vaše dveře opravdu „bezpečnostní“.

Bezpečnostní třída

Existuje šest bezpečnostních tříd, přičemž čím vyšší číslo, tím větší mají dveře zabezpečení. Dveře spadající do třídy 1 a 2 jsou klasické dveře bez bezpečnostních komponentů. Dveře třídy 3 a 4 jsou pak bezpečnostní dveře, o kterých pojednává tento článek. Dveře třídy 5 a 6 již mají tak velké zabezpečení, že není běžné pro klasické vstupní dveře. Jedná se např. dveře umísťované do peněžních ústavů apod.

Silná místa bezpečnostních dveří

Jakým způsobem tedy bezpečnostní dveře zabezpečují všechna slabá místa tak, aby díky nim nebyl zloděj schopen proniknout do Vašeho domova? Jedná se zejména o využití bezpečnostních prvků jako jsou bezpečnostní klíče, zámek, kování, zárubně či bezpečnostní panty. K dalším bezpečnostním prvkům dveří

Plocha dveří

Samotný materiál i konstrukce bezpečnostních dveří je velmi důležitý. Základ dveří musí být tvořen kovovou konstrukcí, která má kostru z oceli a je pokrytá plechem. Tento základ pak může být pokryt jakýmkoliv materiálem, který udělá Vaše dveře vhodným doplňkem domu.

Zámek

Jedním z nejdůležitějších zabezpečovacích prvků je samozřejmě zámek. Ten je u bezpečnostních dveří vyroben tak, aby nebylo možné jej vylomit, vyvrtat či jinak poničit a tím pádem zneškodnit. Bezpečnostní zámky musí být vyrobeny tak, aby bylo možno zamykat vícebodově (tzn. po zamčení jsou dveře zajištěny v několika bodech).

Typy zámků

Co se týče typů zámků, lze vybírat ze zámků zadlabacích, visacích, samozamykacích, vícebodových, elektromotorických, přídavných atd. Ty se pak mohou ještě dále rozdělovat, například elektromotorický na elektromotorický úzký, elektromotorický úzký vícebodový, elektromotorický hluboký apod. Konkrétní typ zámku záleží na tom, kde jej chceme použít.

Elektromotorický úzký zámek

Už jeho název nám napovídá, že se používá u dveří s úzkým rámem. Zámek se ovládá elektronicky z vnější strany, ale může se odemykat také klíčem, a to za pomoci cylindrické vložky. Co se týče ovládání zámku, může k němu sloužit klávesnice, pohybové čidlo, výstupní kontakt ze čtečky karet apod.

Samozamykací zámek

Samozamykací zámky zajistí Vaši bezpečnost tak, že po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne. Pokud budete chtít následně vejít dovnitř bytu či domu, musíte zámek odemknout. Při vycházení zevnitř ven, však stačí pouze vzít za kliku, aniž by se zámek musel odemykat. Samozamykací zámek lze využít jak u venkovních, tak vnitřních dveří, u požárních dveří a únikových východů. Samozamykací zámek náleží do třetí bezpečnostní třídy.

Bezpečnostní klíče

K bezpečnostnímu zámku patří samozřejmě i bezpečnostní klíče. Ty mají kvalitnější zabezpečení a liší se od běžných klíčů zejména z hlediska omezené možnosti výroby jejich duplikátů. Pokud budete chtít vyrobit duplikát, musíte předložit klíč a bezpečnostní kartu.

Panty

Celou váhu bezpečnostních dveří nesou panty, které tomu musí být přizpůsobeny. Je tedy důležité, aby šlo o panty zesílené, které váhu dveří udrží. Zabezpečení dveří proti vysazení je pak zajištěno jejich svařením.

Zárubně

Důležitou součástí bezpečnostního systému dveří jsou zárubně. Ty musí být silné alespoň 1,5 mm a dostatečně zesílené v místě okolo zámku a dalších bodů zajišťujících zamčení dveří. Materiál bezpečnostních zárubní by měl být z kvalitní pevné oceli a někdy je nutno vylít zárubeň betonem. Bezpečnostní zárubeň musí tedy být schopná odolat snaze o vysazení dveří či o její fyzické poničení.

Bezpečnostní kování

Bezpečnostní kování chrání jak zámkovou vložku, tak zámek samotný. Vyrábí se takové, které může zámkovou vložku překrýt úplně, z poloviny či vůbec. Od toho jaké kování si vyberete se odvíjí nutná kvalita vložky. Např. při otevřeném kování je nutné zakoupit vložku odolnou proti odvrtání, při překrytém kování pak stačí méně zabezpečená vložka, jelikož je plně chráněna kováním.


Odolnost proti požáru

Kvalitní bezpečnostní dveře by také měly být odolné proti požáru, tedy alespoň po určitou dobu. Jedná se buď o odolnost co se týče celistvosti, radiace a izolace. Celistvost a radiace se značí EW a celistvost a izolace pak EI.

Cena bezpečnostních dveří

Kromě funkčnosti je samozřejmě jedním z nejdůležitějších hledisek cena. Vždy je nutné uvědomit si, že rozdíly v ceně znamenají i rozdíly v kvalitě. Avšak cena může také záviset na konkrétním obchodě, a proto je důležité si vždy nechat vysvětlit jaké bezpečnostní prvky dané dveře obsahují a srovnat je s jinými druhy.

Několik rad na závěr

Při výběru bezpečnostních dveří se snažte nehledět na cenu a design, ale na jejich funkčnost a možnost ochrany před nevítanými návštěvníky. Ujistěte se, že dveře mají všechny zmíněné bezpečnostní prvky a nechte si vyměnit i bezpečnostní zárubeň, která musí být z kvalitního materiálu, jinak by dveře neměly takové zabezpečení. Před koupí si zjistěte i jaký je pozáruční servis, doba záruky a na koho je možné se obrátit v případě nutnosti oprav. Také je důležité ověřit si, zda prodejcem deklarované certifikáty dveří opravdu odpovídají realitě a jsou platné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14447 (rodina-finance.cz#21858)


Přidat komentář