Akvaristika - rybičky vhodné pro začátečníky

Rostliny v nádrži jsou zasazené, do nádrže jste umístili dekorace, nainstalovali filtr, topení, teploměr a osvětlovací kryt. Posledním krokem je vypuštění rybiček do akvária. Tento článek Vám poradí, které rybičky jsou na chov nejméně náročné.

*** ** ***Pokud jste akvaristé začátečníci a nejste si jisti, které rybičky do již zařízeného akvária pořídit, následující článek Vám poradí.

Nejčastější chybou začátečníků je ta, že nakoupí rybičky, které se jím líbí a věří, že jim dokáží vytvořit ideální podmínky k přežití na základě kompromisů. Většinou to dopadá tak, že rybky jsou nešťastné, odumírají nebo se najde jedinec, který ostatní rybky terorizuje popřípadě požírá. Při nákupu rybiček na tyto skutečnosti myslete a vybírejte raději některé z těch druhů, které jsou uvedené na následujících řádcích. Až získáte potřebné zkušenosti, teprve potom můžete vyzkoušet chovat jiné, náročnější druhy rybiček.

Krunýřovec skvrnitý (Ancistrus cirrhosu)

 • Krunýřovec dosahuje velikosti 10 – 12 cm a kříží se s ostatními rybkami rodu ancistrus. Jde o klidnou rybku žijící u dna.
 • Rybky se pohybují v dolní části nádrže, jejíž ideální velikosti je 60 litrů pro 2 samice a 1 samce. Ideální teplota vody je 24 – 28 °C.
 • Krunýřovci jsou všežravci, žerou i řasy.
 • Rybky se vtírají do jeskyněk. Za 3 – 5 dní se vylíhne potěr. Samec potěr do jeho rozplavání chrání.
 • Samec je teritoriální vůči samci stejného druhu, je tedy výhodné chovat jen jednoho samce.
 • Cena rybky se v akvaristickém obchodě pohybuje od 30 do 120 Kč.

Mečovka zelená (Xiphophorus hellerii)

 • Mečovka patří mezi čilé rybky. Průměrná velikost rybek je 8 – 15 cm.
 • Potřebují dostatek prostoru na plavání a dobře proudící vodu. Ideální teplota vody je 21 – 27 °C a velikost nádrže by měla být minimálně 60 litrů pro hejno. Je výhodné chovat převahu samiček, protože samci jsou až příliš aktivní a samice mohou uštvat.
 • Mečovky jsou všežravci a konzumují všechny druhy akvarijní potravy.
 • Samička rodí 40 – 150 jiker, které rybky ihned protrhnou. Poté musíte odlovit matku, protože je nebezpečí, že potěr sežere. Rybky se dožívají 2 – 3 let, samci žijí kratší dobu.
 • Mečovky jsou společenské rybičky, samci mezi sebou občas bojují.
 • Cena rybky se v akvaristickém obchodě pohybuje od 15 do 25 Kč.

Pancéřníček skvrnitý (Corydoras paleatus)

 • Tento druh je jedním z nejčastěji chovaných druhů pancéřníčků. Jde o jednu z prvních tropických ryb chovaných v Evropě. Potřebuje volný přístup k hladině kvůli střevnímu dýchání. Velikost rybky se pohybuje mezi 4 – 6 cm.
 • Nejlépe je chovat menší hejno o minimálně 4 kusech v nádrži o velikosti 50 litrů. Ideální teplota vody je 18 – 26 °C.
 • Pancéřníčci jsou všežravci.
 • Samička klade jikry na rostliny i na stěny akvária. Potěr se z jiker vylíhne za 5 dní. Rybky se dožívají 2 – 3 let.
 • Pancéřníčci jsou mírumilovné rybky a jsou tedy vhodné do společenských akvárií.
 • Cena rybky se v akvaristickém obchodě pohybuje od 15 do 30 Kč.

Parmička nádherná (Puntius conchonius)

 • Tato stříbřitě zlatá rybka dosahuje velikosti 8 – 10 cm a vyskytuje se také v závojové formě.
 • Ideální počet rybek v hejnu se pohybuje mezi 8 – 15 ks. Parmička potřebuje teplotu vody mezi 18 – 24 °C a velikost nádrže pro hejno minimálně 80 litrů.
 • Rybky žerou krmení vločkové, rostlinné, živé a někdy také okusují mladé výhonky a čerstvě zasazené rostliny.
 • Parmičky kladou jikry a během tření někdy vyskakují z nádrže. Po potření je nutné chovný pár odlovit.
 • Parmičky jsou v hejnu klidné a lehce se spolu snesou.
 • Cena rybky se v akvaristickém obchodě pohybuje od 14 do 25 Kč.

Razbora klínoskvrnná (Trigonostigma heteromorpha)

 • Razbora patří mezi nejoblíbenější druhy akvarijních rybek. Dorůstá velikosti 4 – 5 cm.
 • Ideální teplota vody je 22 – 25 °C. Doporučuje se chovat hejno minimálně o 6 kusech v nádrži o minimální velikosti 50 litrů.
 • Razbora je všežravec, doporučuje se rybky krmit méně, ale častěji.
 • Razbory se třou obvykle do druhého dne od vypuštění do nádrže a to na spodní stranu širších listů. Poté musíte chovný pár odlovit, protože by mohli jikry sežrat. Potěr se líhne za 1 – 2 dny a v prvních dnech sedí na vodní rostlinách, plavat začne za 4 – 6 dnů. Razbory se dožívají 3 – 5 let.
 • Jde o společenskou rybku, nechová se násilně ani ke stejnému druhu ani k ostatním druhům rybek. Je tedy vhodná pro společenská akvária.
 • Cena rybky se v akvaristickém obchodě pohybuje od 10 do 20 Kč.

Tetra černá (Gymnocorymbus ternetzi)

 • Při dostatku potravy dorůstá tetra velikosti 5 až 6 cm. Zabarvení rybek stářím bledne. Tetra se vyskytuje také v závojové formě.
 • Je vhodné rybky chovat v nádrži o velikosti 80 a více litrů s větším sloupcem vody. Ideálním počtem rybek je minimálně 8 kusů. Ideální teplota vody se pohybuje mezi 20 a 26 °C.
 • Tetry jsou všežravci a je lepší je krmit méně, ale častěji.
 • Pro odchov využijte samostatnou vytíračku s jemnolistými rostlinami. Po vytření chovný pár odlovte, protože požírají jikry. Potěr se vylíhne po 36 hodinách a za 7 dní poté se rozplave. Rybky se dožívají 3 – 5 let.
 • Jde o klidné rybky plovoucí v hejnu, jsou vhodné i do společenských nádrží.
 • Cena rybky v akvaristickém obchodě se pohybuje od** 8 do 18 Kč**.

Živorodka duhová (Poecilia reticulata) - Gupka, paví očko

 • Jde o nejznámější akvarijní rybu. Tato rybka o velikosti 3 – 6 cm je při pravidelném čištění akvária nenáročná a velmi snadno se množí.
 • Živorodka může žít jak ve vodě měkké, tak i ve vodě tvrdé. Jde o rybky produkující hodně detritu, který je nutné pravidelně odstraňovat. Ideální teplota vody je 22 – 27 °C a ideální velikost nádrže je minimálně 20 litrů pro 3 kusy.
 • Živorodky jsou všežravci.
 • Rozmnožují se celý rok a samička rodí živá mláďata, průměrně 20 – 40 v jednom vrhu. Samec se dožívá 1 – 1,5 roku a samice 2 – 3 roky.
 • Živorodky jsou přátelské a jsou tedy vhodné i do nádrží s více druhy rybek.
 • Cena rybky v akvaristickém obchodě se pohybuje od 10 do 30 Kč.

Před prvním nákupem rybiček se raději poraďte s prodavačem či s obchodníkem, může Vám dát řadu cenných rad.

Na závěr bych ještě upozornila, že není vhodné chovat rybičky v kruhových nádržích, což je nadměrně stresuje a chov v takové nádrži se dá považovat jako týrání rybiček. A také, že ve větší nádrži dosáhnete lepšího ekosystému, než v nádrži malé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14394 (rodina-finance.cz#21128)


Přidat komentář